R
Z diel sv. Alfonza Liguori
V
 Z knihy Modliba - Velky prostriedok spásy

KAPITOLA III

PODMIENKY MODLITBY

1. Ktoré podmienky sa vyzadujú

 
Predmet modlitby

„Veru, veru hovorím vám: Ak budete o nieco prosit Otca v mojom mene, dá vám to" (Jn 16:23). Jezis Kristus teda slúbil, ze vsetko, o co budeme prosit Otca v jeho mene, nám Otec dá. Vzdy sa vsak predpokladá, aby nasa modlitba mala nálezité vlastnosti. Ako hovorí sv. Jakub, mnohí sa modlia a nic nedostanú, pretoze sa modlia zle: „Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte" (Jak 4:3). Sv. Bazil apostolove slová vysvetluje takto: „Niekedy sa stane, ze prosís, a nic nedostanes, pretoze si prosil nesprávne, totiz s malou vierou a dôverou alebo s nepatrnou túzbou po milosti alebo si prestal v modlitbe a nevytrval." Sv. Tomás preto udáva styri podmienky, kedy prinesie modlitba úzitok. Clovek sa totiz musí modlit za seba, o veci potrebné k spáse, zbozne a vytrvalo.

Môzeme sa úcinne modlit za inych?

Prvou poziadavkou je, aby sa clovek modlil za seba. Anjelsky ucitel tvrdí, ze nikto nemôze z titulu spravodlivosti inym vyprosit vecny zivot, a preto ani nie milosti potrebné k ich spáse. Lebo Boh slúbil úcinnost len modlitbe v prospech tych, ktorí sa modlia a nie v prospech inych. „Dá vám" (Jn 16:23). Napriek tomu mnohí teológovia zastávajú opacnú mienku. Opierajú sa o autoritu sv. Bazila, ktory ucí, ze modlitba prinása pre Bozie zaslúbenie neomylny uzitok aj inym, ak len nekladú priamo prekázky. Títo ucenci sa odvolávajú na sv. Písmo: „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo vela zmôze naliehavá modlitba spravodlivého" (Jak 5:16). A inde: „Zehnajte tym, co vás preklínajú, a modlite sa za tych, co vás potupujú!" (Lk 6:28). Este lepsie to hovorí sv. Ján: „Ked niekto vidí, ze jeho brat pácha hriech, ktory nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá zivot" (1Jn 5:16). Slová: brat pácha hriech, ktory nevedie k smrti," sv. Augustín, sv. Beda, sv. Ambróz a iní vysvetlujú takto: Len ked hriesnik nechce ostat v zatvrdlivosti az do smrti, lebo taky by potreboval celkom mimoriadnu milost. Pokial ide o inych hriesnikov, u ktorych nie je tak velká zloba, apostol slubuje ich obrátenie, ked sa za nich niekto modlí: „Nech prosí a dá sa mu zivot."

Máme sa modlit za hriesnikov?

Niet pochyb o tom, ze modlitby druhych velmi osozia hriesnikom a sú Bohu velmi príjemné. Boh sa dokonca stazuje na tych svojich sluzobníkov, ktorí mu neodporúcajú hriesnikov. Tak napríklad riekol raz sv. Márii Magdaléne de Pazzi: „Pozri, dcéra moja, ako sú krestania v diablovych rukách"; keby ich moji vyvolení nevyslobodili svojimi modlitbami, boli by (títo krestania) zatratení." Zvlástnym spôsobom túto modlitbu ziada od knazov a reholníkov. Spomenutá sestra hovorievala svojm sestrám: „Sestry, Boh nás nevytrhol zo sveta len preto, aby sme cinili dobre sebe, ale aj preto, aby sme ho uzmierovali za hriesnikov." To isté riekol raz Pán samej svätej: „Dal som vám, moje vyvolené snúbenice, mesto azylu, (totiz utrpenie Jezisa Krista), aby ste sa mali kam obracat o pomoc pre moje úbohé tvory. Preto sa k nemu casto uchylujte, poskytujte odtial pomoc hynúcim tvorom a obetujte za ne svoj zivot." Preto svätá, hovoriac so svätym nadsením, za hriesnikov obetovala Bohu pätdesiatkrát za den Vykupitelovu krv. Túzba po ich obrátení ju celú spalovala. Hovorievala: „Ako ma bolí, Pane, ked vidím, ze by som mohla pomôct tolkym dusiam, keby som za ne obetovala zivot, - a nemôzem tak urobit." Hriesnikov pri kazdej poboznosti odporúcala Bohu. Casto vstávala aj o polnoci a chodila modlit sa za nich pred najsvätejsiu Sviatost oltárnu. A predsa ju raz nasli, ako zalostne plakala a na otázku, preco place, odpovedala: „Pretoze sa mi zdá, ze nerobím nic za spásu hriesnikov." Za ich obrátenie sa dokonca ponúkala do pekelnych múk, s vyhradou, ze by nemala v nenávisti Boha. Boh ju pre spásu hriesnikov castejsie navstívil ukrutnymi bolestami a tazkymi chorobami. Svätá sa modlievala predovsetkym za knazov. Vedela, ze ich dobry zivot je tak prícinou spasenia inych, ako ich zly zivot je mnohym na skazu. Preto prosievala Boha, aby ich previnenia potrestal na nej. Hovorievala mu: „Pane, nech tolkokrát umriem a zas ozijem, az uciním zadost tvojej spravodlivosti." V jej zivotopise sa hovorí, ze svojimi modlitbami naozaj vyslobodila mnoho dusí zo satanovych rúk.

Zmienil som sa trochu obsírnejsie o horlivosti tejto svätej. No vsetky duse, ktoré naozaj milujú Boha, sa ustavicne modlia za úbohych hriesnikov. Ked dusa milujúca Boha vidí jeho lásku k dusiam, ked vidí, co urobil a vytrpel pre ich spásu Jezis Kristus a ked vidí Spasitelovu túzbu, aby sme sa modlili za hriesnikov, ako by sa mohla lahostajne pozerat na tolko úbohych dusí, ktoré zijú bez Boha v otroctve diabla? Ako by sa nenadchla k usilovnej a castej modlitbe, aby Boh dal tymto nestastnym svetlo a silu, aby sa zobudili zo smrtelného spánku a zachránili sa pred záhubou? Pravda, Boh nám neslúbil vypocutie, ked kladú priame prekázky obrátenia tí, za ktorych sa modlíme. Boh vsak zo svojej dobroty uz mnohokrát rácil uviest skrz modlitby svojich sluzobníkov, na cestu spásy najzaslepenejsích a najzatvrdlivejsích hriesnikov. Z tohoto dôvodu odporúcajme Bohu úbohych hriesnikov vzdy, ked sme na svätej omsi, alebo ju sami slúzime, ked rozjímame alebo sme na návsteve Najsvätejsej sviatosti. Isty uceny spisovatel hovorí, ze kto sa modlí za druhych, ten bude vypocuty ovela skôr, ako tí, co sa modlia za seba. To len mimochodom. Vrátme sa k ostatnym podmienkam úcinnej modlitby, ako ich ziada sv. Tomás.

Musíme prosit o milosti potrebné ku spáse

Druhá podmienka, ktorú ziada sväty je, aby sme prosili o milosti potrebné k spáse. Boh totiz neslúbil, ze vypocuje modlitbu o veci casné, ktoré nie sú potrebné pre spásu duse. Sv. Augustín vysvetluje Kristove slová „v mene mojom" a hovorí, ze neprosíme v Kristovom mene, ked prosíme o nieco, co prekáza nasej spáse."

Casto prosíme o niektoré casné milosti a Boh nás nevypocuje. To preto, ako hovorí ten isty sv. ucitel, ze nás miluje a chce nám byt milosrdny: „Kto Boha prosí o veci potrebné k casnému zivotu, niekedy je z milosrdenstva vypocutí a niekedy je z milosrdenstva nevypocuty. Co je chorému osoznejsie vie lepsie lekár, nez chory." Lekár, ktory má rád chorého, nedovolí mu veci, ktoré by mu skodili. Mnohí ludia, keby boli chorí alebo chudobní, neupadli by do hriechov, ktorych sa dopústajú, ked sú zdraví a bohatí. Preto Boh odmieta vypocut mnohych, ktorí ho prosia o zdravie tela alebo o majetok. Vie, ze keby boli vypocuty, stratili by jeho milost alebo by aspon zvlazneli v duchovnom zivote. Pravda, tym nechcem tvrdit, ze by bolo chybou prosit o veci potrebné k casnému zivotu, pokial nie sú prekázkou vecnej spásy. Ved mudrc vo svätom Písme sa modlí takto: „Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udel mi (vzdy iba tolko, kolko) potrebujem na zivobytie" (Prís 30:8). Nie je ani chybou, ako ucí sv. Tomás, primerane sa starat o casny majetok. Chybou by bolo ziadat a vyhladávat casny majetok ako hlavnú vec a starat sa on nezriadene, ako by bol nasím jedinym dobrom. Preto, ked prosíme Boha o tieto casné veci, vzdy musíme o ne prosit odovzdane a s podmienkou, ze osozia nasej dusi. A ked nám ich Boh odoprie, budme presvedcení, ze nám ich odopiera z lásky, pretoze vie, ze by ohrozili nase duchovné blaho.

Casto prosíme Boha, aby nás oslobodil od nejakého pokusenia a Boh nás nevypocuje ani vtedy. Dopústa, aby nás pokusenie suzovalo dalej. Budme si istí, ze i v takom prípade to Boh dopústa pre nase dobro. Od Boha nás nevzdaluje pokusenie a zlé myslienky, ale súhlas so zlom. Ked sa dusa v pokusení odporúca Bohu a s jeho pomocou mu odporuje, postupuje v dokonalosti a vrúcne sa zjednocuje s Bohom. Preto takú prosbu Boh nevypocuje. Sv. Pavol velmi prosil o vyslobodenie z necistych pokusení: „Bol mi dany do tela osten, satanov posol, ktory ma bije po tvári, aby som sa nevyvysoval. Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mna" (2 Kor 12:7-8). Pán mu vsak odpovedal: „Stací ti moja milost." I v pokuseniach musíme prosit Boha s odovzdanostou do jeho vôle asi takto: Pane, zbav ma tohoto súzenia, ak to osozí mojej dusi. Ked nie, daj mi aspon silu k odporu. V takom prípade sa osvedcuje slovo sv. Bernarda: „Ked sa modlíme o nejakú milost, udelí nám Boh ziadanú vec alebo inú lepsiu." Boh nás nechá casto trpiet v búrke, aby skúsil nasu vernost. Robí tak pre nase väcsie duchovné blaho. V takych chvílach sa zdá, ze je hluchy k nasím modlitbám. Budme si vsak istí, ze Boh nás pocuje, tajne nám pomáha a posilnuje nás svojou milostou, aby sme odrazili kazdy nepriatelsky útok. Sám nás o tom uistuje slovami zalmistu: „V súzení si ma vzyval a vyslobodil som ta, za clonou búrky som ta vypocul, vyskúsal som ta" (Zalm 81:8).

Iné podmienky modlitby

Konecne podla sv. Tomása modlit sa máme zbozne a vytrvalo. Zbozne znamená pokorne a dôverne, vytrvalo znamená bez prestania az do smrti. O kazdej z tychto najpotrebnejsích podmienok je potrebné pouvazovat zvlást.

Z diel sv. Alfonza Liguori
HOME - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«