R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V

OTÁZKY

191

Zoznam vsetkych otázok
1- 50
50 - 100
101 - 150
151-200
HOME
CLÁNKY - ZOZNAM

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

OTÁZKY

191

 

Otázka

Zoznam (pocet) dogiem

10. aug 2004

Laudetur Iesus Christus!

Najskor by som rad pochvalil tieto stranky, ako aj Vas, za paradne odpovede na nich. Velakrat mi pomohli a osvetlili mnoho temnych miest.

Mam aj ja zatial jednu otazku:

Existuje niekde na internete (hladal som, no nepodarilo sa mi nic vhodne najst) zoznam vsetkych dogiem katolickeho nabozenstva?

Dost by mi to pomohlo, lebo casto sa stretam s nazormi, ze dogmy su zle a su na nic, ba az na pohorsenie. Lebo vraj zastavuju pokrok (vraj existuje dogma o zemi ako doske - comu moc neverim), vraj existuje dogma o tom, ze existuje Boh (co je zase dobra dogma)...)

Prave pre zodpovedanie podobnych otazok (aj sebe ale najma tym, ktori zubami nechtami bojuju proti katolickej Cirkvi a chytaju sa aj slamiek - nevedomosti) by som potreboval zoznam vsetkych dogiem aj s ich popisom.

Ak je to nemozne (napr. pre velku roztrusenost alebo ze nie su vsetky zaevidovane), aspon by som rad vedel, kolko ich priblizne je.

 

Vopred dakujem. :)

S pozdravom Veritas.

Odpoved
o. Eirene
14. aug 2004

In eternum!

Nasiel som stránku dogiem katolíckej Cirkvi. Je tam 234 dogiem "De fide", t.j. tych, ktoré kazdy katolik je absolútne povinny verit. Tu je zatial tolko:

Prirodzená poznatelnost existencie Boha

1. Boh, nás Stvoritel a Pán sa môze s istotou poznat prirodzenym svetlom rozumu zo stvorenych vecí.

Nadprirodzená poznatelnost existencie Boha

1. Bozia existencia nie je iba predmetom prirodzeného rozumového poznania, ale tiez predmetom naprirodzenej viery.

Poznanie prirodzenosti Boha

3. Bozie prirodzenost je nepochopitelná pre cloveka.

4. Blahoslavní v nebi vlastnia bezprostrednú intuitívnu vedomost o Bozej podstate.

5. Bezprostredné videnie Boha presahuje prirodzenú silu poznania ludskej duse, a je preto nadprirodzené.

6. Na bezprostredné videnie Boha dusa musí mat svetlo slávy.

7. Bozia podstata [esencia] je nepochopitelná aj pre blazenych v nebi.

Vlastnosti alebo kvality Bozie

1. Boh je absolútne [úplne, celkovite, bezhranicne] dokonaly

2. Boh je vlastne nekonecny v kazdej dokonalosti.

3. Boh je absolútne jednoduchy.

4. Je len jeden Boh.

5. Ten jeden Boh je v ontologickom zmysle pravym Bohom.

6. Boh má nekonecnú poznávaciu moc.

7. Boh je absolútna Pravdivost.

8. Boh je absolútne verny.

9. Boh je absolútnym ontologickym Dobrom sám v sebe ako aj vo vztahu k inym.

10. Boh je absolútne Morálne Dobro a Svätost.

11. Boh je absolútna dobrotivost.

12. Boh je absolútna krása

13. Boh je absolútne nemenny.

14. Boh je vecny.

15. Boh je nesmierny alebo absolútne nezmeratelny.

16. Boh je vsade prítomny v stvorenom priestore.

Vlastnosti Bozského zivota

1. Bozia vedomost je nekonecná.

2. Bozia vedomost je ciste a jednoducho aktuálna.


7. Boh vie vsetko, co je len mozné vedomostou jednoduchej inteligencie (scientia simplicis intelligentiae).

8. Boh vie o vsetkych skutocnych veciach v minulosti, prítomnosti a budúcnosti (Scientia visionis).

9. Prostredníctvom vedomosti videnia (scientia visionis) God tiez vidí vopred slobodné skutky rozumnych bytostí s neomylnou istotou.


11. Bozia vôla je nekonecná.

12. Boh miluje sám seba nutne, ale miluje a chce stvorenie mimobozskych vecí, na druhej strane, slobodne.

13. Boh je vsemohúci.

14. Boh je Pánom neba i zeme.

15. Boh nekonecne spravodlivy.

16. Boh je nekonecne milosrdny.

Dogmatické formulácie a pozitívna fundácia dogmy o Najsvätejsej Trojici.

Antitrinitárne herézie a doktrinálne rozhodnutia Cirkvi.

1. V Bohu sú tri Osoby, Otec, Syn a Duch Sväty. Kazdá z troch osôb vlastní tú jednu (císelne) bozskú podstatu.

Trojnásobná osobnost Boha

1. V Bohu sú dve vnútorné bozské pochádzania

2. Bozské Osoby, nie bozská prirodzenost, je predmetom vnútorného bozského pochádzania (v aktívnom ako aj v pasívnom zmysle).

3. Druhá bozská Osoba pochádza z prvej bozskej Osoby splodením, a preto má k nemu vztah ako Syn k Otcovi.

4. Duch Sväty pochádza od Otca i od Syna ako z jediného Princípu skrze jediny dych [spiration].

Spekulatívne vysvetlenie dogmy o Trojici

Spekulatívne vysvetlenie vnútorného bozského pochádzania.


3. Duch Sväty nepochádza skrze splodenie, ale skrze dych [spiration]

Bozské vztahy a Osoby

1. Vztahy v Bohu sú vlastne identické s bozskou prirodzenostou.

2. Tri bozské Osoby sú jedna v druhej.

3. Vsetky "ad extra" [vonkajsie] Bozie aktivity sú spolocné tymto trom Osobám.

BOH STVORITEL

Bozsky úkon stvorenia

Pociatok ci stvorenie sveta

1. Vsetko, co existuje mimo Boha bolo v celej svojej podstate urobené Bohom z nicoho.


3. Boh bol pohnuty svojou Dobrotou stvorit svet.

4. Stvoril svet pre Boziu slávu.

5. Tri bozské Osoby sú jedinym spolocnym Princípom stvorenstva.

6. Boh stvoril svet bez toho, aby ho k tomu nieco zvonku nútilo alebo aby k tomu bolla nejaká vnútorná nutnost.


8. Boh stvoril dobry svet.

9. Svet má pociatok v case.

10. Boh sám stvoril svet.

Neprestajné zachovávanie a riadenie sveta

1. Boh udrzuje vsetky stvorené veci v jestvovaní.


3. Boh ochranuje a riadi svojou prozretelnostou vsetko, co stvoril.

Bozská dielo stvorenia.

1. Prvy clovek bol stvoreny Bohom.


3. Clovek pozostáva z dvoch podstatnych castí, - materiálne telo a duchovná dusa.

4. Rozumná dusa je "per se" podstatnou formou tela.

5. Kazdy clovek vlastní individuálnu dusu.


9. Boh urcil pre cloveka nadprirodzeny ciel.

10. Nasi prví rodicia boli pred pádom zaodiatí posväcujúcou milostou.


12. Dar nesmrtelnosti, t.j. telesnej nesmrtelnosti.
16. Nasi prví rodicia v raji tazko zhresili prestúpením bozského skúsobného prikázania.

17. Skrze hriech, nasi prví rodicia stratili posväcujúcu milost a vyprovokovali Bozí hnev a odpor.

18. Nasi prví rodicia sa stali podriadenymi smrti a vláde diabla.

19. Adamov hriech sa prenása na jeho potomstvo nie napodobnovaním, ale skrze pochádzanie.


21. Dedicny hriech sa prenása prirodzenym plodením.

22. V stave dedicného hriechu clovek je pozbaveny posväcujúcej milosti a vsetkého, co to zahrnuje, ako aj mimoprirodzenych darov integrity.

23. Duse, ktoré odídu z tohto sveta v stave dedicného hriechu sú vylúcené z blazeného videnia Boha.

Zjavenie ohladom anjelov, ci "krestanská anejlológia"

1. Na pociatku casu Boh stvoril z nicoho duchovné esencie [podstaty] (anjelov).

2. Prirodzenost anjelov je duchová.


8. Druhotná úloha dobrych anjelov je ochrana ludí a starostlivost o ich spásu.

10. Diabol má urcitú vládu nad ludstvom z dôvodu Adamovho hriechu.

NÁUKA O BOHU VYKUPITELOVI

NÁUKA O OSOBE VYKUPITELA

Kristova opravdivá bozskost

1. Jezis Kristus je pravy Boh a pravy Syn Bozí

Opravdivé clovecenstvo Kristovo

1. Kristus prijal skutocné telo, nie zdanlivé telo.

2. Kristus prijal nielen telo, ale aj rozumnú dusu.

3. Kristus sa naozaj splodil a narodil z Adamovej dcéry, Panny Márie.

Jednota jeho dvoch prirodzeností v jednej Osobe, - Kristus.

1. Bozská a ludská prirodzenost sú v Kristovi zjednotené hypostaticky, t.j. spojené jedna s druhou v jednej Osobe (De fide). (a) Vteleny Kristus je jeden, t.j. jediná Osoba. Je zároven Bohom aj clovekom. (b) Boh-Logos je spojeny s telom vnútornym, fyzickym, ci podstatnym zjednotením. Kristus nie je nositelom Boha, ale je skutocne Bohom. (c) Ludská a bozská cinnost pochádzajúce od Krista vo Svätom písme a u Otcov, nemôze byt rozdelená medzi dve osoby alebo hypostázy, Clovek-Kristus a Boh-Logos, ale musí sa pripísat jednému Kristovi, Logosu, ktoré sa stalo Telom. Je to bozsky Logos, ktory trpel v tele, bol ukrizovany, zomrel a opät vstal. (d) Svätá Panna je Matkou Bozou, lebo skutocne porodila Boha-Logosa, ktory sa stal Telom.

2. V hypostatickom zjednotení kazdá z obidvoch Kristovych prirodzeností pokracuje nezmensená, nepremenená a nezmiesaná s druhou.

3. Kazdá z dvoch Kristovych prirodzeností má svoju vlastnú prirodzenú vôlu a svoj vlastny prirodzeny spôsob cinnosti.

4. Hypostatické zjednotenie Kristovej ludskej prirodzenosti s Bozskym Logosom sa udialo v momente pocatia.


6. Hypostatická jednota nikdy neprestane.

Teologicko-spekulatívna diskúsia o hypostatickej jednote

1. Hypostatická jednota bola spôsobená troma bozskymi Osobami úcinkujúcimi spolocne.

2. Iba druhá bozská Osoba sa stala clovekom.

3. Nielen ako Boh, ale aj ako clovek Jezis Kristus je prirodzenym Synom Bozím.

4. Boho-clovek Jezis Kristus sa má uctievat jedinym spôsobom adorácie, absolútnou adoráciou LATRIE, ktorá patrí iba Bohu.


6. Kristova bozská a ludská charakteristika a cinnost sa majú pripisovat jednému Vtelenému Slovu.

Ak prelozím viacej, dám to na stránku.

Co sa tyka tej debaty s neveriacimi, je dobré byt velmi osobnym, zostúpit z rozumovej úrovne na osobnú. Najprv predebatovat to, ci ten druhy hladá pravdu, alebo nie.

Ja tu napríklad musím strávit hodiny casu na to, aby som neraz odpovedal ateistovi, ktory "strelí" otázku bez rozmyslania, bez seriózneho rozmyslania. Treba i jemu dat aspon niekedy otázku. Nech ukáze, ci dokáze odpovedat aspon jednu stotinu z toho, co katolícka Cirkev dokáze odpovedat.

Dogma o zemi ako doske je nezmysel. Kto to tvrdí, nech ukáze, kde a kedy to katolícka Cirkev vyhlásila za dogmu. Ak to neukáze, znamená to, ze len niekomu VERÍ, kto mu tento nezmysel povedal. Teda i on je VERIACI. Ludia sa teda nedelia na veriacich a neveriacich, ale na to, kto KOMU verí.

A tu je este tá stránka z ktorej to mám:

http://www.catholicfirst.com/thefaith/churchdocuments/dogmas.cfm

o. Eirene

Ak chcete byt informovaní o novych otázkach a clánkoch na stránke Redemptio-Vykúpenie (táto nasa stránka) napíste nám to (napr.: Prosím, informujte ma o novinkach na stránke R-V). Alebo môzete to aj zrusit (napr.: Prosím, neposielajte mi uz informácie)

Nase emaily:

st.maryschurch@rogers.com

mbc24@globalserve.net

Tu posielajte aj svoje OTÁZKY