R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V
 

Otázka - 76

Odpustky - Ich "predávanie", biblicky základ, právo Cirkvi udelovat ich

16. aug 2000

Drahy otce Eirene,

Nedavno som bola v diskusii s kolegami luteranmi konfrontovana s problemom odpustkov. Musim sa priznat, ze som ako katolicka nemohla diskutovat a dovodit, lebo moje vedomosti boli mensie ako ich.

Mohli by Ste mi aspon v kratkosti napisat co su to odpustky, ako vznikla myslienka "predavania" odpustkov. Ako mozno oddovodnit a obhajit pravo Cirkvy "udelovat" odpustky. Ci je ucenie o odpustkoch podlozene Sv. Pisom atd.

S laskou a v pokoji
s uctou Vasa

Janka

 

Odpoved - 76
o. Pavol Eirene, C.Ss.R.
30. august 2000

Drahá Janka

Dakujem za otázku a zároven sa ospravedlnujem, ze pomerne neskoro odpovedám. Bol som na takej polodovolenke a na druhej strane som bol akysi rozhádzany.

Otázka o odpustkoch je v diskuzii s protestantmi dost horúcou a casto opakovanou otázkou. V ich ponímaní totiz dobré skutky nemajú ziadny úcinok v nebi a práve tak zlé skutky sú vierou odpustené. V princípe mozno povedat, podla nich, ze nezálezí na tom, kolko dobrych alebo zlych skutkov robíme, ale dôlezité je iba prijat Jezisa Krista za svojho osobného Spasitela. Luter sa drzal princípu, ze clovek môze hresit kolko chce, len musí verit. Kedze sme hriesnici, nemôzeme nehresit (podla neho), len musíme pevne verit a potom nám Boh hriechy "zakryje".

Naproti tomu katolícka Cirkev ucí, ze clovek s pomocou Bozej milosti je schopny vyvarovat sa smrtelnym ako aj celkom dobrovolnym a vedomym lahkym hriechom. Najlepsie to vysvetluje sv. Alfonz vo svojej knihe Modlitba - Velky prostriedok spásy (je teraz na nasej stránke).

Nuz, co chcem povedat je to, ze aj dobré aj zlé skutky majú svoj odraz v realite zivota, - tohto a/alebo aj druhého.

Odpustky, podla definície katolíckej Cirkvi, sú odpustením docasnych trestov za hriechy. Kazdy hriech má totiz dve zlozky: Vinu a dôsledky hriechu.

Ak na pracovisku pre svoju nepozornost znicím nejakú vec, musím ju nahradit, napríklad zaplatit za nu. Ak vsak túto vec ukradnem, je to potom ovela váznejsie. Vec musím nahradit a za krádez idem do väzenia. Je tu teda VINA, ale je tu aj ZNICENÁ (UKRADNUTÁ) VEC. Ked Boh odpústa nase hriechy, odpústa VINY, ale na odstránenie nasledkov hriechov má inú pedagogiku.

Pouzijem este jeden príklad:

Manzel v zlosti porozbíja nádoby a nábytok v izbe. Potom povie manzelke: Prosím Ta, odpust mi. Manzelka mu odpustí, ale jej odpustenie nedá nic v izbe do poriadku. Niekto to proste musí urobit. Ako by sa nám pozdávala situácia, keby manzelka vsetko dala v izbe do poriadku a manzel by ani prstom nepohol?

Nuz toto sú, obrazne povedané odpustky. Ak lutujeme svoje hriechy úprimne, Boh nám odpústa VINU, ale následky hriechu ostávajú a niekto ich musí dat do poriadku.

Nuz Cirkev udeluje odpustky z nekonecného pokladu, ktorym sú zásluhy Jezisa Krista, Panny Márie a svätych. Má na to právo, lebo Jezis dal svojej Cirkvi plnú moc:

A keby ani cirkev nechcel poslúchnut, nech ti je ako pohan a mytnik. Veru, hovorím vám: co zviazete na zemi, bude zviazané v nebi, a co rozviazete na zemi, bude rozviazané v nebi.

Mt 18:17-18

Odpustky sú pridelené k urcitym skutkom. Napríklad, kto s úctou k Boziemu slovu cíta Sv. Písmo aspon pol hodiny, môze získat plnomocné odpustky (t.j. odpustenie vsetkych svojich casnych trestov).

Co sa tyka "predávania" odpustkov, bol to práve Luter, ktory neveril v ocistec a v dôsledku toho ani v odpustky. Avsak ani sám Martin Luter vo svojich tézach nehovorí, ze Cirkev "predávala" odpustky. Je pravdou, ze penazné milodary na chrám sv. Petra, ktory sa v tom case budoval, boli jednou z mozností získania odpustkov, ale to nebola jediná forma moznosti získat odpustky (ludia teda rozhodne neboli vydieraní). Samotné Sväté Písmo potvrdzuje, ze almuzny sú vybornou formou zadostucinenia.

Lepsie je konat skutky milosrdenstva ako kopit zlaté poklady. Milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti a ocistuje od kazdého hriechu.

Tobiás 12:8-9

Iné preklady Písma uzívajú namiesto slova "milosrdenstvo" - "almuzna", co je vidiet aj zo slovenského kontextu, kde sa hovorí o SKUTKOCH milosrdenstva.

Teda samo v sebe ani penazny milodar ako skutok pre odpustky nie je zly. Ale je pravda, ze lahko môze príst k nedorozumeniu. Luter, opakujem, nehovoril, ze Cirkev predávala odpustky, ale hovoril ze darovanie odpustkov za penazny milodar sa mohlo ZDAT AKO KEBY SA "PREDÁVALI". Toto nebezpecenstvo nedorozumenia tu bolo, zvlást podporené Luterovym útokom proti Cirkvi, a preto Tridentsky koncil (v tom istom storocí) túto prax odpustkov za penazné milodary zrusil, bez toho, ze by ju odsúdil (lebo samo v sebe tam nebolo nic odsúdeniahodné). Od Tridentského koncilu penazny dar nemôze získat odpustky.

Cirkev sa za náuku o odpustkoch nikdy nehanbila a ani nemusí hanbit. Odpustky majú svoj teologicky, biblicky, tradicijny, ba i ciste ludsky základ.

Pytala si sa na argumenty zo Sv. Písma, ktoré by podporovali vieru v odpustky.

Je pravdou, ze nikde v Písme nie je spomenuté slovo odpustky alebo ocistec, práve tak, ako tam nie je vyraz "Najsvätejsia Trojica", ale to este neznamená, ze Sv. Písmo o tom celkom mlcí.

Pán Jezis hovorí o hriechu proti Duchu Svätému, ktory sa neodpustí ani v tomto, ani v budúcom veku, z coho je jasné, ze niektoré hriechy sa môzu odpustit v budúcom zivote, ze jestvuje moznost ocistenia sa od hriechov v budúcom, nie tomto pozemskom, zivote. Katolícka Cirkev túto moznost nazyva ocistec a jeho prícinou sú docasné tresty za nase hriechy, na ktoré sa vztahujú odpustky.

Ak niekto povie nieco proti Synovi cloveka, odpustí sa mu to. Kto by vsak povedal nieco proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom.

Mt 12:32

Sv. Pavol v 1. liste Korintanom hovorí:

Podla Bozej milosti, ktorú som dostal polozil som ako múdry stavitel základ a iny na nom stavia. Ale kazdy nech si dáva pozor, ako na nom stavia. Lebo nik nemôze polozit iny základ okrem toho, co je uz polozeny, a je ním Jezis Kristus. Ci niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahych kamenov, dreva, sena ci slamy, dielo kazdého vyjde najavo. Ten den to ukáze, lebo sa zjaví v ohni a ohen preskúsa dielo kazdého, aké je. Cie dielo, ktoré nan postavil, zostane, ten dostane odmenu. Cie dielo zhorí, ten utrpí skodu, on sa vsak zachráni, ale tak ako cez ohen.

1 Kor 3:10-15

Toto miesto je vseobecne pokladané za miesto o ocistci, lebo sa v nom hovorí, ze niektorí sa zachránia, "ale tak ako cez ohen". To znovu súvisí s docasnymi trestami za hriech a teda s odpustkami.

A este jedno miesto zo Starého Zákona, kde vidiet, ze odpustenie hriechu (viny) je jedna vec a nesenie nasledkov hriechu je druhá vec.

Dávid povedal Nátanovi: „Zhresil som proti Pánovi!" A Nátan vravel Dávidovi: „Aj Pán ti odpustil hriech, nezomries! Ze si vsak touto vecou zavinil rúhanie u Pánovych nepriatelov, syn, ktory sa ti narodí, iste zomrie!"

2 Sam 12:13-14

Pán mu odpustil hriech (vinu), ale následky hriechu pretrvávajú (v tomto prípade je to rúhanie Pánovych nepriatelov, ktorí takto mali zámienku proti Pánovi). Pán odpustil Dávidovi vecnú smrt, zatratenie, ktoré si svojim skutkom zaslúzil. To sú tie vecné tresty za hriechy. Ale casné tresty, ci následky hriechov, pretrvávajú a niekto ich musí znásat. Nuz ci to nie je primerané, aby ten, kto ich spôsobil, niesol aspon cast ich bremena?

Tieto docasné dôsledky hriechu clovek môze dat do poriadku bud v tomto zivote, alebo, ak to neurobí tu, musí zadostucinit Bozej spravodlivosti na druhom svete, „odpustí sa mu v budúcom veku" (ocistec).

Katolícka pravda vedie ludí k zodpovednému zivotu a k váznemu prístupu k morálnym otázkam, ovela viac, nez ktorákolvek iná cirkev.

Hriech je prícinou, preco prisiel Syn Bozí na zem. Hriech je jediné "Bozie zlo". Mnohí, kedze neprijímajú katolícku náuku, myslia si, ze ked tazko zhresia, povedia Bohu "odpust mi" a vsetko je v poriadku. Môzu sa ist zabávat. Nie je to tak. Hriech má strasné následky pre vecnost ako aj pre casnost. Ten isty Dávid, ktorého sme spomenuli, podnieteny satanom (1 Krn 21:1), dal spocítat vojsko v Izraeli. Dávid síce uznal svoj hriech pychy, lebo povedal:

Velmi som zhresil, ked som sa dopustil tej veci. Teraz vsak odpust hriech svojho sluhu, lebo som konal velmi nerozumne!

1 Krn 21:8

Ale Boh mu odkázal aby si vybral tri veci, ktoré na neho za tento skutok dopustí. Dávid, pretoze to bol múdry muz, vybral si ten "najmensí" trest. A Pán za trest dopustil na Izrael mor, ktory zabil sedemdesiattisíc muzov.

Niekto by si mohol povedat "No je tam toho, spocítat ludí! Za to by si zaslúzil taky trest?!". A predsa vidíme, aké strasné dôsledky mal tento jediny hriech pychy, lebo nemôzme pochybovat, ze by Boh bol nespravodlivy.

Nuz je to s hriechom také jednoduché ako si to mnohí nasi bratia protestanti myslia?

Hriech je jediné "Bozie zlo" a preto sa mu treba za kazdú cenu vyhybat. Silnú pohnútku nám k tomu dáva aj katolícka náuka o odpustkoch.

Odporúcam pozriet si o odpustkoch novy KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI, paragrafy 1471-1479.

S pozdravom

o. Eirene

Zasli otázku
Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150