R
Môj prvy katechizmus - 12. MODLITBY, KTORÉ SI MÁME ZAPAMÄTAT
V
OTCE NÁS

Otce nás, ktory si na nebesiach, posvät sa meno tvoje, príd královstvo tvoje, bud vôla tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb nás kazdodenny daj nám dnes a odpust nám nase viny, ako i my odpústame svojim vinníkom, a neuved nás do pokusenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje je královstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vzdycky i na veky vekov.

ZDRAVAS MÁRIA

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Pozehnaná si medzi zenami a pozehnany je plod zivota tvojho Jezis. Svätá Mária, Matka Bozia, pros za nás hriesnych teraz i v hodinu smrti nasej. Amen.

SLÁVA OTCU

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému , ako bolo na poãiatku tak nech je i teraz i vÏdycky i na veky vekov. Amen.

VERÍM V BOHA
Verím v jedného Boha, Otca vsemohúceho, Stvoritela neba i zeme, sveta viditelného i neviditelného. I v jedného Pána Jezisa Krista, jednorodeného Syna Bozieho, zrodeného z Otca pred vsetkymi vekmi; Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo vsetko stvorené. On pre nás ludí a pre nasu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa clovekom. Za nás bol aj ukrizovany za vlády Poncia Piláta, bol umuceny a pochovany, ale tretieho dna vstal z mrtvych podla Svätého Písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdit zivych i mrtvych a jeho královstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a Ozivovatela, ktory vychádza z Otca [i Syna]. Jemu sa zároven vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu, svätú, vseobecnú, apostolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a ocakávam vzkriesenie mrtvych a zivot budúceho veku. Amen.
Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
KATECHIZMUS - obsah