R
O OBRAZE MATKY USTAVICNEJ POMOCI
V

Matka Ustavicnej Pomoci (MUP)
Obraz (ikona) Matka Ustavicnej Pomoci (MUP) je najrozsirenejsim obrazom v katolickom svete. V roku 1866 papez Pius IX. zveril original obrazu oficialne do opatery Redemptoristom a od 26. aprila 1866 sa nachadza v kostole sv. Alfonza v Rime, blizko Santa Maria Magiore. Tato vychodna ikona sa stala nastrojom mnozstva zazrakov.
Ikona MUP od detailu po mapu
c. 1

Detail MUP

c. 4

Oltare s mozaikou

c. 7

Mozaika (Jezis, Maria, Jozef)

c. 5

Hlavna lod 1

c. 8

Kostol sv. Alfonza na Via Merulana

c. 3

Obraz s oltarom

c. 6

Hlavna lod 2

c. 9

MAPA - ako sa dostat k svätyni

Obrazy MUP (3 spolu) pred restauráciou 1865, po restaurácii 1865 a po restaurácii 1990

Obraz MUP pred restauráciou 1865 (detailnejsí 161 KB)

Obraz MUP po restaurácii 1865 (detailnejsí 194 KB)

Obraz MUP po restaurácii 1990 (detailnejsí 232 KB)

Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«