R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V
 

Otázka - 38

Sobota - Nedela

8. júl 99

Preco Cirkev zmenila svätenie soboty na svätenie nedele ?

Slavo

 

Odpoved - 38
o. Pavol Eirene, C.Ss.R.
18. august 99
 

 

Cirkev zmenila svätenie soboty na nedelu preto, lebo Jezis Kristus, - ktory je ústrednou postavou dejín, ktory je Synom Bozím, pravym Bohom z pravého Boha, ktorého predpovedali proroci i cely Stary Zákon, ktory je hlavou nového stvorenia, hlavou Cirkvi, ktory je "vsetko vo vsetkom", - opakujem, preto Cirkev zmenila slávenie soboty na nedelu, lebo Jezis Kristus vstal v nedelu z mrtvych. Zmrtvychvstavnie je ústrednym clánkom krestanskej viery.

Cirkev túto zmenu urobila na základe právomoci, ktorú jej dal Jezis Kristus, ked povedal:

Keby ani ich nepocúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnut, nech ti je ako pohan a mytnik. Veru, hovorím vám: co zviazete na zemi, bude zviazané v nebi, a co rozviazete na zemi, bude rozviazané v nebi. (Mt 18:17-18)

Kristus tymito slovami dal svojej Cirkvi neobmedzenú právomoc. Kto by hovoril opacne, protirecil by Kristovi.

Ak naozaj veríme Jezisovi Kristovi, jeho slovám: co zviazete na zemi, bude zviazané v nebi, a co rozviazete na zemi, bude rozviazané v nebi, táto odpoved ohladne soboty by nám mala stacit.

Tí, ktorí majú záujem dozvediet sa viac a podrobnejsie o tejto problematike, nech si precítajú knihu ADVENTISTA A KATOLÍK, ktorá pojednáva specificky o tomto probléme. Môzte si ju objednat v nasom nakladatelstve "Misionár" v Michalovciach (PSC 071 01), Masarykova 35. Stojí iba 32 Sk plus postovné hoci má 125 strán. Dva vynatky z tejto knihy môzte nájst aj tu na nasej stránke:

http://www.globalserve.net/~mbc24/advenakatolsobota.htm

http://www.globalserve.net/~mbc24/advenakatolhriescir.htm

Ako autor knihy môzem povedat, ze ani sám som si nemyslel, ze problematika soboty verzus nedela bude taká zaujímavá. Knihu som napísal v priebehu asi 20 rokov (pravda, písal som ju sporadicky) a tak som mal cas mnohé veci dobre si zvázit a premysliet. Hlavne ale, nikdy som ju nezacal písat bez toho, aby som sa nepomodlil k Duchu Svätému o svetlo. V knihe, okrem problému soboty, mozno nájst aj odpovede na iné aktuálne námietky, ktoré sú spolocné vsetkym protestantom (najnárocnejsia bola stat "ospravedlnenie a zásluhy".

Uvediem v skratke teologické pozadie otázky SOBOTA-NEDELA.

Predobrazny (tienovy) vyznam soboty bol naplneny, ked Kristus Boh odpocíval v sobotu potom, co dokonal dielo nového stvorenia. Potvrdzuje to sv. Pavol:

Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj ani pre sviatok, novmesiac alebo soboty, lebo ony sú len tienom budúcich vecí, no skutocnost je Kristus. (Kol 2:16-17)

Krestanov uz na pociatku napadali pre nesvätenie starozákonnych prikázaní a sviatkov, novmesiacov a sobôt. Sv. Pavol upozornuje krestanov takmer vo vsetkych svojich listoch, aby sa nevracali k starozákonnym predpisom, lebo tie iba pripravovali cestu pre novozákonnú skutocnost. Starozákonné veci boli iba predobrazom, tienom toho, co sa malo udiat v Novom Zákone. Kristus naplnil vsetky tieto predobrazy, vrátane soboty, ako to hovorí vyssie sv. Pavol.

Vychodná katolícka Cirkev sa na Velkú (Bielu) sobotu takto modlí:

Dnesny den bol symbolicky predobrazeny velkym Mojzisom, ked povedal: A Boh pozehnal siedmy den. Lebo toto je tá pozehnaná sobota, toto je den odpocinku, v ktorom si jednorodeny Bozí Syn odpocinul od vsetkych svojich diel. Námahou az na smrt, v tele uskutocnil sobotny odpocinok a vzkriesením sa vrátil k tomu, cím ON JE. Daroval nám vecny zivot, lebo on jediny je dobry a miluje cloveka.

Ako predobraz Bozieho odpocinku a symbol prvého stvorenia, sobota prestala mat vyznam.

Tu si teraz treba uvedomit, ze na sobotu je mozné sa pozerat az z troch rôznych hladísk.

1) Najprv, sobota ako den odpocinku po urcitom pocte pracovnych dní. Nazvime to PERIODICNOST. V nasom prípade máme 7 dní v perióde. Francúzski revolucionári sa napríklad snazili zaviest 10 dnovy tyzden, ale ich pokus stroskotal.

2) PORADIE - Postavenie Pánovho dna v rámci periodicnosti, t.j. ktory siedmy den v tyzdni mu zasvätíme. Nech by sme zasvätili ktorykolvek den, vzdy to bude siedmy den (lebo máme sedemdnovy tyzden), ale otázka je iba, ci to bude presne ten isty siedmy den, ako to bolo v Starom Zákone, alebo iny siedmy den.

3) PODSTATA - Obsah Pánovho dna. Samotná podstata svätenia, t.j. co robit v tom dni.

Cirkev nezmenila ani pocet dní v tyzdni, ani nezmenila podstatu sobotného dna, ale zmenila púhy symbolizmus. Novozákonnym Pánovym dnom je den vzkriesenia, teda nedela.

Sv. Písmo nám dosvedcuje, ze krestania sa schádzali na bohosluzby v nedelu, ktorá bola podla zidovského pocítania prvym dnom tyzdna:

Ked sme sa v prvy den tyzdna zisli na lámanie chleba… (Sk 20:7)

Svätenie nedele sa predobrazuje uz v Starom Zákone pri opise Velkej Noci:

Ked prídete do krajiny… prineste zo svojej zatvy prvy snop knazovi! On bude snop podávat pred Pánom, aby vám získal zalúbenie; v den po sobote ho bude knaz podávat… Tento príkaz bude vecnypo siedmej sobote… prinesiete Pánovi potravinovú obetu… V ten isty den zvoláte sväté zhromazdenie. Vtedy nesmiete vykonávat nijakú sluzobnú prácu. To je vecny príkaz

"V den po sobote", je jasné, ze sa jedná o nedelu.

Sv. Pavol vysvetluje, ze táto prvotina z úrody, prvy snop, predstavuje zmrtvychvstalého Jezisa Krista:

Ale Kristus vstal z mrtvych, prvotina zosnulych… Ved ako vsetci umierajú v Adamovi, tak zasa vsetci ozijú v Kristovi. Ale kazdy v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, co patria Kristovi. (1 Kor 15:20)

o. Eirene 

 

Zasli otázku
Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150