R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V
 

Otázka - 13

RE: Matéria pre Eucharistiu, kvaseny, nekvaseny chlieb

23. okt 98

Vazeny otce!

Preco tvrdia pravoslavni ze chlieb na obetu ma byt z kvaseneho cesta kym oplatka je z cesta nekvasneho? Kto ma pravdu? Raz som pocul nejakeho pravoslavneho knaza ze vraj povodne v grectine je vyraz pre kvaseny chlieb a nie nekvaseny. Dakujem velmi pekne za odpoved.

Stano

 

 

Odpoved - 13
o. Eirene

Ci je v gréctine vyraz pre kvaseny alebo nekvaseny chlieb, na to vlastne môze odpovedat aj ten, kto nevie po grécky. Sväté Písmo totiz hovorí:

"V prvy den sviatkov nekvasenych chlebov, ked zabíjali velkonocného baránka, povedali mu jeho uceníci: «Kde ti máme íst pripravit velkonocnú veceru?»" (Mk 14:12)

Uvázme, ze tento preklad Písma sa vzdy uzíval. Ako je mozné, ze doteraz nikto z ucencov sa k tomu neozval ani sa nevie, aby okolo tohoto prekladu bola niekedy polemika. Okrem toho aj preklady v inych reciach majú slovo "nekvaseny". Nemozno teda pripustit, ze vsetci prekladatelia Svätého Písma (vrátane nekatolíckych) sú nevedomci alebo podvodníci.

Nuz, ako vidíme, i bez znalosti gréctiny ludsky rozum môze nadobudnút istotu i v zálezitostiach gréctiny.

Povedat sa môze hocico, ale nie vzdy to musí byt zodpovedny vyrok. A vôbec, ten kto tvrdí, aké slovo je v gréctine, vie on osobne grécky? Alebo len verí niekomu druhému? Pravda sa nehladá tak, ze sa najprv urcí ciel a potom sa silou-mocou hladajú argumenty.

Problém je v comsi inom, nie v gréckej pôvodine. Problém pozostáva v tom, ze sv. Ján Evanjelista nám hovorí, ze Jezis slávil Poslednú Veceru pred Velkou Nocou:

"Bolo pred velkonocnymi sviatkami. Jezis vedel, ze nadisla jeho hodina odíst z tohoto sveta… Pri veceri…" (Jn 13:1-2)

Dalej hovorí:

"Od Kajfása viedli Jezisa do vládnej budovy. Bolo uz ráno. Ale oni do vládnej budovy nevosli, aby sa neposkvrnili a mohli jest velkonocného baránka" (Jn 18:28).

Vsimnime si, toto sa udialo pred tym, nez sa jedol baránok. Okrem toho sv. Ján dáva jasne najavo, ze Jezisa súdili, odsúdili a ukrizovali v ten den, ked Zidia zabíjali velkonocného baránka. O siestej hodine napoludnie knazi zacínali zabíjat velkonocnych baránkov.

Nuz podla sv. Marka, ako aj ostatnych synoptikov (Matúsa a Lukása), zdá sa, ze Posledná Vecera je jedenie velkonocného baránka, zatialco podla sv. Jána sa zdá, ze to tak nemohlo byt.

Kedze nie je mozné, aby si Sväté Písmo protirecilo, musí jestvovat vysvetlenie tychto zdanlivo protichodnych vyrokov.

Ucenci podávali viacero vysvetlení, a to pocas stárocí.

Jednym z vysvetlení, a zdá sa, ze najjednoduchsím, je toto:

V roku, ked Jezis zomrel, Zidia neslávili velkonocnú veceru v ten isty den. Niektorí ju slávili vo stvrtok vecer, iní v piatok vecer, alebo dokonca v utorok vecer. Jezuitsky ucenec Novom Zákona, Ferdinand Pratp píse:

"V roku umucenia medzi farizejmi, ktory udávali takt nábozenskym udalostiam, a saducejmi a velknazmi, ktorych úlohou bolo regulovat kalendár, bola nezhoda ohladom dátumu Velkej Noci. Obidva dátumy sa môzu pokladat za legitímne. Jeden mal vo svoj prospech literu zákona, druhy vysvetlenie kompetentnej autority. Jezis, kedze vedel, ze má zomriet, vybral si skorsí dátum a jedol velkonocného baránka stvrtok vecer s istym poctom svojich krajanov. Nezálezí na tom, ci farizeji alebo saduceji a ostatní ho jedli nasledujúci vecer." [písané v 1920. rokoch]

Je zaujímavé, ze kumránske objavy potvrdili platnost tejto myslienky, ze rozlicné komunity alebo tradície mohli slávit rozlicné kalendáre. Na základe kumranskych objavov Anni Jaubertt vo svojej vynikajúcej a komplikovanej knihe o dátume Poslednej Vecere argumentoval, ze Jezis so svojími uceníkmi mohli celkom lahko uzívat iny kalendár, nez oficiálny.

Predstavme si, ze o 2000 rokov niekto nájde dve správy z nasej terajsej doby o tom, ze XY sa stal biskupom na Velkú Noc, a druhá správa by tvrdila, ze to bolo na Kvetnú Nedelu. Zdalo by sa to ako jasné protirecenie, ale nemuselo by byt, lebo jedna správa by mohla byt písaná na Slovensku, kde máme gregoriánsky kalendár, a druhá na Ukrajine, kde majú juliánsky kalendár (gréckokatolíci).

Aj ohladom dní nekvasenych chlebov, a s tym súvisiacej matérie pre Sv. Liturgiu (Sv. Omsu), mohlo íst o posunutie dátumov. Je to vsak iba moznost, ktorú by trebalo dokázat. Ale ako sme vyssie videli, táto problematika je velmi komplikovaná a daleko presahuje rámec tejto nasej rubriky.

Jedna vec je istá, ze katolícka Cirkev uzíva obidve matérie, bud kvaseny alebo nekvaseny chlieb. Kedze Cirkev sa nemôze v podstatnych veciach mylit, obidve matérie sú platnymi matériami pre Eucharistiu.

Ked dieta je tu, urcite muselo mat matku. Ked Cirkev uzíva obidve matérie, urcite musel byt na to nejaky dôvod, i ked ho teraz este nemusíme chápat.

Jezis Kristus nemohol jest velkonocného baránka vo Velky Piatok, lebo vtedy zomrel na krízi, ale Bozia Prozretelnost zariadila, mozno cez vyssie spomenutú situáciu, aby velkonocná vecera mohla byt legálnym spôsobom prevedená vo stvrtok. Zaiste i situácia s kvasenym a nekvasenym chlebom pre Eucharistiu je v Bozej Prozretelnosti a má svoj vyznam.

Otec M. Ilko v odpovedi na túto otázku spomenul instrukciu Kongregácie pre Vychodné Cirkvi, ktorá hovorí o doplnujúcich aspektoch eucharistického tajomstva, ktoré jednotlivé formy [chleba] symbolizujú.

o. Eirene

Zasli otázku
Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150