R
Môj prvy katechizmus - 3. NAJSVÄTEJSIA TROJICA
V

11. Co musíme verit o Bohu?

Musíme verit, ze jestvuje iba jeden Boh a ze v Bohu sú tri osoby.

12. Ktoré sú tri Osoby v Bohu?

Tri osoby v Bohu sú: Otec, Syn a Duch Sväty.

13. Co je to Najsvätejsia Trojica?

Najsvätejsia Trojica je jeden Boh v troch osobách.

14. Kto nám povedal o Najsvätejsej Trojici?

Jezis, Bozí Syn, nám povedal o Najsvätejsej Trojici.

15. Akym spôsobom ukazujeme vieru v Najsvätejsiu Trojicu?

Vieru v Najsvätejsiu Trojicu ukazujeme tym, ze sa prezehnávame.

16. Co hovoríme, ked sa prezehnávame?

Ked sa prezehnávame hovoríme: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
KATECHIZMUS - obsah