R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V
 

Otázka - 52

Rozvod a pristupovanie k sviatostiam

18. nov. 99

Volam sa Adela. Mam 26 rokov.

Som veriaca. Nedavno som sa rozviedla (obciansky rozvod sobás bol cirkevny).

Mohli by ste ma informovat o dosledkoch rozvodu z hladiska Cirkvi? (t.j. ucast na sv. spovedi, sv. prijimani, ..)

 

Odpoved - 52
o. Pavol Eirene, C.Ss.R.
26. nov. 99

Drahá Adela!

Rozvod je zaiste velkou ranou v zivote cloveka. Ale Bohu nijaká vec nie je nemozná, on má moc dat vsetko do poriadku. I beznádejné situácie pre Boha nie sú problémom. On od nás vsak caká, aby sme k nemu mali predovsetkym bezhranicnú dôveru a aby sme sa vela modlili.

Ako zaiste vies, právoplatné manzelstvo nie je mozné rozviest. Ak Cirkev niekedy "anuluje" manzelstvo, jedná sa len o zistenie, ze manzelstvo nebolo nikdy platne uzavreté (t.j. nejestvovalo, bolo nulové), hoci sa po urcitú dobu pokladalo za platné.

Cirkev vsak pripústa "rozchod" (separáciu) manzelov. Hovoria o tom kánony 1151-1155 CIC a 863-866 CCEO.

Prvym dôvodom na separáciu môze byt ak sa jeden spreneveril druhému, pricom druhá stránka zachovala vernost. Separácia vsak môze nastat aj z inych váznych dôvodov (tazká telesná skoda jedného z manzelov alebo detí, tazké duchovné ublízenie jedného z manzelov alebo detí…).

Podla cirkevného zákonníka, do 6 mesiacov od kedy sa spontánne prerusil spolocny zivot, nevinná stránka má predniest prípad rozchodu pred kompetentnú cirkevnú autoritu (nejlepsie skrze svojho farára). Spontánny rozchod nie je presne to isté ako rozvod na civilnom súde.

Co sa tyka rozvodu na civilnom súde, prax u nás je taká, ze ten, kto dal súhlas na civilny rozvod, mal by si ziadat povolenie o pristupovanie k sviatostiam. Kedysi rozvody neboli mozné a tak, ked sa zacali civilné rozvody (na súde), cirkev sa tymto opatrením snazila zabránit velkému pohorseniu. Dnes, ked civilné rozvody sú bezné a Cirkev je od státu viac oddelená, situácia nie je celkom tá istá. Stáva sa, ze veriaci manzel, manzelka, si uvedomujú, ze rozvod manzelstva nie je mozny, t.j. ze sa nemôzu po civilnom rozvode zosobásit s niekym inym, ale situácia je niekedy taká komplikovaná, ze ak by sa "nerozviedli" civilne, mohlo by to vázne poskodit nevinnú stránku z hladiska obciansko právneho. Nevinná stránka, alebo deti by mohli utrzit váznu materiálnu skodu. Nuz, nie je lahko riesit tieto zálezitosti.

Moja odpoved na Tvoju otázku, Adela, je, ze ak nezijes s inym, mohla by si pristupovat k sviatostiam, ale je treba obrátit sa s touto zálezitostou na príslusnú cirkevnú autoritu. Vybavovanie tejto zálezitosti je niekedy zdlhavé a preto pastoracná prax je taká, ze spovedník, ku ktorému pôjdes na spoved (uz teraz), Ti po zvázení môze povolit pristupovat k sv. prijímaniu niekolkokrát do roka (povedzme na väcsie sviatky), aby si neostala úplne bez sviatostí. Aby sa vyhlo podla moznosti pohorseniu, radí sa pristúpit k sv. prijímaniu mimo svojej farnosti. Ludia totiz nemusia chápat tieto morálne princípy a môzi si to zle vysvetlovat. Vhodnou prílezitostou k takémuto sv. prijímaniu sú najmä väcsie dopustové slávnosti.

Co sa tyka spovede, myslím si, ze sviatost spovede je mozné prijat, bez toho, ze by sa vyssie povedané narusilo.

Akokolvek, Adela, najlepsie je svoj prípad prejednat s Tvojim duchovnym správcom, pretoze ja Ti tu môzem dat iba vseobecné zásady, aby si videla trochu do podstaty problému a necítila sa akoby odpísaná pre svoj duchovny zivot a vzrast.

V Tvojej tazkej situácii Ti posielam svoje knazské pozehnanie. +

o. Eirene

Zasli otázku
Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150