R
Z diel sv. Alfonza Liguori
V
 Z knihy Modliba - Velky prostriedok spásy

3. Vzyvanie svätych

 

Je to dobré a uzitocné utiekat sa k svätym?

Povstáva otázka, ci pre obdrzanie Bozej milosti je potrebné utiekat sa aj k príhovoru svätych.

Ze je dovolené a uzitocné vzyvat svätych ako prostredníkov, aby pre nás vyprosili skrze zásluhy Jezisa Krista to, co my svojimi zásluhami nie sme hodní dostat je ucením Cirkvi prehlásenym na Tridentskom Koncile. "Je dobré a tiez uzitocné vzyvat ich v modlitbe a utiekat sa k ich pomoci a prispeniu, aby sme obsiahli od Boha dobrodenia skrze jeho Syna Jezisa Krista."

Takéto vzyvanie bolo odsúdené bezboznym Kalvínom, ale úplne nespravodlivo. Lebo ak dovolené a uzitocné vzyvat na pomoc zivych svätych a prosit ich aby nám prispeli svojimi modlitbami, ako to urobil prorok Baruch, ked povedal: "Modlite sa k Pánovi, násmu Bohu, aj za nás…" (Bar 1:13). A sv. Pavol: "Bratia! Modlite sa aj za nás!" (Sol 5:25). A Boh sám chcel, aby sa Jóbovi priatelia odporúcali do jeho modlitieb, aby potom skrze jeho zásluhy k nim bol milostivy: "Chodte k môjmu sluzobníkovi Jóbovi… A môj sluzobník Jób sa za vás pomodlí. Na neho budem mat ohlad a nepostihnem vás súzením…" (Jób 42:8). Nuz ak je dovolené odporúcat sa zivym, preco by nemalo byt dovolené vzyvat svätych, ktorí sa v nebi este zblizsia tesia Bohu? To nie je umensenie úcty, ktorá sa má vzdávat Bohu, ale znásobenie, ako ked si uctievame krála nielen v jeho osobe, ale aj v jeho sluzobníkoch.

A preto, ako hovorí sv. Tomás, je dobre ak sa utiekame k mnohym svätym, "lebo modlitbami mnohych sa niekedy vyprosí to, co modlitba jedného nevyprosí." Niekto vsak povie, k comu je dobré utiekat sa k svätym, aby sa za nás modlili, ked aj tak sa modlia za vsetkych, ktorí sú toho hodní? Ten isty ucitel odpovedá, ze o nikom sa nemôze povedat, ze je hodny toho, aby sa za neho svätí modlili, ale "stáva sa hodnym, ak sa k nemu (svätému) zbozne utieka."

 

Osozí modlit sa k dusiam v ocistci?

Dalej, je tu debata, ci osozí odporúcat sa dusiam v ocistci.

Niektorí hovoria, ze duse v ocistci sa nemôzu za nás modlit, odvolávajúc sa na autoritu sv. Tomása, ktory hovorí, ze tieto duse, ocistujúc sa v bolestiach, sú na tom horsie ako my a preto "nie sú v stave modlit sa. Skôr za nich sa treba modlit."

Ale mnohí iní ucitelia, ako Bellarmin, Silvio, kardinál Gotti a iní, hovoria, ze je velmi pravdepodobné, ze máme zbozne verit, ze Boh im zjavuje nase modlitby, aby sa tieto sväté duse za nás modlili, a takto sa medzi nami a nimi zachovalo toto pekné puto lásky, t.j. aby sme sa my modlili za nich a oni za nás.

Nie je ani velkym problémom (hovorí Sylvius a Gotti), co hovorí anjelsky ucitel, ze duse v ocistci nie sú v stave [hodnom] modlit sa, lebo je jednou vecou nebyt v stave modlit sa a inou nebyt schopnym modlit sa. Je pravdou, ze tieto sväté duse nie sú v stave modlit sa, pretoze, podla sv. Tomása, tym, ze trpia, sú nizsie od nás a skôr oni potrebujú nase modlitby. Jednako i v tomto stave sa môzu lahko modlit, lebo sú dusami drahymi Bohu. Ak nejaky otec nezne miluje svojho syna, ale drzí ho vo väzení, aby ho potrestal za nejaky spáchany priestupok, syn nie je v situácii prosit [za seba], ale preco by nemohol prosit za inych? Preco by nemohol dúfat, ze dosiahne, o co prosí, poznajúc lásku, ktorú k nemu otec prechováva? Kedze Boh velmi miluje duse v ocistci Boh, a sú utvrdené v milosti, niet dôvodu preco by sa za nás nemohli modlit.

Pravda, Cirkev ich nevzyva ani neprosí o príhovor, lebo obycajne im nie sú známe nase modlitby. Ale zbozne sa verí, ako to bolo povedané, ze Boh im dá poznat nase modlitby, a oni, kedze sú plné lásky, zaiste neopomenú modlit sa za nás.

Sv. Katarína z Bolone, kedykolvek túzila po nejakej milosti, utiekala sa k dusiam v ocistci, a casto bolo vidiet ako bola vypocutá. Ba tvrdila, ze mnohé milosti, ktoré nedosiahla na príhovor svätych, dostala potom prostredníctvom dusí v ocistci.

 

Modlit sa za duse v ocistci je povinnostou lásky

Tu by som rád trocha odbocil v záujme tychto svätych dusí. Ak chceme, aby sa tieto duse za nás prihovárali, bude dobré, ak sa aj my im budeme snazit pomôct svojimi modlitbami a dobrymi skutkami. Povedal som "bude dobré", ale treba povedat, ze je to jedna z krestanskych povinností. Láska totiz vyzaduje, aby sme pomohli blíznemu, ked potrebuje nasu pomoc a ked mu môzeme pomôct bez velkej tazkosti. Je vsak isté, ze medzi nasich blíznych patria aj duse v ocistci, lebo hoci uz nezijú tu medzi nami, predsa neprestávajú byt v spolocenstve svätych. "Duse zboznych zosnulych nie sú oddelené od Cirkvi." - hovorí sv. Augustín.

Este vyraznejsie to vyjadruje sv. Tomás, ked hovorí, ze láska, ktorou sme povinní voci tym zosnutym, co v posväcujúcej milosti presli do druhého zivota, je predlzením tej istej lásky, ktorú sme povinní mat voci nasim zivym blíznym. "Láska, ktorá je putom spájajúcim údy Cirkvi, sa vztahuje nielen na zivych, ale aj na mrtvych, ktorí zomreli v Bozej láske." Z toho vyplyva, ze, nakolko môzme, musíme pomáhat tymto svätym dusiam ako nasim blíznym. A kedze ich potreba je väcsia ako ostatnych blíznych, aj z tohoto ohladu nasa povinnost pomôct im je väcsia.

Nuz v akej potrebe sa nachádzajú títo svätí väzni? Je isté, ze ich muky sú nesmierne. O ohni, ktory ich páli, sv. Augustín hovorí: "Ten ohen bude horsí, nez cokolvek, co clovek môze trpiet v tomto zivote." A to isté si myslí sv. Tomás a pridáva, ze je to taky isty ohen ako v pekle: "Tym istym ohnom je zatrateny muceny a vyvoleny ocistovany."

A toto je len vzhladom na trest zmyslov. Ovela väcsí je vsak trest samotného odsúdenia, cize pozbavenie videnia Boha, ktory zarmucuje tieto jeho sväté nevesty. Lebo, ked sú tieto sväté duse pritahované k Bohu nielen prirodzenou, ale aj nadprirodzenou láskou, sú pritahované k zjednoteniu sa so svojím najvyssím dobrom s takou silou, ze ked potom vidia, ze pre svoje hriechy je im to nemozné, preniká ich taká ukrutná bolest, ze keby boli schopné zomriet, zomreli by v tom momente. Takze, podla sv. Jána Chryzostoma, tento trest pozbavenia Boha ich mucí neporovnatelne viac, nez trest zmyslov: "Tisíc pekelnych ohnov spojenych do jedného nedajú takú bolest, ako tento púhy trest odsúdenia [t.j. straty Boha]." Z toho vyplyva, ze tieto sväté duse by chceli radsej trpiet vsetky mozné bolesti, len aby neboli zbavené ani na moment tohto vytúzeného spojenia s Bohom. Preto Anjelsky Ucitel hovorí, ze ocistcovy trest prevysuje kazdé utrpenie, ktoré je mozné v tomto zivote.

Dionyz Kartuzián rozpráva, ze isty zosnuty potom vzkrieseny na príhovor sv. Hieronyma povedal sv. Cyrilovi Jeruzalemskému, ze vsetky muky tohto sveta sú v porovnaní s najmensou mukou ocistca úlavou a rozkosou. A pridal, ze ak by niekto tieto muky zakúsil, radsej by chcel pretrpiet vsetky utrpenia tohoto zivota, ktoré ludia vytrpeli a budú trpiet az do súdneho dna, ako trpiet len jeden jediny den najmensiu bolest ocistca. Preto spomenuty sv. Cyril píse, ze tieto tresty, co do mucivosti, sú rovnaké ako tie v pekle, len s tym rozdielom, ze nie sú vecné.

Nuz muky tychto dusí sú prílis velké. A na druhej strane si samé nemôzu pomôct. Podla toho, co hovorí Jób, sú "retazami poviazané, opantané povrazami biedy" (por. Jób 36:8). Tieto sväté královné sú uz urcené pre Královstvo, ale sú pozdrzané od prevzatia vlastníctva dovtedy, dokial sa nenaplní cas ich ocistovania. Nemôzu si pomôct (aspon nie dostatocne, ak chceme verit tym ucencom, co sa snazia tvrdit, ze tieto duse si dokázu vyprosit urcitú úlavu aj svojimi modlitbami) a samé zhodit okovy, dokial nezadostucinia úplne Bozej spravodlivosti.

Takto to raz povedal z ocistca aj isty cisterciánsky mních kostolníkovi svojho klástora: "Pomôzte mi (prosím - modlím sa k vám) svojimi modlitbami, lebo ja sám od seba nemôzem nic dosiahnut."

Je to vlastne to, co hovorí sv. Bonaventúra: "Zobrota znemoznuje platenie." To znamená, ze tieto duse sú také biedne, ze nemajú ako zadostucinit.

Naopak, je isté, ba je to clánokom viery, ze svojimi prosbami a modlitbami, co Cirkev velmi odporúca a aj praktizuje, ulavujeme tymto svätym dusiam. Neviem, ako môze byt niekto bez viny, kto sa im nesnazí pomáhat aspon modlitbami. Ak nás k ich pomoci nenabáda povinnost, nech je to potom radost, ktorú spôsobujeme Jezisovi Kristovi, ked vidí, ze sa snazíme vyslobodit z väzenia jeho milované snúbenice, aby ich mal so sebou v raji. Konecne, nech nás k tomu pohne aspon to, ze si môzeme získat velké zásluhy ak tymto dusiam preukázeme tento velky skutok lásky. Tieto duse sú nám zase vdacné, lebo velmi dobre vedia o velkom dobrodení, ktoré im preukazujeme, ked im ulavujeme v ich mukách a vyprosujeme im svojimi modlitbami ocakávany vstup do nebeskej slávy. A tak, ked sa tam dostanú, nezabudnú sa za nás modlit.

A ak Boh prislubuje svoje milosrdenstvo tym, ktorí preukazujú milosrdenstvo svojim blíznym, "Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo" (Mat 5:7), o to viac môze dúfat v spásu ten, kto sa snazí pomáhat tymto svätym dusiam, ktoré tak velmi trpia a sú velmi drahé Bohu.

Ked Jonatán zachránil Izraelitov zvítaziac nad nepriatelmi, jeho otec Saul ho odsúdil na smrt, pretoze proti jeho rozkazu zjedol trochu medu. Ale lud predstúpil pred krála a povedal: "Nuz Jonatán má zomriet, ktory získal Izraelu toto velké vítazstvo?" (1 Sam 14:45). Práve tak musíme dúfat, ze ak niekto z nás svojimi modlitbami vyprosí, ze jedna dusa vyjde z ocistca a ide do neba, tá dusa povie Bohu: "Pane nedovol, aby ten, ktory ma vyslobodil z múk, sa zatratil." A ak Saul na prosby ludu daroval zivot Jonatánovi, ani Boh neodoprie vecnú spásu takému veriacemu na prosby duse, svojej snúbenice. Okrem toho, hovorí sv. Augustín, tí, ktorí v tomto zivote viac pomáhali tymto svätym dusiam, v druhom, ked budú v ocistci, Boh zariadi, ze aj im sa skôr pomôze inymi.

Co sa tyka praxe, treba tu povedat, ze velkou pomocou pre duse v ocistci je zúcastnit sa svätej Liturgie za ne a v nej ich odporúcat Bohu pre zásluhy Jezisa Krista, takto hovoriac: "Vecny Otce, ponúkam ti túto obetu tela a krvi Jezisa Krista so vsetkymi bolestami, ktoré trpel v svojom zivote i pri smrti. A pre zásluhy jeho utrpenia, odporúcam ti duse v ocistci, zvlást tieto…" Prejavom velkej lásky je zároven odporúcat aj vsetkych tych, ktorí práve zomierajú.

 

4. Je nutné vzyvat svätych?

To, co sa povedalo ohladom dusí v ocistci, ci sa môzu alebo nemôzu za nás modlit, a tak, ci nám to osozí utiekat sa k ich príhovoru alebo nie, to urcite neplatí ohladom svätych, lebo u svätych sa nemôze pochybovat, ci je osozné utiekat sa k nim o príhovor, pricom hovoríme o svätych, ktorí sú uz Cirkvou kanonizovaní, ktorí sa uz tesia pohladu na Boha. Verit, ze Cirkev by sa v tomto mohla mylit, by znamenalo neospravedlnitelnú vinu herézie, ako to hovorí sv. Bonaventúra, Bellarmin a iní. Alebo by to bolo velmi blízko herézii, ako to predpokladá Suarez, Azorius, Gotti a dalsí, lebo najvyssí velknaz je pri kanonizácii svätych na prvom mieste, ako to ucí anjelsky ucitel, vedeny neomylne Duchom Svätym.

Vrátme sa vsak k vyssie spomenutej pochybnosti, ci je tu aj povinnost utiekat sa k svätym o príhovor. Nechcem zacínat s rozhodnutím tejto otázky, ale nemôzem nepoukázat na náuku anjelského ucitela (sv. Tomása). On napríklad, vo vyssie spomínanych citáciách a najmä v knihe Sentencií, pokladá za isté, ze kazdy je povinny sa modlit, lebo nemozno dosiahnut od Boha milosti potrebné pre spásu inác, iba ak sa o ne prosí. "Kazdy clovek sa musí modlit, z dôvodu, ze si musí zabezpecit duchovné dobro, ktoré môze dostat iba od Boha. Nuz mozno ho dostat len tak, ze prosíme Boha."

Na inom mieste tej istej knihy svätec predkladá práve túto otázku: Ci sa musíme modlit k svätym, aby sa za nás prihovárali? A takto odpovedá (aby sme lepsie pochopili jeho stanovisko, je treba uviest cely jeho text):

"Podla Dionyza Areopagitu je poriadok dany Bohom stvorenym veciam taky, ze veci, ktoré sú od neho vzdialené sa majú k nemu priviest prostredníctvom vecí, ktoré sú blizsie. Nuz, kedze svätci v nebeskej vlasti sú Bohu najblizsí, poriadok Bozieho zákona vyzaduje, aby my, ktorí putujeme v tele k Pánovi, sme boli k nemu privádzaní skrze svätych. To sa stáva, ked Boh vylieva na nás skrze nich úcinky svojej dobroty. Nás návrat k Bohu musí zodpovedat postupu, akym prichádzajú jeho milosti k nám. Ako k nám prichádzajú Bozie dobrodenia na príhovor svätych, tak nálezí, aby sme tym istym spôsobom boli privádzaní k Bohu, aby sme tak prijímali jeho dobrodenia opät prostredníctvom svätych. Z toho dôvodu robíme svätych svojimi orodovníkmi, ba skoro prostredníkmi u Boha, ked ich ziadame, aby sa za nás prihovárali."

Zaslúzi si vsimnút si tieto slová: "poriadok Bozieho zákona vyzaduje," ale najmä posledné slová: "Ako k nám prichádzajú Bozie dobrodenia na príhovor svätych, tak nálezí, aby sme tym istym spôsobom boli privádzaní k Bohu, aby sme tak prijímali jeho dobrodenia opät prostredníctvom svätych." Nuz podla sv. Tomása poriadok Bozieho zákona ziada, aby sme sa my smrtelníci spasili prostredníctvom svätych tym, ze ich prostredníctvom získame pomoc potrebnú k spáse.

Potom si sv. Tomás kladie námietku, ze sa zdá byt nadbytocnym utiekat sa k svätym, kedze Boh je nekonecne milosrdnejsí a ochotnejsí vypocut nás, ako oni. Odpovedá, ze Boh to tak zariadil nie pre nedostatok svojej láskavosti, ale aby zachoval vseobecne platny správny poriadok, podla ktorého pôsobí vo vsetkom skrze druhotné príciny.

Na základe tejto autority sv. Tomása píse Pokracovatel Tournelyho Sylvius, ze hoci iba k Bohu sa treba modlit ako k pôvodcovi milosti, predsa máme ziadat o príhovor i svätych, aby sme zachovali poriadok, podla ktorého nás chce Boh spasit, totiz aby sa nizsie bytosti spasili vzyvaním vyssích bytostí o pomoc. "Prirodzeny zákon od nás vyzaduje zachovávat ten poriadok, ktory urcil Boh. A Boh ustanovil, ze nizsie má príst k spáse tak, ze bude prosit o príhovor vyssie."

 

4. O prostredníctve Panny Márie

To, co hovoríme ohladom svätych, este viac platí ohladom príhovoru Matky Bozej, pretoze jej prosby majú u Boha nesporne väcsiu cenu nez modlitby celého neba. Lebo svätí, hovorí sv. Tomás, úmerne k zásluhám, ktorymi si získali milosti, môzu zachránit mnoho inych; avsak Jezis Kristus a jeho Matka si zaslúzili tak velké milosti, ze môzu zachránit vsetkych ludí: "Velkou vecou je u svätého, ak má tolko milostí, ze to stací na spasenie mnohych; keby vsak mal tolko, ze by to stacilo na spasenie vsetkych, to by bol vrchol. A toto je u Krista a preblahoslavenej Panny."

Sv. Bernard píse tatko ohladom Panny Márie: "Skrze teba máme prístup k Synovi, ó Objavitelka milosti, Matka spásy, aby skrze teba nás prijal ten, ktory nám skrze teba bol dany." Cím chce povedat, ze tak ako nemáme prístup k Otcovi, ak nie cez Syna, ktory je prostredníkom zo spravodlivosti, tak nemáme prístup k Synovi, ak nie prostredníctvom Matky, ktorá je Prostrednicou z milosti, a ktorá svojím príhovorom nám vyprosuje dobrá, ktoré nám Jezis Kristus zaslúzil. A dalej na inom mieste spomenuty sv. Bernard hovorí, ze Mária dostala od Boha dve plnosti milosti. Prvou je vtelenie vecného Slova ucinené clovekom v jej presvätom lone. Druhou je plnost milostí, ktoré dostávame od Boha na príhovor tejto Matky. Preto svätec dodáva: "Boh vlozil plnost vsetkého dobra do Márie práve preto, aby, ak jestvuje pre nás nejaká nádej, alebo milost, ci spása, boli sme obnovení z hojnosti Tej, ktorá prekypuje útechami. Je záhradou rozkosí, kde sa zo vsetkych strán zlieva a rozlieva Jeho vôna, totit dary milostí. - Totius boni plenitudinem (Deus) posuit in Maria, ut proinde si quid spei nobis est, si quid gratiae, si quid salutis, ab Ea noverimus redundare, quae ascendit deliciis affuens [affluens?]. Hortus deliciarum, ut undique fluant et effluant aromata Ejus, charismata scilicet gratiarum.

Lebo, ked sa nám dostane dobra od Pána, vsetko to dostávame skrze príhovor Márie. A preco je to vzdy tak? Pretoze (odpovedá ten isty sv. Bernard) tak to chce Boh: "Taká je vôla toho, ktory nás chcel mat celych cez Máriu. - Sic est voluntas Ejus, qui totum nos habere voluit per Mariam.

Ale este váznejsí dôvod máme z toho, co hovorí sv. Augustín, ked píse, ze Mária sa oprávnene nazyva nasou Matkou, lebo spolupracovala svojou láskou, aby sme sa my veriaci narodili pre zivot milosti ako údy Hlavy, - Jezisa Krista: "Ale ona je zretelne Matkou Jeho údov (ktorymi sme my), lebo spolupracovala láskou, aby sa veriaci narodili v Cirkvi, co sú údy Hlavy."

Nuz, tak ako Mária spolupôsobila láskou pri duchovnom zrodení veriacich, tak Boh chce, aby svojím príhovorom spolupracovala na ich privedení k zivotu v milosti na tomto svete a k zivotu slávy v druhom. Preto ju svätá Cirkev pozdravuje bez vyhrad, ako "zivot, sladkost a nádej nasa."

Nuz sv. Bernard nás povzbudzuje, aby sme sa vzdy utiekali k tejto bozskej Matke, lebo jej prosby Syn istotne vypocuje: "Hovorím ti, utiekaj sa k Márii a neváhaj, Syn totiz vypocuje Matku." A potom hovorí: "Moje deti, toto je rebrík pre hriesnikov, toto je moja maximálna dôvera, toto je dôvod celej mojej nádeje." Svätec ju nazyva rebríkom, lebo tak ako na rebríku sa nevyjde na tretiu priecku, ak sa nepolozí noha najprv na druhú, a nepríde sa na druhú, ak sa najprv nestúpi na prvú, tak sa nepríde k Bohu, ak nie prostredníctvom Jezisa Krista, a nepríde sa k Jezisovi Kristovi, ak nie cez Máriu. Potom ju nazyva svojou maximálnou dôverou a celym dôvodom svojej nádeje, lebo Boh chce (ako to predpokladá), aby vsetky milosti, ktoré nám udeluje, prechádzali cez Máriine ruky. A nakoniec uzatvára hovoriac, ze vsetky milosti, ktoré chceme mat, musíme ziadat skrze Máriu, lebo ona dosiane vsetko, co ziada, a jej modlitby nemôzu byt zamietnuté: "Hladajme milosti, a hladajme ich skrze Máriu, lebo o co ona usiluje, to dosiahne a nemôze byt sklamaná."

A podobne ako sv. Bernard hovoria aj iní.

Sv. Efrém: "Nemáme inú nádej, okrem teba, ó Panna najúprimnejsia."

Sv. Ildefonz: "Vsetky dobrá, ktoré sa jeho Majestát rozhodol pre nich urobit, rozhodol sa dat do tvojich rúk. Tebe boli zverené poklady a klenoty milostí."

Sv. Germán: "Ak by si nás opustila, co z nás bude, ó zivot krestanov?"

Sv. Peter Damián: "V tvojich rukách sú vsetky poklady Bozieho zlutovania."

Sv. Anton: "Kto bez Nej prosí, ten sa pokúsa lietat bez krídel."

Sv. Bernardín Siensky na istom mieste hovorí: "Ty si rozdávatelkou vsetkych milostí. Nasa spása je v tvojich rukách." Na inom mieste nielenze hovorí, ze cez Máriu sa nám dostávajú vsetky milosti, ale k tomu poznamenáva, ze blahoslavená Panna, z ktorej sa stala Matka Bozia, získala aj istú právomoc nad vsetkymi milostami, ktoré sa nám dostávajú: "Skrze Pannu sa zivotodarné milosti z Hlavy - Krista prelievajú do jeho mystického (tajomného) tela. Vo chvíli, ked panenská Matka pocala vo svojom lone Bozie Slovo, dostala (takpovediac) urcitú právomoc na kazdé pôsobenie Svätého Ducha v case, takze ziadny tvor nedostane ziadnu milost od Boha, ak nie prijatím od Jeho zboznej Matky." - A svätec zakoncuje: "Preto vsetky dary cností a milostí sú rozdávané jej rukami, komu chce, kedy chce a ako chce."

To isté napísal sv. Bonaventúra: "Kedze celá bozská prirodzenost bola prítomná v tomto panenskom lone, nebojím sa povedat, ze nad vsetkymi vyvierajúcimi milostami má táto Panna urcitú právomoc, lebo to z jej lona ako z nejakého oceána bozstva vytekajú prúdy vsetkych milostí."

Na základe autority tychto svätcov mnohí teológovia zbozne a oprávnene hlásajú, ze ziadna z milostí, ktorá sa nám dostáva, neprichádza ak nie na príhovor Panny Márie. Takto hovorí Vega, Mendozza, Paciucchelli, Segneri, Pire, Crasset a mnohí iní autori spolu s ucenym otcom Natale Alexandrom, ktorí píse: "Boh chce, aby sme od neho ocakávali vsetky dobrá na mocny príhovor panenskej Matky, ak ju budeme (správnym spôsobom) vzyvat."

A odvoláva sa pritom na sv. Bernarda: "Taká je vôla toho, ktory chcel, aby sme vsetko mali cez Máriu. - Sic est voluntas Ejus, qui totum voluit nos habere per Mariam."

To isté hovorí Contenson, ktory k slovám Jezisa Krista na krízi k sv. Jánovi "Hla, tvoja Matka!" poznamenáva: "Akoby povedal: Nikto nebude mat podiel na mojej krvi ak nie na príhovor mojej Matky. Moje rany sú pramenami milostí, ale k nikomu nepritecú tieto rieky ak nie cez Máriu, ktorá je ich kanálom. Ján, natolko sa mi zalúbis, nakolko ju budes milovat."

Z toho je jasné, ze ak sa Bohu páci ak sa utiekame k svätym, o to viac sa mu páci ak vyuzívame príhovor Márie, aby ona svojimi zásluhami doplnila nasu nehodnost, ako to hovorí sv. Anzelm: "Aby dôstojnost príhovorcu dolpnila nasu nedostatocnost. Preto vzyvat Pannu neznamená nedôverovat Boziemu milosrdenstvu, ale obávat sa vlastnej nehodnosti."

Ked sv. Tomás potom hovorí o dôstojnosti Márie, nazyva ju takmer nekonecnou: "Preto, ze je Matkou Bozou, má akosi nekonecnú dôstojnost." Z toho pochádza tvrdenie, ze modlitby Márie majú pred Bohom väcsiu silu ako modlitby celého neba spolu.

Zakoncime túto prvú kapitolu zhrnutím vsetkého, co sa doteraz povedalo, ze kto sa modlí, istotne sa spasí a kto sa nemodlí istotne sa zatratí. Vsetci svätí (s vynimkou nemluvniat) sa spasili, pretoze sa modlili. Vsetci zatratení sa zatralili, pretoze sa nemodlili. Keby sa boli modlili, neboli by sa zatratili. A toto je a bude ich najväcsím zúfalstvom v pekle, ze sa mohli tak lahko spasit, keby boli prosili Boha o potrebné milosti, ale teraz uz nemajú cas o ne prosit.

Z diel sv. Alfonza Liguori
HOME - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«