R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V
 

Otázka - 16

Pôvod cloveka - z opice?

1. nov 98

Vazeny otce,

v skole sa ucime, ze clovek pochadza z opice. Chcem vediet Vas nazor na tuto temu. Rad by som vedel, ci Cirkev tuto moznost uplne vylucuje. Ja tejto moznosti velmi neverim.

Prosim Vas, poradte mi.

MC20

 

Odpoved - 16
o. Eirene

dec. 98

 

Aj ja sa som sa v skole ucil, ze clovek pochádza z opice. Bolo to za komunizmu, v dobe, ked sa tvrdo presadzoval ateizmus. Teraz, hoci je to uz skoro desat rokov co komunizmus padol, situácia v skolách nie je o mnoho priaznivejsia. Pád ideológie alebo státneho systému neznamená obrátenie srdc. Duch ateizmu, bezbozectva, nadalej vanie, a to nielen v byvalych komunistickych krajinách, ale na celom svete. Osobne som presvedceny, ze tento ateisticky duch sa rozsíril po celom svete "vdaka" zákernej propagande ruského komunizmu.Tento duch odboja proti Bohu stojí za celou tou propagandou ohladom VYVOJA CLOVEKA.

Ukoncil som s diplomom vysokú skolu polnohospodársku v odbore zootechniky, preto na tému vyvoja môzem hovorit nielen ako knaz, ale aj ako znalec odboru. Zvlást na vysokej skole do nás "hustili" VYVOJ. Pravda, nikdy nepripustili protinámietky, - brali to ako dokázanú vec.

Clovek si nemôze vytvorit solídny názor ohladom vyvoja, ked za ROKY dostáva informácie iba z jednej strany. Netreba zabudnút, ze ucitelia, ktorí teraz ucia v skolách, prisli práve z takéhoto jednostranného pozadia. I pri dobrej vôli, poznajú celú zálezitost iba z jednej strany.

Ked som bol na stúdijnom pobyte v Polsku, dostal sa mi do ruky casopis "Rycerz Nepokalanej", ktory zalozil sv. Maximilián Kolbe. Jedno císlo uverejnilo tri strany argumentov v dvoch kolónkach ohladom vyvoja. Bolo tam niekolko desiatok argumentov v prospech a práve asi tolko proti vyvojovej teórii.

Celá otázka vyvoja teda ani zdaleka nie je taká jednoznacná, ako sa to v skolách predkladá.

Ak otázka vyvoja je takym horúcim problémom, je to preto, lebo má vztah k viere v Boha. TOTO je celym pozadím horúcich tém o vyvoji. Opakujem, TOTO je za celym pozadím, a nie chladny vedecky úsudok. Ateistom sa zdá, ze vyvojová teória by im mohla poslúzit v boji proti Bohu, a preto ju s takou horlivostou hlásajú. Najprv si urcili ciel (aby Boha nebolo) a potom hladajú mozné i nemozné argumenty, aby to dokázali.

Kedze sa zdá, ze clovek je po stránke telesnej najblizsie k opici, rozhodli sa tvrdit, ze clovek pochádza z opice. Takymto spôsobom nás to ucili roky.

Co som si vsak vsimol.

Neskôr nás zacali ucit, ze clovek vlastne nie je priamo z opice, ale opica aj clovek mali spolocného vyvojového predka.

Nasli sa vari presvedcivé dôkazy o tejto "malej úprave"?

Nie, nenasli. Nikde som ich nenasiel publikované. Celym dôvodom, a nemám o tom ziadnu pochybnost, bolo to, ze bojovní ateisti si uvedomili, ze ak chcú získat cím viac ludí za vyvojovú teóriu (teda proti Bohu), nemôzu im tvrdit, ze clovek vznikol z takej opice, akú vidia v zoologickej záhrade, lebo mnohych táto predstava jednoducho uráza.

Bolo potrebné odstránit psychologickú prekázku, a tak nové "vedecké" objavy dokázali, ze nie je pravdou to, co "veda" dokázala predtym.

Vyvojová teória samo osebe nie je proti Bohu. Boh mohol stvorit cloveka priamym zásahom, alebo cez vyvoj. Musím upresnit: telo cloveka, nie dusu. Cirkev nepripústa vznik duse vyvojom.

Nie VYVOJ je neprípustny, ale SAMOVYVOJ. Nielenze Cirkev ho nepripústa, ale aj po stránke zdravého rozumu je to totálny nezmysel.

To, co ateisti tvrdia, je vlastne SAMOVYVOJ.

Kamen v potoku si zmyslí, ze sa stane zajacom. Doslova a do písmena, toto je "vyvoj" o ktorom hovoria ateisti. Aby to nevyzeralo tak hlúpo, ako som to ja tu povedal, "zabalia" to do miliónov rokov. Ale, co je cas? To, ze pridáme cas, to nic nevysvetlí. Ak by sa nám kamen v potoku premenil pred nasimi ocami v priebehu dvadsat minút na zivého zajaca, kricali by sme, ze sa stal zázrak. Preco je to pre nás mensím zázrakom (teda Bozím zásahom), ked túto udalost roztiahneme do miliónov rokov? Ci sme nepripísali púhemu casu bozské vlastnosti?

Okrem toho zabúdame, ze i ten kamen nie je iba nejaká beztvará hmota, ale ze sa skladá z rôznych atómov, ktoré sú zostrojené s úzasnou inzinierskou presnostou.

Ale teraz tu niet miesta uvazovat o tom vsetkom.

Povedzme si len tolko, ze je mozny vyvoj, riadeny Bozou prozretelnostou, ale nie je mozny samovyvoj. Totiz ze posledny dôvod vzniku zivych bytostí (a nielen ich) by bol v chaotickej hmote. Kto toto tvrdí, ten tvrdí, ze rozum vznikol z hlúposti.

K otázke vyvoja sa vyjadril pápez Pius XII. v encyklike Humani Generis z 12. augusta 1950. Pápez v nej hovorí:

34. …ucitelská autorita Cirkvi, ktorá z bozského ustanovenia má poslanie nielen chránit a vykladat poklad bozsky zjavenych právd, ale tiez dohliadat na samotné filozofické vedy, aby katolícke ucenie neutrpelo ziadnu skodu kvôli mylnym domnienkam.

35. Teraz Nám ostáva hovorit o tych otázkach, ktoré, hoci nálezia k pozitívnym vedám, sú viac alebo menej spojené s pravdami katolíckej viery… ale treba byt na pozore, ked ide skôr o hypotézy majúce akysi druh vedeckého základu, a kde sa to dotyka náuky obsiahnutej vo Svätom Písme alebo Tradícii. Ak takéto domnienky sú v priamej alebo nepriamej protive s náukou zjavenou Bohom, potom ziadost, ze sa majú uznat, sa nemôze v ziadnom prípade pripustit.

36. Z tychto dôvodov Ucitelská Autorita Cirkvi nezakazuje, aby sa v súlade s prítomnym stavom ludskej vedy a posvätnej teológie uskutocnoval vyskum a diskusie, medzi skúsenymi ludmi v obidvoch oblastiach, ohladom náuky o vyvoji, pokial ide o zistovanie pôvodu ludského tela ako pochádzajúceho z predom jestvujúcej zivej hmoty. Lebo podla katolíckej viery sme povinní drzat sa toho, ze dusa je stvorená bezprostredne Bohom. To sa vsak musí robit takym spôsobom, aby sa dôvody pre obidve domnienky, totiz tie, co sú za i tie proti, zvázili a posúdili s potrebnou váznostou, umiernenostou a mierou… Niektorí vsak unáhlene prekracujú túto slobodu diskusie, ked sa správajú, akoby pôvod ludského tela z predom existujúcej zivej hmoty bol uz úplne isty a dokázany faktami, ktoré boli doteraz objavené a uvazovaním o tychto faktoch, a akoby v zdrojoch bozského zjavenia v tejto otázke tu nebolo nic, co vyzaduje najväcsiu umiernenost a opatrnost.

 

Ked pápez hovorí o "predom jestvujúcej zivej hmote", myslí sa na mozného vyvojového predka.

Veriaci katolík je teda v otázke vyvojovej teórie slobodny. Môze sa pridrziavat vyvojovej teórie alebo ju odmietat.

Vo svetle tejto slobody i ja sám som sa pridrziaval vyvojovej teórie a bol som jej velmi nakloneny, ale teraz, po zvázení obidvoch stránok, vidím, ze otázka vyvoja ani len zdaleka nie je rozuzlená, a argumenty, ktoré sa v jej prospech dávajú, sú casto pritiahnuté za vlasy.

Co sa tyka toho ucenia v skole, nebolo by od veci opytat sa ucitela, ktory propaguje vyvoj, ci by vedel povedat zopár argumentov, ktoré pouzívajú odporcovia vyvoja. Ak to nebude vediet, ako môze potom jeho presvedcenie byt úprimné? Ak nepozná protinámietky, co za "veda" o vyvoji to potom je?

o. Eirene

Zasli otázku
Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150