R
Z diel sv. Alfonza Liguori
V
1

KNIHA

MODLITBA - VELKY PROSTRIEDOK SPASY

DIEL I.

POTREBA, MOC A PODMIENKY MODLITBY

Kapitola I. - POTREBA MODLITBY

1. Modlitba je prostriedok nevyhnutny ku spáse

2. Bez modlitby je nemozné odolat pokuseniam a zachovávat prikázania

3. Vzyvanie svätych - Je nutné vzyvat ich? - Príhovor dusí v ocistci a modlitba za ne. - Príhovor Panny Márie

Kapitola II. - MOC MODLITBY

Moc modlitby

Kapitola III. - PODMIENKY MODLITBY

1. Ktoré podmienky sa vyzadujú?

2. Pokora s akou sa máme modlit.

3. Dôvera s akou sa máme modlit.

4. Vytrvalost vyzadovaná v modlitbe.

DIEL II.
KTORY DOKAZUJE, ZE MILOST MODLITBY JE POSKYTOVANÁ VSETKYM, A KTORY POJEDNÁVA O RIADNOM SPÔSOBE, KTORYM TÁTO MILOST ÚCINKUJE

DIEL II. Kapitola I.

BOH CHCE SPASIT VSETKYCH LUDÍ A PRETO JEZIS KRISTUS ZOMREL ZA SPÁSU VSETKYCH

DIEL II. Kapitola II.

BOH VSEOBECNE DÁVA VSETKYM SPRAVODLIVYM POTREBNÚ MILOST NA ZACHOVÁVANIE PRIKÁZANÍ A VSETKYM HRIESNIKOM MILOST POTREBNÚ NA OBRÁTENIE

DIEL II. Kapitola IV.

BOH DÁVA VSETKYM LUDOM MILOST NA MODLITBU, AK CHCÚ, A TO AKO „MILOST DOSTATOCNÚ„, KTORÁ, SPOLOCNÁ VSETKYM, SAMA OSEBE POSTACUJE NA MODLITBU


2

Z KNIHY

PRAVÁ NEVESTA JEZISA KRISTA

CNOST LÁSKY K BLÍZNEMU

A - Láska k blíznemu - vo vseobecnosti

B - Láska k blíznemu - v myslienkach

C - Láska k blíznemu - v slovách

D - Láska k blíznemu - v skutkoch

Skrupulozita - O úzkostlivom svedomí


3

Novena k Duchu Svätému


HOME - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«