R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V
 

Otázka - 88

Relikvie

29. nov. 2000

Neviem si pomôct, ale nerozumien tomu moc dobre, prosim vysvetlite mi (pripadne nam): naco su: relikvie?, relikviare?

Preco nedame pozostatkom svätych pokoj na mieste ich odpocinku? Je potrebne "hrkanie" akousi skrinkou s kostickami (niekedy len ich castou) pri nejakych liturgickych poboznostiach? To si naozaj mame mysliet, ze nas nas milostivy a dobrotivy Boh - Otec inac nevidi, nevyslysi, len cez prosby a uctievanie pozostatkov nejakeho svätca? Nezasluzia si prave oni pokoj po smrti? Musia sa "honosit" chramy, kto ma koho ruku, sanku, nohu?

Prepacte mi moju otvorenost, ale snazil som sa stylizovat svoju otazku spôsobom, ako ho casto pocuvam od neveriacich.

Richard S.

 

Odpoved - 88
o. Eirene
6. dec. 2000

Ahoj Richard!

Ucenie katolíckej Cirkvi ohladom uctievania relikvií je zhrnuté v dekréte Tridentského koncilu (ses. 25), ktory vyzyva biskupov a inych pastierov, aby poucili svojich veriacich, ze

sväté telá svätych muceníkov a inych, ktorí teraz zijú s Kristom, - ktorych telá boli zivymi údmi Krista a 'chrámom Svätého Ducha', - ktoré majú ním byt vzkriesené k vecnému zivotu a byt oslávené, majú sa uctievat veriacimi, lebo skrze tieto telá Boh udeluje ludom mnohé dobrodenia, takze tí, ktorí tvrdia, ze pozostatkom svätych sa nemá vzdávat úcta a cest, alebo ze tieto a iné posvätné pamätníky sú veriacimi zbytocne uctievané a ze miesta zasvätené pamiatke svätych sa zbytocne navstevujú ohladom obdrzania ich pomoci, musia byt naprosto odsúdení, ako to Cirkev uz dávno odsúdila a aj teraz to odsudzuje.

Dalej koncil nalieha, ze

vo vzyvaní svätych, uctievaní relikvií (t.j. pozostatkov) a v posvätnom uzívaní obrazov treba odstránit vsetky povery a zakázat vsetok spinavy zisk.

Opät:

Ziadne nové zázraky alebo relikvie nemajú byt uznané, iba ak diecézny biskup je o tom upovedomeny a odobrí to.

------------

Ak "satky a zástery, ak tiene svätych", prv nez odisli z tohto zivota, nicili choroby a navracali zdravie, kto má problém uznat, ze Boh zázracne robí to isté skrze posvätny popol, kosti a iné pozostatky svätych? Ci nebol vzkrieseny muz po dotyku Elizeovych kostí (vid odpoved c. 85,4)? Ci to nepotvrdzuje aj Kniha Siracha?

"Nic (Elizeovi) mu nebolo nemozné: i jeho mrtve telo ukázalo (vôlu) prorockú… aj mrtvy este konal podivuhodné ciny." (Sir 48:14-15)

A v Knihe Exodus (13:19) sa píse:

Mojzis vzal so sebou aj Jozefove kosti. On dal totiz Izraelitom slávnostne prisahat: "Pán sa vás istotne ujme. Potom odneste odtialto moje kosti so sebou."

Horeuvedeny Elizeov zázrak a tento text Písma dávajú uctievaniu ostatkov len novú silu vzhladom na zjavny rozpor s ceremoniálnym zákonom Izraelitov proti poskvrneniu, o ktorom cítame v Nm 19:11-22.

-----------

Preto námietky, ktoré neveriaci posmesne dávajú, svedcia len o ich nevedomosti, ba i zlomyselnosti. Nebolo by od veci opytat sa ich, o akom "pokoji" po smrti to hovoria. Ak neveria, ze po smrti este nieco je, tak aky "nepokoj" sa uctievaním relikvií mrtvym spôsobuje? Nech to rácia vysvetlit. Alebo nech rácia vysvetlit, aky pokoj by si spravodliví mali "zaslúzit" po smrti. Alebo predsa len veria, ze po smrti zivot ide dalej? Nuz ak veria, tu je katolícke vysvetlenie, nech ho príjmu.

----------

Presne to je pravda, ze Boh je Otec. Ba i to je pravda, ze Boh nás naozaj nevyslysí, ak nemilujeme svojho blízneho. Tí, ktorí nechcú mat nic spolocné so svojím blíznym, pretoze vo svojej pyche nikomu neveria a myslia si, ze si stacia sami pre vsetko a nikoho nepotrebujú, ako môzu dúfat, ze Boh-Otec na nich milostivo zhliadne? I uctievaním ostatkov svätych nás Boh chce priviest len k jednému, aby sme mali navzájom srdecny vztah jeden k druhému, ako to medzi detmi spolocného Otca má byt. Ved veríme predsa v "spolocenstvo svätych", t.j. v zivy vztah medzi clenmi Cirkvi na zemi, v nebi, ba i v ocistci.

o. Eirene 

Zasli otázku
Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150