R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V
 

Otázka - 65

K problému kvaseného a nekvaseného chleba

27. apríl 2000

Drahy brat Pavol Eirene,

dovolte, prosím, aby som povedal dve malé poznámky k problému kvaseného a nekvaseného chleba. Ako ste správne povedali vo svojej odpovedi, v casoch pozemského zivota Jezia Krista sa pravdepodobne pouzívali dva kalendáre. Aj z uvedeného dôvodu neznamená Vasa odpoved, ze Kristus pouzil nekvaseny chlieb, iba dáva tú moznost (z jeho hladiska ete nemuseli byt sviatky nekvasenych chlebov - ale rovnako uz byt mohli). Poznám vsak minimálne dva vázne protiargumenty:

1. Grécky jazyk naozaj pozná pre chlieb dve rozlicné slová. Grécke slovo "azymos" znamená chlieb v zmysle "nekvaseny chlieb" (odtial aj pomenovanie "sviatky nekvasenych chlebov" - po grécky "tón azymón), slovo "artos" znamená chlieb v zmysle "kvaseny chlieb". Vsade, kde sa v evajeliách hovorí o ustanovení eucharistie, hovorí sa, ze Pán zobral do rúk "ton arton", teda kvaseny chlieb.

2. Vetky miestne cirkvi (západné i vychodné) pouzívali v prvych storociach riadny kvaseny chlieb. Ako prvá zacala pouzívat nekvaseny chlieb arménska cirkev (4. storocie), od zaciatku 9. storocia ho pouzíva aj latinská cirkev.

Aby nevznikli nijaké pochybnosti, chcem povedat, ze som gréckokatolík. Ale musím povedat, ze argumentácia spomínaného pravoslávneho krestana v prospech kvaseného chleba bola podla mna správna. Samozrejme, nie v tom zmysle, ze by eucharistia v nekvasenom chlebe bola neplatná.

S pozdravom Christós voskrése

Mgr. Marcel Gajdo

 

Odpoved - 65
o. Pavol Eirene, C.Ss.R.
5. máj 2000

Voistinu Voskrése!

Drahy brat Marcel,

znovu som si precítal svoju predoslú odpoved na túto tému (otázka císlo 13,). Vidím, ze moja konklúzia zo Sv. Písma (ohladom termínu "sviatky nekvasenych chlebov") bola trochu unáhlena, lebo treba uznat, ze - za predpokladu teórie dvoch kalendárov - i Písmo i Pán Jezis mohli, z prozretelnostnych dôvodov, pouzit nezávisle ktorúkolvek moznost.

Aspon tu vidíme, ako si clovek nemôze byt prílis istym svojim vlastnym úsudkom a ako je dobré, ze v mnohych otazkach nám svieti istota viery.

Instrukcia z Kongregácie pre Vychodné Cikrvi, ktorú spomína o. Ilko (otázka cislo 11), hovorí, ze kazdá cirkev by si mala zachovat zvyk, ktory zdedila po svojich otcoch a aby tak v symbolickej forme vyjadrila jednotlivé doplnujúce aspekty eucharistického tajomstva.

Co sú to vsak tie "doplnujúce aspekty eucharistického tajomstva" a co by mali symbolizovat?

Napadla ma cudná myslienka. Co ak nekvaseny chlieb predstavuje velky rozkvet Cirkvi (Kristovho tela) na Západe na pociatku krestanskej éry a kvaseny chlieb rozkvet Cirkvi na Vychode neskorsie. Ved aj vo Fatime je príslub, ze Rusko sa obráti, co by znamenalo velky rozkvet vychodného obradu. Kvaseny chlieb je casovo vzdy po nekvasenom. To je vsak len ciste moja fantázia.

Dakujem za pekny príspevok.

o. Eirene

Zasli otázku
Home - »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150