R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V
 

Otázka - 94

Zivotopis nového biskupa v Kanade

14. mar. 2001

Chceli by sme sa dozvediet viac o novom biskupovi v Kanade. Nieco o jeho doterajsej praci, aktivitach, o jeho planoch a pod.

Danka

 

Odpoved
o. Eirene
8. april 2001

Tu je jeho zivotopis, ktory sme dostali pred vysviackou


 

o. Ján Pazak, CSsR

 

O. Ján Pazak, CSsR, narodil sa 13. augusta 1946 v Gary, Indiana, ako najstarsie dieta Joanny (rod. Hennessy) a nebohého Stefana Pazaka. Nebohy Stefan Pazak sa narodil v Spojenych Státoch Americkych, rozprával vychodoslovenskym nárecím a dedo o. Jána bol rodákom od Humenneho. Sviatost sv. krstu a birmovania prijal dna 8. septembra 1946 v gréckokatolíckom chráme Sv. Michala, Gary, Indiana. Detstvo strávil vo svojom pocetnom rodinnom kruhu. Má styroch bratov (Michal, Patrik, Jakub a nebohy Tomás) a dve sestry (Katarína a nebohá Mária). Základne vzdelanie nadobudol v miestnej rímskokatolíckej skole Sv. Jozefa a v gréckokatolíckej skole Sv. Michala. V rokoch 1960 - 1964 studoval v Andrean katolíckej strednej skole v Merrillville, Indiana. Po absolvovaní tejto skoly vstúpil do noviciatu Redemptoristov v Desoto, Missouri a dna 14. septembra 1965 zlozil svoj prvy reholny slub.

Akademické, duchovné a knazske formovanie zacal na Vysokej skole Sv. Alfonza v Suffield-e, Connecticut, kde v roku 1969 dosiahol titul bakalára filozofie. Teológiu studoval v rokoch 1969 - 1972 na Univerzite Sv. Pavla v Ottawe, Ontario, a získal tam akademicky titul bakalára teológie.

Za diakona ho vysvätil o. biskup Michal Rusnák, CSsR, 12. mája 1972 v chráme Narodenia Presvätej Bohorodicky v Toronte. Sviatost knazstva prijal v tom istom roku, dna 27. agusta 1972 v chráme domácej farnosti Sv. Michala v Gary, Indiana, ktory navstevoval vo svojom detstve. Vysvätil ho nebohy o. biskup Emil J. Mihálik. Svoju primicnu Sv. Sluzbu Boziu mal v torontskom chráme Presvätej Bohorodicky na Shaw Street-e. Knazske úcinkovanie zacal spolu s terajsím metropolitom, vtedy este len o. Michalom Bzdelom, CSsR, ako vypomocny duchovny farnosti Sv. Petra a Pavla v Saskatoon-e, Sask. V rokoch 1973 - 1978 pôsobil v St. Vladimir College ( maly seminár ) v Roblin-e, Manitoba, kde vyucoval, bol prefektom studentov a aj vypomáhal na farnostiach v Roblin-e a okolí.

Pocas tohto casu sa zapojil do hnutia "Marriage Encounter". V rokoch 1978 - 1979 ukoncil stvrty rocník teologickych stúdií v Toronte, zameranych na klinickú pastoráciu. V priebehu dalsích piatich rokov znovu vyucoval na St. Vladimir College a úcinkoval na farnostiach v okolí Roblin-u.

V roku 1984 ho prelozili do Wilkes-Barre, Pennsylvania. Ako vypomocny duchovny strávil v tejto farnosti spolu s terajsím Apostolskym Administrátorom o. Jánom Feckom, CSsR, dva roky. V roku 1986 ho vymenovali za riaditela reholnych povolaní pre Yorktonsku provinciu so sídlom vo Winnipegu.

V roku 1987 stal sa riaditelom seminára v torontskom dome Najsv. Vykupitela. Vtedy sa o. Ján znovu spojil s o. biskupom Michalom Rusnákom, vysluhoval sv. liturgie v slovenskej gréckokatolíckej eparchii Sv. Cyrila a Metoda a najmä v chráme Ochrany Presvätej Bohorodicky v Oshawe.

V roku 1990 vrátil sa do farnosti Sv. Petra a Pavla v Saskatoon-e, tentoraz uz ako paroch. Bol poradcom saskatoonskej provincie a pokladníkom vyboru pre cirkevny majetok. Od roku 1999 doteraz bol parochom farnosti Sv. Jozefa vo Winnipegu. O. Ján bol vymenovany za provincialneho vikara pre Yorktonsku provinciu v tom istom roku. Ako Redemptorista prednásal na viacerych misiách, duchovnych cviceniach a je stále zapojeny v hnutí "Marriage Encounter". Je taktiez poradcom mimoriadného redemptoristického provincného vyboru.

Zasli otázku
Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150