R
REHOLA REDEMPTORISTOV
V
Osobnosti nasej rehole - svätí a blahoslavení

Sv. Alfonz Liguori - zakladatel rehole


Bl. Metod Trcka, muceník - Prvy viceprovinciál Michalovskej Viceprovincie

o. Dominik Metod Trcka - Zivotopis (v 6 jazykoch)


Biskup Mikulás Carneckyj, muceník


Biskup Vasil Velickovskij, muceník


Otec Ivan Ziatyk, muceník


Otec Zynovij Kovalik, muceník

Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«