R
REHOLA REDEMPTORISTOV
V
Ukrajinskí REDEMPTORISTI - MUCENÍCI

Pocas návstevy Sv. Otca Jána Pavla II. v Lvove bolo 27. júna 2001 beatifikovanych 27 gréckokatolíckych muceníkov nedávnych prenasledovaní (1941 - 1973), medzi nimi sú styria redemptoristi.

Biskup Mikulás Carneckyj sa narodil v roku 1884. Vysväteny na knaza bol v roku 1909 a k redemptoristom vstúpil v roku 1919. Vymenovali ho za apostolského eparcha (biskupa) a jeho biskupská vysviacka sa uskutocnila v Ríme v roku 1931. V roku 1932 sa zúcastnil na medzinárodnom eucharistickom kongrese v Dubline. Do roku 1945 vsetky svoje snahy venoval snahe pre zmierenie v Cirkvi.

11. apríla tak on ako aj vsetci gréckokatolícki biskupi boli uväznení sovietskou tajnou políciou. Rok pred vysluchom ako aj pocas neho bol neustále muceny a pokorovany. Odsúdili ho na 6 rokov nútenej práce na Sibíri a neskorsie mu pridali dalsích 10 rokov. Medzi rokmi 1945 a 1956 presiel 30 rôznych sovietskych väzení a pracovnych táborov pricom podstúpil spolu 600 hodín vysetrovania a mucenia. V tom case sa mu vsak podarilo tajne prevádzat pastoracnú prácu. Neznesitelné podmienky v ktorych zil, tak zruinovali jeho zdravie, ze v roku 1956 bol prepusteny, aby sa vrátil do Lvova. Tu nadalej, chory vo svojej posteli, pokracoval vo svojej pastoracnej sluzbe a riadil Ukrajinskú katolícku cirkev v katakombách. Zomrel v Lvove 2. apríla 1959 vo veku 75 rokov.

Biskup Vasil Velickovskij sa narodil v roku 1903. Na knaza bol vysväteny v r. 1925 a krátko nato zlozil reholné sluby ako redemptorista. Uväznili ho v r. 1945. Jeho vysetrovacia väzba trvala dva roky a nakoniec bol odsúdeny na smrt zastrelením. Rozsudok bol zmeneny na 10 rokov nútenych prác. V r. 1955 sa vrátil do Lvova, kde tajne pastoroval. V r. 1959 ho Svätá Stolica vymenovala za "biskupa umlcanej cirkvi". Pre velké prenasledovanie ho nevysvätili, az v r. 1963 a uskutocnilo sa to v jednej hotelovej izbe v Moskve. V r. 1969 bol opät uväzneny, tentokrát na tri roky.

Pre vázne srdcové komplikácie ho prepustili v r. 1972. Po jeho oslobodení mu sovietské autority zakázali návrat do Lvova a navrhli mu, aby siel k svojej sestre do Juhoslávie. Potom, co tam krátko pobudol, isiel do Ríma, kde ho prijal pápez Pavol VI. V júni 1972 isiel do Winnipegu v Kanade, kde zomrel 30. júna 1973. Podla istého svedka, "lekári po jeho smrti objavili, ze pred jeho odchodom do Juhoslávie mu dali pozit otravnú látku s pomalym úcinkom, co dalo dojem, ze zomrel prirodzenou smrtou".

Otec Ivan Ziatyk sa narodil v decembri 1899. Na knaza bol vysväteny v roku 1923 a k redemptoristom vstúpil v r. 1935. Sovietska tajná polícia ho uväznila 5. januára 1950 a drzali ho takmer dva roky vo väzeniach v Kijeve a Lvove. Pocas vysetrovacky podstúpil 72 vysluchov a nemilosrdnych mucení. 21. novembra 1951 bol odsúdeny na 10 rokov nútenych prác na Sibíri, kde bol neustále muceny. Na Velky Piatok 1952 ho zbili tycami tak kruto, ze o tri dni zomrel v jednej z miestnych nemocníc.

Otec Zynovij Kovalik sa narodil v roku 1903. Sluby ako redemptorista zlozil v r. 1926. Svoje teologické a filozofické stúdia ukoncil v Belgicku a na knaza bol vysväteny v r. 1932. Potom pracoval ako misionár. 20. decembra 1940, pocas kázne o neposkvrnenom pocatí Panny Márie bol zaisteny a dany do väzenia v Lvove. Tu ho brutálne vypocúvali pocas siestich mesiacov. Podla niektorych textov z beatifikacného procesu, ho ukrizovali na stene chodby väzenia. Avsak officiálne dokumenty sovietskych autorít hovoria, ze bol zastreleny s ostatnymi väznami v júni 1941 (pozn. o. Eireneho: hodnovernost svedectva komunistov je na úrovni diablovej hodnovernosti).

Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k REDEMPTORISTI