R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V
 

Otázka - 19

Sex pred manzelstvom

15. jan 99

Moja otázka je: Sex pred manzelstvom

Michael

 

Odpoved - 19
o. Eirene
19. jan 99

Otázka nie je blizsie vymedzená a predstavuje skôr názov témy, o ktorej by sa mohlo vela povedat, alebo popísat.

Predpokladám, ze sa jedná o otázku, ci je dovoleny sex (pohlavné obcovanie) pred manzelstvom.

Ak Boh hovorí v siestom prikázaní "nezosmilnís!", nie je to preto, ze sa tak jednoducho rozhodol, ale preto, lebo vie ako nás stvoril a ktoré konanie je proti nám, ktoré skutky nicia nase stastie. Bozí zákon "nezosmilnís!" vychádza z toho ako sme stvorení, preto ho tiez nazyvame "prirodzenym zákonom". Sex pred manzelstvom (alebo aj zneuzívanie sexu v manzelstve) je pre nás podobne skodlivé, ako je skodlivé pre auto, ak slapeme zároven na plyn aj na brzdu.

Ak by sex bol poslednym cielom cloveka, sexuálny zivot pred manzelstvom, ciste metodologicky povedané, by nebol zlom. Ak by sex bol poslednym cielom cloveka, tí, ktorí zijú búrlivym sexuálnym zivotom by museli byt najstastnejsími ludmi na svete, lebo clovek je stastny, ked príde do svojho ciela. Koniec koncov kazdá bytost dochádza k pokoju, ked dosiahne svoje urcenie. Co vsak vidíme? - nemraníci (t.j. tí, ktorí opovrhujú mravnym zákonom) sú najsmutnejsími a najnestastnejsími ludmi na svete.

Nie, sex nie je poslednym cielom cloveka. Poslednym cielom cloveka je láska, ktorou v konecnom dôsledku je Boh sám.

Láska znamená "dávat" a nie "brat". "Dávanie" je velkostou a aj radostou a stastím cloveka. Ci sme to nikdy neskúsili?!

Uzívanie sexuálnych schopností nie je cielom, ale iba prostriedkom na dosiahnutie urcitého ciela. A ako kazdy prostriedok, môze byt zneuzité.

Sex je ohromná SILA. Ale cím je niekde väcsia sila, tym prísnejsie bezpecnostné opatrenia sa robia. V atómovej elektrárni je ohromná sila, ktorá môze urobit vela dobra. Ale ak sa nedbá na zákony tejto sily, potom sa môze stat to, co sa stalo v Cernobyle (a to sa ja stáva).

Práve kvôli tejto sile Cirkev ucí, ze v siestom prikázaní nejestvuje lahká matéria na hriech. Vsetko, myslienky, slová alebo skutky proti cistote sú tazko hriesnou matériou a, ak sú plne vedomé a dobrovolné, aj smrtelnym hriechom.

Sexuálny zivot má miesto jedine v manzelstve. Správnym uzívaním sexuálnych schopností je mozné urobit vela dobrého a posvätit sa. Druhy Vatikánsky Koncil hovorí: "Akty, ktorymi manzelia medzi sebou dôverne a bezúhonne obcujú, sú mravne dobré a uslachtilé. Ak sa konajú naozaj cloveka dôstojnym spôsobom, vyjadrujú a napomáhajú vzájomné sebadarovanie, ktorym jeden druhého radostnym a vdacnym srdcom obohacujú (GS 50)."

Co je vsak uzívanie sexu pred manzelstvom, ak nie púhym sebectvom?

Prokreácia (t.j. plodenie detí), je neoddelitelnym cielom sexuálneho zivota. Kedze rodenie a vychova detí, ako aj manzelské spoluzitie, je velmi nárocnou a namáhavou úlohou, Boh dáva manzelom k tejto úlohe potrebnú energiu a silu, ktorá je aj vo forme sexuálnej rozkose. Boh pridáva túto rozkos k manzelskej zodpovednosti.

Co sa vsak robí pri "sexe pred manzelstvom"?

Berie sa "smotánka", ale odmieta sa zodpovednost.

Cirkev hovorí o "osobnom" charactere sexu.

Pri predmanzelskom sexe sú spojené telá, ale nikdy nie osoby. Predmanzelsky sex, hovorí Michael Quist, to sú dva dokonale do seba zapadajúce egoizmy. A pridávam, - aj to len na krátku dobu.

Pri predmanzelskom, ako aj kazdom inom nezriadenom sexe, telo sa na chvílku uspokojí, ale dusa nikdy.

A okrem toho je tu vzdy strach z pocatia. A ak sa pocne, co potom? Íst na potrat? Zabit dieta?

Ci nie je potom toto odvrhnutie novopocatej osoby dietata len dalsím prehlbením "osobného" odcudzenia sa, ktoré sa zacalo uz pri predmanzelskom sexe?

A dajme si nakoniec takúto jednoduchú otázku: „Ak vsetko je dovolené pred manzelstvom, naco je potom manzelstvo?“

Modlitba:

Precistá Panna, pre svoje neposkvrnené pocatie, ocist moje telo a posvät moje srdce a moju dusu.

P.E.

Zasli otázku
Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150