R
Z diel sv. Alfonza Liguori
V
 Z knihy Modliba - Velky prostriedok spásy

KAPITOLA III

PODMIENKY MODLITBY

2. Pokora s akou sa máme modlit.

 

Boh pocúva modlitbu svojich sluzobníkov, ak sú to sluzobníci pokorní: „Boh pysnym odporuje, ale pokornym dáva milost" (Jak 4:6). Boh nepocuje prosbu pysnych, ktorí sa spoliehajú na vlastné sily a preto ich necháva v ich biede. Avsak, ked nebudú mat Boziu pomoc, iste v tomto stave zahynú. Preto narieka Dávid: „Pred svojím pokorením som blúdil, no teraz uz dbám na tvoje vyroky" (Zalm 119:67). Zhresil som, vyznáva zalmista, pretoze som nebol pokorny. To isté sa prihodilo sv. Petrovi. Jezis Kristus ho upozornil, ze tej istej noci ho vsetci uceníci opustia: „Vy vsetci tejto noci odpadnete odo mna" (Mt 26:31). Avsak Peter namiesto toho, aby uznal svoju slabost a prosil o pomoc, aby sa nespreneveril Pánovi, sa prílis spoliehal na svoje sily a prehlásil, ze on ho nikdy neopustí, aj keby ho vsetci ostatní opustili: „Aj keby vsetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem" (Mt 26:33). A hoci mu Vykupitel znova vyslovne predpovedal, ze tej noci ho tri razy zaprie, este skôr ako zaspieva kohút, predsa sa spoliehal na svoju odvahu a hrdo odpovedal: „Aj keby som mal umriet s tebou, nezapriem ta" (Mt 26:35). A co sa stalo? Sotva co nestastník vstúpil do velknazovho domu a pocul vycitky, ze je uceníkom Jezisa Krista, naozaj ho tri razy zaprel a navyse to potvrdil prísahou, ze ho nikdy nepoznal: „On znova zaprel s prísahou: Nepoznám toho cloveka" (Mt 26:72). Keby sa bol Peter pokoril a poprosil Pána o milost stálosti, nebol by ho zaprel.

Vsetci musíme byt presvedcení, ze visíme temer nad priepastou vsetkych hriechov a ze nás drzí len vlas milosti. Keby tento vlas povolil, urcite by sme spadli do tejto priepasti a spáchali by sme tie najstrasnejsie zlociny. „Ak Pán nestrázi mesto, nadarmo bdejú jeho strázcovia" (Zalm 127:1). Ak Boh nestrázi dusu pred hriechmi, márne sa bude dusa bránit vlastnymi silami. Preto volal sväty prorok: „Nespolieham sa veru na svoj luk, ani môj mec ma nezachráni" (Zalm 44:7). Nespolieham sa na svoje zbrane, ale len na Boha, ktory ma môze zachránit.

Ked sme teda vykonali nieco dobré a ked sme neupadli do hriechov este väcsích, nez sme spáchali predtym, zvolajme so sv. Pavlom: „Ale z milosti Bozej som tym, cím som, a jeho milost nebola vo mne márna. Ved som pracoval viac ako oni vsetci, vlastne ani nie ja, ale Bozia milost so mnou" (1 Kor 15:10). Z toho istého dôvodu sa ustavicne bojme a trasme, ze by sme mohli upadnút do hriechu pri najblizsej prílezitosti: „Preto kto si myslí, ze stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol" (1 Kor 10:12). Apostol tymito slovami upozornuje, ze je v nebezpecenstve pádu ten, kto sa povazuje za bezpecného pred pokleskami. Dôvod toho uvádza na inom mieste, kde hovorí: „Lebo ak si niekto myslí, ze je niecím, hoci nie je nicím, sám seba klame" (Gal 6:3). Preto múdro píse sv. Augustín: „Mnohym ludom bráni byt silnym opovázliva sebaistota, ze sú silní. Nikto nebude silny, leda ten, kto sa pokladá za slabého." Ked niekto tvrdí, ze sa nebojí, je to znamenie, ze sa spolieha na seba a na svoje predsavzatie. Touto osudnou sebadôverou vsak klame sám seba, lebo spoliehajúc sa na vlastné sily, prestáva sa bát, prestane sa odporúcat Bohu a potom iste spadne. Rovnako sa musíme mat na pozore, aby sme z akéhosi sebavedomia nezasli nad hriechmi druhych. Skôr sa máme povazovat za horsích od druhych a hovorit si: Pane, keby si mi nebol pomohol, bol by som si ja pocínal este horsie. Inác nás Boh za trest nechá pre nasu pychu klesnút do väcsích a hroznejsích chyb. Preto nás apostol napomína, aby sme pracovali na svojej spáse s báznou a hrôzou: „S báznou a chvením pracujte na svojej spáse" (Flp 2:12). Kto sa velmi bojí, má nedôveru vo svoje sily.Preto skladá svoju nádej v Boha a utieka sa k nemu v nebezpecenstvách. Boh mu pomôze a tak zvítazí nad pokusením a spasí sa. Sv. Filip Neri chodil raz po Ríme a volal: „Som zúfaly." Isty reholník ho napomenul, ale sväty povedal: „Otce, som zúfaly zo seba, ale dôverujem Bohu." Takisto si musíme pocínat aj my, ak sa chceme spasit. Musíme neustále zit v nedôvere v nase sily. Tak budeme nasledovat príklad sv. Filipa, ktory hned ráno pri prebudení volával k Bohu: „Pane, drz dnes svoje ruky nad Filipom, inác ta Filip zradí!"

Najväcsou, ba celou múdrostou krestana, ako hovorí sv. Augustín, je teda poznanie, ze nie je nic a ze nic nemôze. Tak si od Boha modlitbami stále vyprosuje silu, ktorá mu chyba a ktorú potrebuje, aby mohol premôct pokusenie a konat dobro. Takto vykoná vsetko s pomocou Pána, ktory nevie odopriet tomu, kto ho pokorne prosí: „Modlitba pokorného preniká oblaky… ani neodstúpi, dokial Najvyssí nezhliadne na neho" (Sir 35:21).

A nech má taká dusa na svedomí kolkokokolvek hriechov, Boh neohrdne srdcom, ktoré sa pokorí: „Obetou Bohu milou je duch skrúseny; Boze, ty nepohrdas srdcom skrúsenym a ponízenym" (Zalm 51:19). „Boh pysnym odporuje, ale pokornym dáva milost" (Jak 4:6). Ako je Boh prísny k pysnym a odopiera ich ziadosti, tak je láskavy a stedry k pokornym. Jezis Kristus to raz riekol sv. Kataríne Sienskej: „Vedz, dcéra, ze kto vytrvá v pokornej modlitbe o milosti, nadobudne vsetkych cností."

Sem patrí krásne poucenie zbozného biskupa Palafoxa, ktoré dáva duchovnym osobám, túziacim po svätosti, vo svojom vyklade k 18. listu sv. Terézie. Tento list poslala svätá svojmu spovedníkovi. Vypocítava v nom vsetky stupne vyssej modlitby, ktorymi ju Boh obohatil. Spomenuty biskup k tomu poznamenáva, ze tieto vyssie (mystické) milosti, ktoré Boh rácil udelit sv. Terézii a inym svätym nie sú potrebné pre dosiahnutie svätosti. Ved mnohé duse dosiahli svätosti bez nich. A zasa naopak, mnohé duse, ktoré tieto milosti obdrzali, boli zatratené. Z toho súdi, ze je zbytocné, áno, opovázlivé, priat si a hladat tieto vyssie dary, lebo jediná pravá cesta je v konaní cností a v láske k Bohu. Toto dosahuje dusa modlitbou a vernym spoluúcinkovaním a osvietením, a pomocou od Boha, ktory túzi len po tom, aby sme boli svätí: „To je Bozia vôla, vase posvätenie" (1 Sol 4:3).

Spomenuty zbozny spisovatel potom hovorí o stupnoch vyssej modlitby, o ktorych písala svätá, totiz o modlitbe pokoja, o uspaní a spútaní duchovnych mohutností, o zjednotení, o extáze, o vzlete a rozmachu ducha, o rane lásky a tento vyklad sprevádza múdrymi poznámkami.

Vo vztahu k modlitbe pokoja si máme vzbudzovat túzbu a prosit Boha, aby nás zbavil naviazanosti na svetské veci a ziadosti po nich, pretoze neprinásajú pokoj, ale len nepokoj a zármutok ducha: „To vsetko je márnost a honba za vetrom" (Kaz 1:14), tak ako správne povedal Salamún. Ludské srdce nikdy nenájde pravy pokoj, dokial sa nevyprázdni od vsetkého, co nie je Boh a dokial nenechá vsetko miesto jeho svätej láske. Tú milost môze od Boha dosiahnut opätovnymi modlitbami. Pokial ide o uspanie a spútanie duchovnych mohutností musíme prosit Boha o milost, aby ich uspal pre vsetko casné a prebudil ich k pohladu na Boziu dobrotu a k snahe o Boziu lásku a vecné dobrá. Aby sme dosiahli pravé zjednotenie mohutností s Bohom, prosme Boha o milost, aby sme mysleli, hladali a chceli len to, co chce on, pretoze vsetka svätost a dokonalost lásky závisí od zjednotenia nasej vôle s Bozou vôlou. Pokial ide o extázu a vytrzenie, prosme Boha, aby nás vytrhol z pút nezriadenej lásky k nám samym a k tvorom a pritiahol nás celkom k sebe. O vzlet ducha prosme Boha v tom zmysle, aby sme zili celkom odlúcení od tohto sveta a aby sme si pocínali ako lastovicky, ktoré si ani nesadnú na zem, aby sa zivili, ale pocas letu chytajú svoju potravu. To znamená, ze máme pouzívat tieto casné dobrá, pokial treba na udrzanie zivota, ale vzdy len letmo a nezastavovat sa na zemi pre svetské pôzitky. Pokial ide o rozmach ducha, prosme Boha, aby nám dal odvahu a silu premôct sa, ked musíme odporovat útokom nepriatelov, aby sme zvítazili nad vásnami a vítali utrpenie aj v duchovnej bezútesnosti a vyprahlosti. Napokon, pokial ide o ranu lásky, ako bolest telesnej rany pripomína neustále jej prícinu, tak máme prosit Boha, aby tak zranil nase srdce svojou svätou láskou, aby sme si ustavicne pripomínali jeho dobrotu a jeho lásku k nám. Iba tak dokázeme zit bez prestania v láske k nemu a robit mu radost svojimi skutkami a citmi. Ani jednu z tychto milostí vsak nedosiahneme bez modlitby. Ak modlitba bude pokorná, dôverná a vytrvalá, dosiahneme nou vsetko.

Z diel sv. Alfonza Liguori
HOME - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«