R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150

   

Otázka - 125

Porusenie reholnych slubov, najmä cistoty

19. nov. 2002

Dobry den.

Zaujima ma, ako katolicka Cirkev pokutuje knazov (alebo reholnikov), ked porusia vecne sluby. Najviac ma zaujima slub cistoty, lebo ten je asi najviac viditelny.

Popripade rocne sluby.

Aky je vlastne rozdiel medzi rocnymi a vecnymi slubmi?

Dakujem:)

Palo

 

Odpoved
o. Eirene
29. marec 2003

Nuz, dobry den.

Z pozdravu usudzujem, Palo, ze nie si asi velmi praktizujúci katolík, alebo krestan (aspon sa mi tak zdá). Hoci tu na západe je bezné povedat i v kostole "dobré ráno", doma v Slovensku to nie je tak, lebo sme zvyknutí na krestansky pozdrav.

Ale o to tu neide, lebo uz akokolvek je to, na tejto stránke vítam vsetky otázky a som rád, velmi rád, ze si napísal svoju otázku. Hoci, ako je to v predoslej otázke, ospravedlnujem sa, ze som taky dlhy cas zanedbal odpovede na tejto stránke.

Co by som Ti mal odpovedat?

Mozno Tvoja otázka má súvis so skandálom zneuzívania mladistvych, ktory vypukol v USA.

Samozrejme, ze je to velky skandál, t.j. pohorsenie pre svet. Lebo od knazov závisí blahobyt ludstva. Hovorí nám to zalm 82 (81).

1 Vstáva Boh v zhromazdení Bozom, uprostred bohov koná súd. 2 Dokedy este chcete súdit nespravodlivo a nadrziavat hriesnikom? 3 Prisúdte právo bedárom a sirotám, spravodlivost vymáhajte ponízenym a chudobnym. 4 Ratujte chudobného a núdzneho vyslobodte z rúk hriesnika..." 5 Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách, hybu sa vsetky základy zeme. 6 I povedal som: „Ste bohmi, vsetci ste synmi Najvyssieho." 7 Ale aj vy, ako kazdy clovek, umriete, padnete ako kazdy velikás. 8 Vstan, Boze, a súd zem, lebo vsetky národy sú tvojím dedicstvom.

Tento zalm je velmi zaujímavy. Vykladaci Svätého Písma s tym majú, ako to sledujem, dost velky problém. Z kontextu tohto zalmu totiz je jasné, ze "bohovia" tu nie sú pohanskí bohovia, nie sú to modly. Dalej je jasné, ze to nie sú anjeli, lebo zomrú. Nie sú to ani králi a princi (väcsina prekladov pre "velikásov"). Nuz o kom to Boh hovorí?

Sv. Alfonz vo svojej knihe o knazstve tvrdí bez váhavia, ze zalm hovorí o knazoch. Oni dostali nekonecnú, nesmiernu, bozskú moc, ako je odpústat hriechy, premenit jednym slovom chlieb na Telo a víno na Krv Kristovu. Ako Boh stvoril svet tym, ze povedal a stalo sa, tak knaz má moc povedat a chlieb a víno sa premenia na Krista. Knaz má v moci Bozie Slovo. Knaz má v moci, môzeme povedat, Boziu Pravdu.

Ak knazi zlyhajú, "hybu sa vsetky základy zeme", t.j. základy ludskej spolocnosti. Myslím, ze dnes sme toho casto svedkami.

Nesmieme vsak zabúdat, ze knazi sú spojení s ludmi. Je vseobecne známe príslovie, ze ludia majú takych knazov, akych si vymodlia. Jedno teda súvisí s druhym a preto nemôzeme súdit jednotlivé osoby.

Pri mnohych zjaveniach Panny Márie, Panna Mária nás vyzyva, aby sme sa modlili za knazov. Je to dost paradoxné, lebo knazi sa majú modlit za veriacich.

Akokolvek, tento duchovny boj, ktory nie je "s krvou a telom, ale s kniezatstvami a mocnostami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeskych sférach" (Ef 6:12) závisí od kazdého jedného z nás, laika ci knaza. Ako v ktorejkolvek vojne, generál nemôze byt bez vojakov a vojaci nemôzu byt bez generála. Súdit, kto a kolko je zodpovedny za situáciu, môze iba Boh.

Cítal som, a mám vsetky dôvody tomu verit, ze komunisti este v 1930-tych rokov vydali rozkaz infiltrovat katolícku Cirkev svojími ludmi. V tejto súvislosti je zaujímavé precitat si knihu "AA-1025 Spomienky antiapostola". Jednym slovom je tu nepriatel, ktory nespí. Pracuje.

To, co píses vo svojej otázke, ako to ja vidím, súvisí s ich "prácou". Zaiste, clovek bol vzdy slaby a nakloneny k hriechu (ako to hovorí aj Sv. Písmo), nevynímajúc knazov. Avsak rozmer a rozsah skandálov, s ktorym sa dnes stretávame aj v Cirkvi si ziada dostatocné vysvetlenie. Mne je dostatocnym vysvetlením to, co som práve vyssie spomenul.

Americkí biskupi mali stretnutie na ktorom sa zaoberali tymto pálcivym problémom a robili to v priamom televíznom prenose. Kedze biskupská konferencia nemôze viazat k poslusnosti jednotlivych biskupov, lebo kazdy biskup má úplnú autoritu vo svojej diecéze, biskupi sa viac menej dohodli na spolocnom vyhlásení (charte), na takzvanej "nulovej tolerancii". To znamená, ze knaz, ktory sa previní proti mladistvym bude bez milosti suspendovany, t.j. bude mu zakázané úcinkovat ako knaz. Stací uz len to, ze ho niekto z takého hriechu obzaluje.

Nakolko som sledoval tieto udalosti, Vatikán reagoval na túto "chartu" americkych biskupov a upozornoval, ze takéto uznesenie môze byt porusením ludskych práv, v tomto prípade práva kazdého nevinného knaza na dobré meno. Zbavit knaza knazskych funkcií len na základe púheho obzalovania by mohlo znamenat spáchanie velkych justicnych omylov.

Ked knaz spáchal priestupky proti cistote, súdit ho môze iba kompetentná autorita, prakticky povedané jeho biskup. Ziadna svetská autorita by nemala mat právo súdit knaza. Súd prinálezí biskupovi.

Ked sa pytas na tresty, to je v kompetencii biskupa, predstaveného (prípadne pápeza), on má zvázit vsetky okolnosti a urobit patricné opatrenia. Povedat, ze súd má byt bez milosti proti knazovi (nulová tolerancia) znamená podla mna popriet vsetko, co nás Kristus ucí. Kristus je milosrdenstvo a preto nemôzem pripustit, ze postupovat proti knazovi ci neknazovi bez milosrdenstva by bolo podla zásad Kristovych.

V súdnom procese (ci uz ide o knaza alebo nie) sa má sudca usilovat dat podla moznosti co najmensí trest. Ked to platí v svetskych súdoch, preco by to nemalo platit tiez aj u knaza? Preco by sme mali knaza odsúdit nielenze bez milosti, ale este aj bez akéhokolvek solídneho dôkazu?! Preco by sme mali byt proti knazovi nielenze nemilosrdní, ale este aj nespravodliví?

Zaiste, biskup je zodpovedny za veriacich a prípady zneuzitia u knaza musí vázne riesit. Má to robit hlavne vcas, nielen vtedy, ked uz situácia vypukne, kvôli druhym. Biskup má riesit situáciu takym spôsobom, aby to bolo pre spásu aj duse urcitého knaza aj pre spásu veriacich. V krajnom prípade musí knaza suspendovat. Závisí to vsak od biskupa a my ho v tom nemôzeme súdit.

Nezabudnime, ze zly duch najviac útocí na knazov, lebo vie, ze ak získa knaza, s ním získa aj mnozstvo dusí, ktoré tento knaz vedie. Dnes sú knazi zvlást silne napádaní a najmä oni sú napádaní.

Pretoze sme vsetci v tomto duchovnom boji pospájaní navzájom, modlite sa za knazov, aby vydrzali a priviedli tych, ktorych im Boh zveril, do vecného prístavu.

o. Eirene

PS: Rocné sluby sú docasné sluby a slúzia na to, aby aj kandidát aj cirkevní predstavení overili pravost kandidátovho povolania. Po vyprsaní docasnych slubov kandidát môze odíst z rehole, alebo predstaveny ho môze prepustit. Po vecnych sluboch by odchod z rehole mal byt uz len velkou vynimkou. A je to pomerne komplikované aj po právnej stránke. Z ohladom na zachovávanie slubov (povedzme cistoty) nie je ziadny rozdiel medzi docasnymi a vecnymi slubami.

    

HOME - »R -
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150
TVOJA OTÁZKA - mbc24@globalserve.net