R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V
 

Otázka 25
Sri Chinmoy - sekta
18.feb 99

Drahy otec Pavol,

cital som v slovenskom tyzdenniku, ze v Slovensku je aktivna nebezbecna sekta SRI CHINMOYA. Mohol by ste mi povedat viac? Aka je to sekta a ako sa prejavuje v cinnosti.?

Peter

 

Odpoved 25
o. Pavol Eirene, C.Ss.R.
21. feb 99
 

Kedze o Sri Chinmoy sekte som doteraz nic nepocul, bol som odkázany na informácie z internetu. Na moje prekvapenie, pri hesle "Sri Chinmoy" mi pocítac vyhodil az 48 referencií. Z toho 22 sa tykalo Sri Chinmoyovho "behu mieru", ci "maratónu", asi 10 referencií viac menej jeho osoby a ostatné referencie boli v urcitej súvislosti s jeho osobou.

Bez zvlástneho usporiadania uvediem, co sa tam o nom hovorí. Je jasné, ze hovorit sa môze. "Hovorit" je jedna vec, a "pravda" je druhá vec. Nuz pozrime sa, co on sám, jeho prívrzenci a iní o nom hovoria:

1) Zakladatel behu mieru

2) V poslednych 30 rokoch venoval svoj zivot sluzbe svetovému mieru a naplneniu bezhranicného potenciálu ludského ducha.

3) Básnik s témou za zivot, eseista, maliar a hudobník, ako aj culy atlét.

4) Sri Chinmoy inspiroval a povzbudil obyvatelov celého sveta svojou tvorivou snahou, novymi mierovymi iniciatívami a príkladom svojho vlastného zivota.

5) Pre Sri Chinmoy prebudeniu k pokojnejsiemu svetu bude predchádzat osvietenie jednotlivych myslí a srdc. V tomto duchu jeho nasiroko rozvetvené iniciatívy za mier zahrnajú uz milióny ludí v im vlastnych územiach, prístupom "srdcom k srdcu" za vseobecnú harmóniu.

6) Od roku 1986 viac ako 800 vyznamnych prírodnych miest po svete bolo zasvätenych mieru, ako cast pukov mieru Sri Chinmoy. Vo vyse 50 krajinách tieto "mierové puky" tisícom jednotlivcov slúzia ako pripomienka spolocného úsilia o osobnú a medzinárodnú harmóniu. Hodnota tychto "mierovych púckov" bola zosilnená stovkami posolstiev od hláv státov, laureátov nobelovych cien a iluminátov-osvietencov.

7) Sri Chinmoy zalozil… beh mieru v sept. 1986 ako cestu na privedenie vsetkych obcanov k mierovému procesu.

8) …beh mieru pomohol sytit city priatelstva a spolupráce medzi ludmi vsetkych rozlicnych kultúr, pôvodu a vierovyznaní.

9) Sri Chinmoy je talentovany maliar, autor, hudobník a atlét. Zlozil viac nez 13000 piesní a vystupoval v najväcsích svetovych halách sveta.

10) Inspiroval ludí vsetkych zivotnych ciest hladat mier v sebe samych. Sri Chinmoy cíti, ze tento vnútorny pokoj je opravdivym klúcom pokoja vo svete. Pri mierovom koncerte vo Filadelfii Sri Chinmoy zahral svoje duchaplné melódie na rozlicnych nástrojoch.

11) Jeho umelecká tvorivost, duchovná filozófia a príspevok k svetovému mieru, milióny malieb a kresieb, desiatky tisícov lyrickych básní a piesní a viac nez 1000 kníh o mieri a vnútornom zivote predstavujú duchovny poklad, ktory sa bude studovat a ocenovat po dalsie desatrocia… Zastúpené sú malby a kresby z 5 miliónov vysnenych vtákov mieru a slobody…

12) Sprievodca k New Age…skupina pozoruhodnych osobností, u ktorych snaha o vyssie uvedomenie a sebarealizáciu ovplyvnila globálne vedomie. Sú nám vsetkym vodcami na ceste… [jednym z nich je] Sri Chinmoy… [zaradené k] New Age Music, Planetárna Hudba…

13) Sri Chinmoy je … majstrom meditácie… narodeny v Indii 27. augusta 1931. Prestahoval sa do New Yorku 13. apríla 1964… zasvätil svoj zivot naplneniu neobmedzenej moci ludského ducha. "Nasa schopnost nemá ziadne hranice, pretoze máme v sebe Nekonecnú Bozskost." - povedal.

14) Je autorom vyse 1000 básnickych kníh, hier, esejí a prednások, ktoré dával na mnohych univerzitách sveta. Mal viac nez 300 koncertov venovanych mieru. Zlozil tisícky piesní, mnohé na cest hláv státov a hodnostárov po svete. V roku 1994 dokoncil 5 miliónov kresieb vtákov, ktoré boli predstavené verejnosti v ohromnej stvorposchodovej galérii v Ottawe… Odvtedy pokracuje v kreslení vtákov, ktoré symbolizujú mier a slobodu, fenomenálnou rychlostou. Celok presiahol 4 milióny v roku 1995. [pozn.: z textu vyplyva jediné vysvetlenie, ze tych 4 milióny je za 1-2 roky!!]

15) Sport, hlavne beh, je hlavnym pre filozófiu Sri Chinmoy. Osobne zachováva prísny program cvicení vrátane trénovania sprintu a cviceniu s cinkami. Taktiez denne hrá tenis.

16) [Cenník jeho kníh. Priemerná cena jeho knihy je asi 10 US$]

17) Väcsina guru-ov [indicky "duchovní" vodcovia] sa snazí pozdvihnút vedomie. Pre Sri Chinmoy klúcom pre osvietenie je zdvihanie ciniek… dvíha, hoci len zlomok centimetra, lietadlá, helikoptéry, lode, osobné a nákladné autá, slonov… pán Chinmoy tiez komponuje (6000 piesní), píse (750 kníh a 17000 básní)… Raz behom dvoch hodín, podla jeho tlacovej agentúry, zodvihol celkove 20,000 kilogramov, vystupoval na koncerte, pricom hral na viacerych nástrojoch… byvaly úradník sa stal duchovnym vodcom

18) V roku 1970 zalozil cirkev, Centrum Sri Chinmoy.

19) Vraví, ze hrá na 25 nástrojoch, vrátane cela, orgánu a flauty.

20) Sri Chinmoy tvrdí, ze… vie, co sa stane s nasimi dusami po smrti… píse s istotou o smrti a prevtelovaní. Je vysoko hodnoteny mnohymi svetovymi vodcami… Venuje sa filozófii "sebapovznesenia"…

 

Myslím, ze 20 citátov z rozlicnych materiálov o Sri Chinmoy by malo stacit na to, aby sme mohli urobit nejaky záver.

Prvá vec, ktorá nám asi udrela do ocí, sú neobycajné skutky, ktoré urobil (údajne).

Pozrime sa triezvo na veci!

Uvedomme si, co to znamená namalovat 5 miliónov obrazov! Ak by sme na namalovanie jedného obrazu pocítali v priemere iba 5 minút, to by znamenalo 25 miliónov minút, co je 47.5 roka (bez spánku, bez jedla a inych potrieb). Uz z tohto samotného faktu je jasné, ze tu ide o nezmyselné zbozstvenie obycajného cloveka.

Vraj napísal viac nez tisíc kníh. Ak pocítame na jednu knihu mesiac, potreboval by vyse 80 rokov na písanie. Ak pripustíme, ze je taky génius, ze napíse knihu za tyzden, aj tak by potreboval 20 rokov na ich napísanie.

Na porovnanie: Sv. Alfonz zil 91 rokov, v 16 rokoch dosiahol uz doktorát z práva, mal ucineny súkromny slub nepremárnit ani chvílku casu v svojom zivote, a tak napísal 111 vynikajúcich duchovnych kníh. Je to ohromny vykon, ale vzdy este ludsky (s prispením Bozej milosti) pochopitelny. Sv. Alfonz bol (nechcem povedat: tiez) nadany hudobník, maliar a básnik. Jeho pesnicky sú dodnes aktuálne, ako aj básne a malby. Sv. Alfonz ale nenamaloval milióny obrazov, ale niekolko krásnych obrazov.

To vsak, co vraj urobil a robí Chinmoy, to uz nie sú vôbec ludské vlastnosti, ale bozské.

Nezabúdajme, ze okrem asi 1000 kníh napísal vraj vyse tisíc kníh s básnami, asi 20 tisíc básní. Ak by kazdy den napísal jednu básen, potreboval by 50 rokov. Ak by napísal za jednu hodinu jednu básen, aj tak by potreboval asi 3 roky cistého casu (t.j. bez spánku) na napísanie.

Okrem toho vsetkého este skomponoval vraj asi 10 tisíc piesní. Ak by kazdy den skomponoval jednu, potreboval by na to 25 rokov. (Ktorú piesen si mohol dvakrát zaspievat, alebo si ju zapamätat?)

A okrem toho vsetkého este vystupoval na 300 koncertoch po celom svete, dvihal cinky, lietadlá a lode…

A okrem toho este pravidelne sportoval, behal, a kazdy den hral tenis a mal cas naucit sa hrat na 25 hudobnych nástrojoch.

Nuz keby sme pripustili, ze nikdy ani nejedol ani nespal ani nemal ludské potreby… nuz, aj keby tieto vsetky veci zacal robit v uvedenych super rekordnych limitoch uz od perinky, aj tak sa to fyzicky nedá zvládnut bez toho, aby ten clovek nebol Bohom.

Je jasné, ze tu platia Kristove slová:

Vystúpi mnoho falosnych prorokov a zvedú mnohych. Mt 24:11

Lebo vystúpia falosní mesiási a falosní proroci a budú robit velké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to mozné, aj vyvolenych. 25 Hla, hovorím vám to vopred. Keby vám teda povedali: "Hla, je na pústi," nevychádzajte; "Hla, skryva sa v dome," neverte. Lebo ako blesk vzíde na vychode a vidno ho az po západ; taky bude aj príchod Syna cloveka: Mt 24:24-27

Je jasné, ze falosné znamenia, ktorymi sa odieva aj Sri Chinmoy, slúzia nato, aby zviedli ludí od pravého Spasitela, ktorym je iba Jezis Kristus, Syn zivého Boha.

Sri Chinmoy popiera Jezisa Krista, ked vyhlasuje, ze stacia prirodzené sily ludského ducha na to, aby clovek naplnil svoje túzby. On sám sa pokladá za Boha, ked tvrdí, ze má v sebe "Nekonecnú Bozskost." A tymto pokusením klame aj ostatnych ludí, ako had oklamal nasich prarodicov v raji.

Pripojme tu este niekolko postrehov o ich sekte.

Rodicia povedali, ze niektorí uceníci Sri Chimoya meditujú hodinu alebo dve kazdy den, a majú svoje "meditacné miesta" doma, vytvorené zo záclon s mnozstvom Sri Chimoyovych fotografií a publikácií. Obycajne meditujú uprene sa dívajúc na velkú fotografiu Sri Chinmoya, zatialco zapalujú incenz (kadidlo), pocúvajú jeho hudbu a spievajú mantry so slovami "Najvyssí" alebo "Aum" (v hinduizme a budhizme znamená esenciu vermíra).

Niekolkí rodicia sa snazili pochopit, preco niektorí dospelí mladí ludia urobili náhlu a dramatickú zmenu v pláne svojej zivotnej kariéry a stali sa plnymi clenmi sekty Sri Chinmoy. Je mozné, ze dôsledok upreného dlhodobého pozerania na fotografiu Sri Chimoya a s dennou opakovanou meditáciou a spievaním mantier, uceníci sa do neho pomaly zamilujú, alebo sú ním do takej miery posadnutí, ze ochotne prijímajú jeho ucenie a veria, ze je schopny konat paranormálne skutky.

Sri Chimoy sa prehlasuje za Avatara (Spasitela), ktory je jedno s Najvyssím (Bohom). A kedze je zlúceny s Bohom, hovorí, ze ta môze priniest k Bohu.

Sri Chimoyovi uceníci veria, ze iba z jeho pomocou môzu nájst Boha a ze to nemôzu urobit sami od seba.

Nám treba povedat, ze toto presne platí o Kristovi, On je ten, bez ktorého nemôzeme byt spasení, On je jedno s Bohom Otcom a On nás privádza k nemu. Sri Chimoy len kopiruje, kradne katolícke myslienky a privlastnuje si ich. Je to falosny mesiás.

Sri Chinmoy vysvetluje, ze ak meditujeme nad jeho obrazom vo vysokom vedomí, stávame sa jedno s jeho vnútornym bozstvom a skutocnostou.

Vidíme, ze to vsetko nie je nic iné ako bohorúhanie a robenie seba Bohom.

A koniec koncov sekta Sri Chinmoya nie je nic celkom nové, lebo je to len to, co katolícka Cirkev dávno ucí o indickych nábozenstvách, ze stoja na samospasitelnosti, samostacnosti cloveka, co je vlastne blud Cirkvou dávnou odsúdeny.

Modlime sa:

Pane, ochrán mladych od tejto sekty. Mária, Matka nasa, vezmi mladych ludí pod svoj ochranny plást pred falosnymi mesiásmi.

P.E.

 

Zasli otázku
Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150