R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V
 

Otázka - 87

Tretie fatimské tajomstvo - ciastocny preklad vysvetlení

18. nov. 2000

Na Vatikanskych webovych strankach je uvedeny text a vysvetlenie k tretiemu fatimskému tajomstvu v roznych jazykoch ale nie v slovencine. Kde sa mozno dostat k oficiálnemu prekladu v cestine alebo slovencine, aby sme tomu dobre porozumeli?

Dakujem, Michal

 

Odpoved - 87
o. Eirene
17. nov. 2000

 

Komentáre k tretiemu fatimskému tajomstu sú rozsiahle a treba vela casu len na to aby ich clovek precítal, co potom este, aby ich prelozil. Cez to vsetko som ich znovu precítal a prelozil klúcové casti.

O oficiálnom slovenskom preklade vysvetlení k tretiemu fatimskému tajomstvu neviem. Tu je iba popis dokumentov z oficiálnej stránky Katolíckej Cirkvi na Slovensku:

Dna 26. júna prezentovali v Tlacovej kancelárii Svätej stolice dokument Posolstvo z Fatimy. Pripravila ho Kongregácia pre náuku viery podpísal ho kardinál Joseph Ratzinger prefekt a arcibiskup Tarcisio Bertone SDB sekretár Kongregácie.

Dokument má vyse 40 strán a vysiel v 7 jazykoch. Skladá sa z úvodu arcibiskupa Bertoneho, potom nasleduje prvá a druhá cast „tajomstva" z Fatimy v originálnom texte sr. Lucie s dátumom 31. augusta 1941 adresovaná biskupovi diecézy Leiria-Fatima a jeho preklad, dalej fotografická reprodukcia originálneho rukopisu tretej casti „tajomstva" a jej preklad. Dalej je tu list Jána Pavla II. sestre Lucii s dátumom 19. apríla 2000 a preklad, potom zhrnutie konverzácie sr. Lucie s arcibiskupom Bertonem a biskupom Serafimom de Sousa Ferreira e Silvom z Lieria-Fatima, ktorá sa konala 27. apríla 2000 v karmelitánskom klástore sv. Terézie v Coimbre v Portugalsku. Nakoniec sa uvádzajú slová státneho sekretára kardinála Angela Sodanu na záver blahorecenia Hyacinty a Frantiska 13. mája 2000 a teologicky komentár kardinála Ratzingera.

------------------------------------------------------------------------

Podrobnejsie texty dokumentu v taliancine, anglictine a nemcine sú k dispozícii na TK KBS.

Vysvetlenia z Kongregácie pre náuku viery vlastne nechávajú velkú slobodu vo vysvetlovaní tretieho fatimského tajomstva. Dôkazom sú slová "zdá sa", "pokus" a "?".

Tu je teda preklad niektorych castí dokumentu Posolstvo z Fatimy:

 

FATIMSKÉ POSOLSTVO

KONGREGÁCIA PRE VIERU A NÁUKU

 

Úvod

Arcibiskup Tarcisio Bertone, sekretár Kongregácie

…Dvadsiate storocie bolo jednym z najrozhodujúcejsích v ludskej histórii so svojimi tragickymi a krutymi udalostami vrcholiacimi v pokuse spáchat atentát na "sladkého Krista na zemi". Teraz sa odtahuje opona nad radou udalostí, ktoré vytvárajú históriu, a vysvetluje ich do hlbky v duchovnej perspektíve, ktorá je cudzia súcasnym postojom, casto poznacenych racionalizmom.

 

Stretnutie medzi sestrou Luciou, arcibiskupom Rarcisio Bertone… poslany Sv. Otcom, a biskupom Serafimom…

Opakovala svoje presvedcenie, ze fatimské videnie sa tyka predovsetkym zápasu ateistického komunizmu proti Cirkvi a proti krestanom a opisuje strasné utrpenie obetí viery v dvadsiatom storocí. Ked sa jej opytali: „Je hlavnou postavou vo videní pápez?", sestra Lucia okamzite odvetila, ze je.…

Co sa tyka miesta o biskupovi oblecenom v bielom, totiz Svätém Otcovi, - ako to deti okamzite spoznali pocas "videnia" - ktory je smrtelne zasiahnuty a padá k zemi, sestra Lucia plne súhlasila s tym, co prehlásil pápez, ze „to bola matkina ruka, ktorá riadila cestu gulky a vo svojej agónii sa pápez zastavil na prahu smrti."…

 

Oznam kardinálom Angelo Sodanom, sekretárom státu. (Vo Fatime 13. mája 2000)

Jeho Svätost… si praje, aby táto pút bola obnovenym gestom vdaky Panne Márii za jej ochranu pocas tychto rokov jeho pápezstva. Zdá sa, ze táto ochrana súvisí tiez s takzvanou tretou castou fatimského "tajomstva".…

…text musí byt vysvetleny v symbolickom klúci.

…„biskup obleceny v bielom", ktory sa modlí za veriacich, je pápez.…

Po pokuse o atentát 13. mája 1981, zdá sa byt jasné, ze to bola „matkina ruka, ktorá riadila cestu gulky" umozniac „pápezovi v jeho agónii" zastavit sa „na prahu smrti"…

V inych castiach sveta vsak útoky proti Cirkvi a proti krestanom s tarchou utrpenia, ktoré prinásajú, tragicky pokracujú. Hoci udalosti, ku ktorym sa tretia cast fatimského "tajomstva" vztahuje, zdá sa, ze sú castou minulosti.

 

Teologicky komentár

(Kardinál Jozef Ratzinger, prefekt Kongregácie pre náuku a vieru)

…[V tretom fatimskom "tajomstve"] Ziadne velké tajomstvo nebolo vyjavené, ani budúcnost sa neodhalila …

Kardinál Sodano vyhlásil: „[obrazy vízie] nevysvetlujú fotograficky detaily budúcich udalostí, ale na jednom pozadí spájajú a zhrnujú skutocnosti, ktoré sa rozkladajú v case v nie presne vymedzenej následnosti a trvaní."

Nie kazdá cast vízie musí mat specificky historicky zmysel. Zálezí na vízii ako takej.

POKUS VYSVETLIT FATIMSKÉ "TAJOMSTVO"

…vysvetlenie podané kardinálom Sodanom v jeho vyhlásení 13. mája bolo sestre Lucii predlozené najprv osobne… Vysvetlenie, povedala, neprinálezí vizionárovi, ale Cirkvi. Avsak po precítaní textu povedala, ze toto vysvetlenie odpovedá tomu, co ona zakúsila a ze zo svojej strany si myslí, ze vysvetlenie je správne. Preto v tom, co nasleduje, môzeme sa len pokúsit získat hlbsí základ pre toto vysvetlenie…

…klúcovym slovom tejto tretej casti je trojité zvolanie: Pokánie! Pokánie! Pokánie!

…Dovolte mi tu pridat osobnú úvahu: Sestra Lucia v rozhovore so mnou povedala, ze je jej este viac jasné, ze dôvodom vsetkym zjavení je pomôct ludom rást viac a viac vo viere, nádeji a láske, - vsetko ostatné je s úmyslom viest k tomuto.

Skúmajme teraz blizsie jednotlivé obrazy. Anjel s plamennym mecom na lavej strane od Bozej Matky nám pripomína podobné obrazy v Knihe Zjavenia. Predstavuje to hrozbu súdu, ktory visí nad svetom. Dnes sa uz viac nezdá byt púhou fantáziou moznost, ze svet môze byt zniceny na popol morom ohna. Clovek sám svojimi vynálezmi rozpaluje plamenny mec. Vízia potom ukazuje silu, ktorá stojí v protive s mocou znicenia, - ziara Matky Bozej, a urcitym spôsobom z toho vyplyvajúca vyzva k pokániu. Tymto spôsobom je zdôraznená dôlezitost ludskej slobody: budúcnost vlastne nie je nezmenitelne stanovená, a obraz, ktory deti videli nie je ziadnym spôsobom nejaky filmovy prehlad budúcnosti, na ktorej nic nemôze byt zmenené.

Hora a mesto symbolizujú arénu ludskej histórie: Histórie ako snazivého vystupu na vrchol, histórie ako arény ludskej tvorivosti a sociálnej harmónie, ale súcasne miesto nicenia, kde clovek vlastne nicí ovocie svojej vlastnej práce. Mesto môze byt miestom spolocenstva a napredovania, ale tiez nebezpecenstva a najväcsej hrozby. Na hore stojí kríz, - ciel a vodca histórie. Kríz premiena znicenie na spásu. Stojí ako znamenie úbohosti histórie, ale tiez ako príslub histórie.

Zdá sa, ze pápez predchádza ostatnych, chvejúc sa a trpiac…

V tomto obraze mozno vidiet históriu celého storocia.

Tu by bolo namieste spomenút frázu z listu, ktory sestra Lucia písala Svätému Otcovi 12. mája 1982: „Tretia cast tajomstva sa vztahuje na slová Panny Márie: Ak nie, [Rusko] rozsíri svoje omyly po celom svete spôsobiac vojny a prenasledovania Cirkvi. Dobrí budú umucení, Sväty Otec bude musiet vela trpiet, rozlicné národy budú znicené."

Vo vízii je aj pápez zabity spolu s muceníkmi. Ked po pokuse o atentát 13. mája 1981 priniesli Svätému Otcovi text tretej casti fatimského "tajomstva", ci nevidel v tom nevyhnutne svoj vlastny osud? Bol velmi blízko smrti a on sám vysvetluje svoje prezitie nasledujúcimi slovami: „…bola to matkina ruka, ktorá riadila cestu gulky a vo svojej agónii sa pápez zastavil na prahu smrti" (13. máj 1994). Ze "matkina ruka" tu odklonila osudnú gulku, to len znova ukazuje na to, ze nejestvuje nezmenitelny osud, ze viera a modlitba sú sily, ktoré môzu ovplyvnit históriu, a ze konecne modlitba je mocnejsia nez gulky a viera silnejsia nez armády…

A tak prichádzame ku konecnej otázke: Co znamená fatimské "tajomstvo" ako celok (vo svojich troch castiach)? Co nám hovorí? Predovsetkym musíme s kardinálom Sodanom uistit: „…udalosti o ktorych sa tretia cast fatimského "tajomstva" zmienuje, zdá sa, ze teraz sú castou minulosti." Pokial ide o opis jednotlivych udalostí, tie patria minulosti.

 

Tu v poslednom prelozenom odstavci sa mi javí urcitá nesúrodost.

Myslím, ze bod fatimského "tajomstva", ktory vyvoláva asi najviac otázok, je miesto, kde sa hovorí o zastrelení pápeza.

Ked prisiel na vrchol hory, klakol si pod tym velkym krízom. Vtom ho zabila skupina vojakov, ktorí nanho strielali z pusiek i sípmi.

Nezdá sa, ze by tento opis sedel s pokusom o atentát na pápeza 13. mája 1981. Svedcí o tom viacero vecí:

- Pápez bol zabity a nie raneny (hoci tazko).

- Pápez bol zabity skupinou a nie jednym (Ali Agca).

- Boli to vojaci, ale Agca nebol vojakom.

- Strielali puskami, ale Agca strielal pistolou.

- Strielali sa aj sípy, ale pri pokuse o atentát na pápeza o nich nic nenasvedcuje.

- Pápez vysiel na vrchol hory, teda bolo to na konci. Rok 1981 nie je na konci pápezovej cesty, skôr naopak, je na zaciatku.

Myslím si, ze nik nemôze namietat proti tomu, ak sa niekto pridrziava mienky, ze viaceré spomenuté udalosti v tretom fatimskom "tajomstve" sa tykajú este len budúcnosti (alebo aj prítomnosti), zvlást ked nám to vysvetlenia z Kongregácie svojím opakovanym "zdá sa" povolujú.

o. Eirene 

Zasli otázku
Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150