R
Z diel sv. Alfonza Liguori
V
 

Z knihy Modliba - Velky prostriedok spásy

 

2. Bez modlitby je nemozné odolat pokuseniam a zachovávat prikázania

 

Modlitba je dalej najpotrebnejsou zbranou na obránenie sa pred nepriatelmi. Kto ju nepouzije, hovorí sv. Tomás, je strateny. Svätec nepochybuje, ze Adam, ked bol pokúsany, preto padol, lebo sa neodporúcal Bohu: Peccavit, quia ad Divinum auxilium recursum non habuit.

Sv. Gelazius píse to isté, ked hovorí o vzbúrenych anjeloch: Nadarmo prijali Boziu milost. Pretoze sa nemodlili, nemohli zotrvat v dobrom. - Dei gratiam in vacuum recipientes, non orando constare nequierunt. Sv. Karol Boromejsky v jednom z pastierskych listov poznamenáva, ze zo vsetkych prostriedkov spásy, ktoré nám Jezis Kristus v evanjeliu odporúca, prvé miesto dáva modlitbe. A pretoze chce, aby sa jeho Cirkev a nábozenstvo odlisovalo od ostatnych siekt, chce aby sa nazyvala práve domom modlitby. „Môj dom sa bude volat domom modlitby" (Mt. 21:13). Vo vyssie spomenutom liste sv. Karol Boromejsky uzatvára, ze modlitba je pociatkom, pokrokom a zavrsením vsetkych cností.

Takze v temnote, smútku a nebezpecenstve nemáme inú nádej, nez pozdvihnut si oci k Bohu a vrúcnymi modlitbami sa domáhat jeho milosrdenstva, aby nás zachránil. Král Jozafat povedal: „…nevieme, co si pocat, ale iba k tebe obraciame svoj zrak" (2 Krn 20:12). Tak to zvykol robit aj Dávid, ktory nevedel nájst inú zábezpeku pred svojimi nepriatelmi, ako neprestajnú modlitbu k Bohu, aby ho vyslobodil z ich nástrah: „Moje oci sa neprestajne upierajú na Pána, ved on mi vyslobodzuje nohy z osídel" (Z 25:15). Takze nerobil nic, len sa modlil: „Pozrize na mna a zmiluj sa nado mnou, lebo som sám a úbohy" (Z 25:16). „K tebe volám, zachrán ma; a budem plnit tvoje príkazy" (Z 119:146). Pane, zhliadni na mna, zmiluj sa nado mnou a zachrán ma, lebo ja nie som schopny nic urobit a okrem teba niet nikoho, kto by mi pomohol.

Ved naozaj, ako môzme vôbec odolat nasim nepriatelom a zachovávat Bozie prikázania, zvlást po Adamovom hriechu, ktory spôsobil, ze sme takí slabí a nevládni, ak by sme nemali modlitbu ako prostriedok, v ktorej by sme od Boha dostali dostatocné svetlo a silu, aby sme boli schopní ich zachovávat?

Bolo to rúhanie, co Luter povedal, ze po Adamovom hriechu sa zachovávanie Bozieho zákona stalo pre cloveka úplne nemoznym.

Aj Janzen povedal, ze niektoré prikázania sú nemozné dokonca i pre spravodlivych, so silou, ktorú momentálne majú, - a potialto jeho predpoklad má dobrú logiku. Ale pre dodatok, ktory k tomu pridal, Cirkev to oprávnene odsúdila, lebo povedal, ze nemajú milost, aby tieto prikázania urobili moznymi.

Je pravdou, hovorí sv. Augustín, ze clovek nasledkom svojej slabosti nie je schopny vyplnit niektoré z Bozich prikázaní s momentálnymi schopnostami a riadnymi milostami, ktoré sú dávané vsetkym ludom. Ale skrze modlitbu môze lahko obsiahnut tolko dalsej pomoci, kolko potrebuje pre svoju spásu. Hovorí: Boh neprikazuje nemoznosti, ale ked prikazuje, nabáda ta urobit, co môzes, a prosit o to, co nemôzes. A pomôze Ti, aby si mohol. Toto je slávny text, ktory bol potom prijaty Tridentskym koncilom a ucineny clánkom viery (Sess 6, c 11). Sväty ucitel okamzite pridáva, „Pozrime sa, akym spôsobom dokáze liek urobit to, co nakazené nedokáze (t.j. ako môze clovek urobit to, co nemôze)." A chce povedat, ze modlitbou obdrzíme liek pre svoju chorobu, lebo ak sa modlíme, Boh nám dá silu urobit to, co my nedokázeme.

Nemozno verit, pokracuje sv. Augustín a hovorí, ze by nám Boh chcel ulozil zachovávanie zákona a potom by nám dal zákon, ktory nemozno uskutocnit. Ked nám teda Boh ukazuje, zye sami od seba nemôzme zachovat vsetky jeho prikázania, je to jednoducho preto, ze nás chce napomenút, aby sme robili lahsie veci pomocou riadnej milosti, ktorú nám udeluje, a potom robit tazsied veci prostredníctvom pomoci, ktorú môzme získat pomocou modlitby. „Tym samym, ze sa pevne verí, ze Boh nemôze prikazovat nemozné, sme napomínaní, co máme robit v lahsích zálezitostiach a o co prosit v tazsích." Ale, niekto namietne, preco nám Boh prikazuje veci, ktoré sú neuskutocnitelné nasimi silami? Práve preto, hovorí svätec, aby sme sa modlili a skrze modlitbu získali pomoc urobit to, co nemôzeme: „Prikazuje nieco, co nemôzeme, aby sme vedeli, co máme ziadat od neho." A na inom mieste: Zákon je dany, aby sme hladali milost. Milost je daná, aby sa zákon mohol vyplnit." Zákon sa nemôze zachovávat bez milosti, a Boh dal zákon za tym úcelom, aby sme ho vzdy prosili o milost pre jeho zachovávanie. Na inom mieste hovorí: „Zákon je dobry, ak ho clovek nálezite uzíva. Co vsak znamená nálezite uzívat zákon?" A odpovedá: „Spoznat skrze zákon svoju chorobu a hladat bozskú pomoc pre svoje uzdravenie."

Sv. Bernard ucí to isté: „Kto sme my, alebo aká je nasa sila, aby sme dokázali odolat tolkym pokuseniam?! Zaiste to bolo toto, co od nás Boh ocakával, aby sme, vidiac svoju nedostatocnost, a ze nemáme inej pomoci, vo vsetkej pokore sa utiekali k jeho milosrdenstvu." Boh vie aká prospesná je nám potreba modlit sa pre zachovanie pokory a praktizovanie dôvery. Preto dovolí, aby nás napádadali nepriatelia, ktorych nemôzeme premôct svojimi silami, aby sme si tak cez modlitbu od neho vyprosili pomoc odporovat.

Treba zvlást poznamenat, ze nikto nemôze odporovat necistym pokuseniam tela, bez toho, aby sa neodporúcal Bohu, ked je pokúsany. Tento nepriatel je taky strasny, ze ked na nás útocí, takpovediac berie nám vsetko svetlo. Dá nám zabudnút na vsetky rozjímania, vsetky nase dobré predsavzatia a spôsobuje, ze neberieme ohlad ani na pravdy viery a takmer strácame aj strach z bozskych trestov. Lebo sa sprisaháva s nasimi vnútornymi sklonmi, ktoré nás velkou silou stahujú k uspokojeniu nasich zmyselnych rozkosí. Kto sa v takej chvíli neutieka k Bohu, je strateny. Jedinou obranou proti tomuto pokuseniu je modlitba, ako to hovorí sv. Gregor z Nissy: „Modlitba je hradbou cistoty. - Oratio pudicitiae preasidium est."

(**A pred ním povedal Salamún: „Ale ked som videl, ze sa jej nedomôzem inak (nijako), len ked (mi ju) dá Boh, i to uz bol dôkaz pochopenia, ze som poznal, cím darom je ona - pristúpil som k Pánovi a jeho som prosil" - Múd 8:21.)

Cistota je cnost, ktorú nemáme silu plnit ak nám to nedá Boh. A Boh nedáva túto silu, iba ak tomu, kto o nu prosí. Ale ktokolvek o nu prosí, iste ju dostane.

Nuz sv. Tomás pozoruje (v rozpore s Janzéniom), ze by sme nemali povedat, ze príkaz cistoty, alebo ktorykolvek iny, je pre nás nemozny. Lebo hoci ho nemôze dodrzat svojou vlastnou silou, môzeme to urobit s Bozou pomocou. „Musíme povedat, ze to, co môzeme s Bozou pomocou, nie je pre nás celkom nesplnitelné."

Ani sa nemôze povedat, ze je nespravodlivé, hoci sa to tak môze zdat, prikazovat chromému krácat rovno. Nie, hovorí sv. Augustín, nie je to nespravodlivost za predpokladu, ze má vzdy poruke prostriedky na odstránenie svojej chyby, lebo ak potom nadalej chodí krivo, je to jeho vlastná chyba. „Je velmi múdre nariadit clovekovi krácat rovnym krokom, lebo ak vidí, ze to nemôze urobit sám od seba, má hladat liek na uzdravenie ochromenia hriechom." Konecne, ten isty sväty ucitel hovorí, ze nikdy nedokáze zit dobre ten, kto sa nedokáze dobre modlit: „Správne vie zit ten, kto sa vie správne modlit. - Recte novit vivere, qui recte novit orare." a na druhej strane sv. Frantisek Asisky hovorí, ze bez modlitby nikdy nemôzes dúfat, ze nájdes v dusi dobré ovocie.

Preto hriesnici nemajú pravdu, ked sa falosne ospravedlnujú, ze nemajú silu odolat pokuseniam. Ak nemás sily, preco o nu neprosís? Presne toto je vycitka, ktorú im dáva sv. Jakub: „Nic nemáte, lebo neprosíte" (Jak 4:2). Bezosporu, sme tak velmi slabí, ze nedokázeme zniest útoky nasich nepriatelov. Ale na druhej strane je isté, ze Boh je verny, podla slov Apostola, a nedovolí, aby sme boli pokúsaní nad svoje sily. „Boh je verny. On vás nedovolí skúsat nad vase sily, ale so skúskou dá aj schopnost, aby ste mohli vydrzat" (1 Kor 10:13).

Primasius má k tomu takyto komentár: „[Boh] sa postará o riesenie hradbou milosti, aby si bol schopny zniest pokusenie. - Illud faciet provenire gratiae praesidio, quod possitis tentationem sustinere." My sme slabí, ale Boh je mocny. Ak ho prosíme o pomoc, dáva nám svoju silu a potom vsetko môzeme, ako je o tom oprávnene presvedceny ten isty Apostol: „Vsetko môzem v tom, ktory ma posilnuje" (Flp 4:13).

Preto nemá vyhovorky, kto padne, hovorí sv. Ján Zlatoústy, ak sa prestal modlit, lebo ak by sa modlil, neboli by ho nepriatelia premohli. „Nech sa nikto neospravedlnuje, ze nemohol odolat nepriatelom, zatialco sa prestal modlit. - Nec quisqam poterit excusari, qui hostem vincere noluit, dum ab orando cessavit."

 

Z diel sv. Alfonza Liguori
HOME - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«