R
CLÁNKY
V

21
Som za vstup do Európskej Únie?

Po precítaní clánku o európskej únii chcem, tym, ktorí hladajú odpoved na túto otázku, dat jednu myslienku. Ale nielen im, ale aj tym, ktorí si myslia, ze v tomu uz majú jasno.

Ak si zaryty ateista, necítaj dalej, nemá to pre teba vyznam.

Ak si myslís, ze si veriaci katolík, cítaj dalej, ale necuduj sa, ked nakoniec uvidís, ze nie si katolík, len si si myslel, ze si katolík.

Nasa katolícka viera nám hovorí, ze hriech je najväcsie, ba jediné zlo, skutocné zlo. Nasa viera nás tiez ucí, ze ani pre najväcsie dobro nemôzeme pouzit hriesny prostriedok (t.j. co je samo v sebe hriesne). Nasa viera (a nezabudnime, ze viera je pravda), vyjadrená napríklad mnohymi svätcami, nám hovorí, ze i najmensí dobrovolny hriech je také nesmierne zlo, ze i keby sme ním mali vyslobodit celé peklo, nesmieme ho urobit.

Nuz, co je pre teba kritériom vstupu do EÚ? Ak sú to peniaze, si slepy. Ak je to moznost cestovat alebo pracovat kdekolvek, tak si slepy. Jednym slovom, ak je to vidina lepsej materiálnej budúcnosti, tak si kompletne slepy. Ak ti nevadí, ze Boh nesmie byt spomenuty v EÚ, tak si slepy. Ak ti nevadí, ze pre vstup do EÚ musís prijat aborty, potom si slepy. Ak ti nevadí, ze homosexuáli budú mat právo "zenit sa", tak si slepy.

Prijat homosexuálne "manzelstvá", umelé potraty, sexuálnu vychovu detí v predcasnom veku, zvádzajúcu sexuálnu vychovu v skolách (hoci aj v nalezitom veku), povinné skolenie detí o homosexualite, atd, atd, atd, to vsetko je samo o sebe hriech (a to este aky!).

Ak by jediné z tychto malo byt podmienkou pre vstup do EÚ, tak potom nesmies prijat clenstvo do EÚ.

Nie, nezabudol som, pravdaze "nemusís", môzes sa rozhodnút aj pre clenstvo v EÚ s takymito podmienkami, ale potom sa obávam o tvoju vecnu spásu.

Keby iba jedno jediné nenarodené dieta malo byt zavrazdené ako podmienka pre vstup do EÚ, tak clenstvo v EÚ je neprípustné.

o. EirenePre dôlezitost, pripájam tu odpoved na námietku ohladom EÚ
Otázka - 147

Európska Únia a Pastierky list biskup

22. júl 2003

Pozdravujem vas otce,

v novom clanku pod cislom 21 som sa docital o vstupe do EU, ale co si mam potom mysliet o KBS, ked vsetci otcovia biskupi su za???

Dakujem.

Ivan

Odpoved
o. Eirene
7. agust 2003

Zdravím Ta, Ivan!

Nevedel som o stanovisku biskupskej konferencie a preto mi je lúto, ze som prílis sebavedome písal o tejto otázke. Ospravedlnujem sa za to.

Nemyslím, ze som sa mylil ohladom princípu, ale ohladom praktickej aplikácie tohto princípu som mohol urobit chybu.

Co sa tyka orientácie veriacich v morálnych zálezitostiach, alebo v otázkach viery, ba i v aplikáciách mravnych zásad v konkrétnych situáciách, stanovisko biskupskej konferencie má mat vzdy väcsiu váhu pre nich ako stanovisko jednotlivého knaza, v tomto prípade mna. Opakujem a prehlasujem, ze stanovisko biskupskej konferencie má mat vzdy väcsiu váhu pre veriaceho v zvazovaní urcitého mravného problému.

Toto je moja prvá reakcia po precítaní Tvojej otázky.


Medzitym som si precítal biskupské dokumenty:

i iné dokumenty.

Nikde som nevidel vyslovene napísané, ze veriaci majú jednoznacne hlasovat za vstup do Európskej Únie.

Jediná veta, ktorá by sa zdala, ze to hovorí je táto:

Vízia otcov myslienky európskej integrácie - cez porozumenie a spoluprácu nastolit v Európe pokoj a trvaly mier - sa naplna. Aj preto Cirkev podporuje tento proces „ako cestu k mieru a harmónii medzi ludmi, pokladajúc ho za rychlejsí spôsob, ako dosiahnut spolocné dobro v Európe".

Chápem to tak, a cely kontext pastierskeho i sprievodného listu to potvrdzuje, ze sa tu jednoducho schvaluje snaha zjednotit ludí. Kto by nebol za jednotu ludí?! Toto sa vlastne hovorí v prvej vete pastierského listu:

Ludstvo je povolané byt jednou rodinou Bozích synov a dcér. Z tohto hladiska Cirkev podporuje a víta kazdy prejav úprimnej spolupráce a zjednocovania ludí .

Okrem toho sa tu hovorí, ze Cirkev podporuje tento "proces", nehovorí, ze podporuje konkrétne hlasovanie za konkrétnych podmienok.

Z ostatného textu pastierského listu vidím skôr opak, nez schvalovanie vstupu do EÚ.

Príkladov z textu je velmi vela:


Spolupracujme na vsetkom dobrom, no súcasne si zachovajme pevny postoj vernosti Boziemu zákonu i za cenu, ze by bolo potrebné jasne odmietnut názory ci programy, ktoré sú s ním v rozpore.
 • Ako mozno "jasne odmietnut" urcité programy, ak nie odmietnutím vstupu do únie s takymito programamy?


  • Povazujeme za zivotne dôlezité, aby v práve prebiehajúcej diskusii o budúcnosti EÚ bola súcastou aj otázka duchovnych hodnôt
 • Ak je cosi "zivotne dôlezité", znamená to, ze bez toho nebude zivot, v nasom prípade ziadna jednota v Európe.


  • Európske národy nevyhnutne potrebujú vediet, aké má mat Únia poslanie a kam smeruje.
 • Aj Slovensko musí teda nevyhnutne vediet, aké sú podmienky únie, aby vedelo, ci má alebo nemá prijat vstup do EÚ.


  • Dvadsiate storocie bolo vystrahou, ze budovanie politickych systémov, ktoré síce obsahujú demokratické institúcie, ale bez základu transcendentnej autority, môzu viest k zjavnej ci skrytej totalite.
 • Tu pastiersky list hovorí iba: "môzu" viest k totalite.


  • Boli pokusy budovat mesto cloveka bez vztahu ku Kristovi. Skoncilo sa to tym, ze toto mesto sa budovalo proti cloveku.

   „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, co ho stavajú" (Z 127, 1) - ako aj Kristove slová: „Bezo mna nemôzete nic urobit" (Jn 15, 5).

 • V tychto dvoch citátoch, v prvom sa hovorí, ze budovat nieco bez Krista "bolo" proti cloveku. Citát zo Svätého Písma, ktory biskupi citujú, nehovorí, ze to "mozno" bude proti cloveku, nehovorí, ze to iba v minulosti "bolo" proti cloveku, ale jednoznacne hovorí, ze to bude proti cloveku a ze je to vopred márnostou budovat takúto jednotu. Ved to jasne hovoria aj dalsie slová biskupov:
  • Bez Krista totiz nie je mozné vytvárat trvalú jednotu.

   Nebude jednoty Európy, kym sa táto nezalozí na jednote ducha.

   Trh a ekonomické slobody nedokázu samy udrzat svornost.

   PREDPOKLAD JEDNOTY - ZHODA V ZÁKLADNYCH HODNOTÁCH

   nesmieme tolerovat zlo

   [jednota] môze stát iba na základnych mravnych postojoch,


  • Pomocou tychto kritérií súcasne môzeme rozlisovat, co je v spolocenskych, politickych i kultúrnych aktivitách u nás i v Európe dobré a co treba odmietat.
 • Akym spôsobom mozno nieco odmietnut ak nie hlasovaním proti (v nasom prípade)?


  Aká je teda skutocnost? Co sa od nás chce (chcelo)? Bude Kristus základom európskej jednoty? Bude tam jednota ducha? Bude tam zhoda v základnych hodnotách? Bude sa jednota zakladat na niecom viac nez trhu a ekonomike? Bude sa tam tolerovat zlo? Budú tam respektované základné mravné princípy?

  Aká je skutocnost? - Nemusíme íst daleko, lebo odpoved nám dáva samotny pastiersky list:

  • Prejavuje sa to na úrovni Európskeho parlamentu, ktory v poslednom case prijal rezolúcie presadzujúce homosexuálne partnerstvá, umelé potraty a iné postoje ponizujúce a ohrozujúce cloveka.

   Nie je z tohto hladiska príznacné, ze Charta základnych práv Európskej únie sa vyhla kazdému vyslovnému náznaku na nábozenstvo a tym aj na krestanstvo?"

   Ked sledujeme niektoré súcasné aktivity Európskeho parlamentu, nemôzeme nevidiet, ze zástupcovia krajín Európy majú casto protikladné názory na základné hodnoty.

   …predstavitelia EÚ pri tvorbe Charty základnych práv Európskej únie, ako aj pri inych svojich rozhodnutiach nateraz nevyuzili prílezitost na dôsledné upevnenie hodnoty a dôstojnosti ludského zivota… mlcí o potrebe ochrany zivota od jeho pocatia az po prirodzenú smrt, o com svedcí aj nedávne rozhodnutie financovat Fond Spojenych národov pre kontrolu pôrodnosti (UNFPA) po tom, co ho odmietli nadalej financovat USA. Charta relativizuje aj vyznam a hodnotu manzelstva a rodiny pre spolocnost, cím otvára priestor na uznanie zväzkov ludí rovnakého pohlavia.

   Hoci je Boh pre veriacich Európanov najvyssou hodnotou, v Charte základnych práv Európskej únie sa nespomína.


Co povedat na záver?

Biskupi sami prehlasujú, ze ich úmyslom je podelit sa s nami s niekolkymi úvahami na túto tému, ktoré nám "môzu pomôct pri formovaní" násho "postoja z ludského a krestanského hladiska". Biskupi nám teda nedávajú jasnú direktívu, ci byt "za" alebo "proti", ale dávajú nám iba formáciu.

Pri najlepsej vôli, i to, co ma Cirkev doteraz ucila, i z uvedeného pastierskeho listu, to, ako som tym vsetkym sformovany, moje svedomie mi hovorí, ze EÚ za danych podmienok nemá ziadnu perspektívu a preto ju ani nemozno prijat.


o. Eirene

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV