R
Môj prvy katechizmus - 1. PRECO SME NA SVETE
V

1. Kto nás stvoril?

Boh nás stvoril.

2. Preco nás Boh stvoril?

Boh nás stvoril, lebo je dobry a chce, aby sme boli s ním stastní v nebi.

 
3. Co musíme robit, aby sme boli s Bohom stastní v nebi?

Aby sme boli s Bohom stastní v nebi, musíme poznat Boha, musíme ho milovat a musíme robit, co Boh chce, aby sme robili.

4. Ako vieme, co Boh chce, aby sme robili?

Jezis nám to hovorí skrze Katolícku Cirkev.

5. Ako ukazujeme svoju lásku k Bohu?

Svoju lásku k Bohu ukazujeme tak, ked sa modlíme, ked ideme na Svätú Liturgiu (Svätú Omsu), ked poslúchame Boha a ked kazdého milujeme z lásky k Bohu.

6. Ako slúzime Bohu?

Bohu slúzime tak, ze zachovávame Bozie prikázania a zákony Katolíckej Cirkvi a ked pomáhame inym.

 

Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
KATECHIZMUS - obsah