R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V

OTÁZKY

189

Zoznam vsetkych otázok
1- 50
50 - 100
101 - 150
151-200
HOME
CLÁNKY - ZOZNAM

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

OTÁZKY

189

 

Otázka

Mená padlych anjelov, sedem hlavnych hriechov

12. aug 2004

Rad by som vedel mena 7 hlavnych padlych anjelov-zatial som spoznal len belfagora-anjela pokuseni -chcem vediet viac o ostatnych siestich dakujem.

Marián

Odpoved
o. Eirene
12. aug 2004

Na jednej z internetovych stránok som nasiel 127 mien padlych anjelov. V apokryfickej knihe Henocha je uvedenych 21 mien hlavnych padlych anjelov. Meno "Tvojho" padlého anjela sa tam nenachádza (ako ani v prvom zozname).

Je viacero zdrojov o menách padlych anjelov, ako napríklad Kniha Henocha, ktorú som uviedol. Potom sú tu rôzne gnostické zdroje, ale tie silno zavánajú za satanizmom. Teda rôzne mená padlych anjelov, ktoré sa nám predkladajú, majú velmi podozrivy pôvod a preto sú nehodnoverné. Zaujímavé je, ze Sv. Písmo (Biblia) nám podáva iba styri mená anjelov, z coho iba jeden je padly anjel: Gabriel, Michal, Rafael a Lucifer. Lucifer je jediné meno padlého anjela v Biblii.


Pokusanie Jezisa Krista satanom


Lucifer znamená Svetlonosic. Lucifer sa vzbúril proti Bohu, pretoze bol pysny a zatúzil po Bozom tróne a adorácii, ktorá patrí iba Bohu. To vyústilo do mohutnej vojny v nebi. Lucifer, spolu s tretinou anjelskych zástupov, bol porazeny Michalom archanjelom a bol zvrhnuty z neba na zem, kde sa stal známym ako "satan", meno, ktoré doslova znamená "protivník", tiez "diabol" (zalobca na bratov, tiez ten, ktory hádze do cesty prekázky)

Sv. Písmo mu dáva aj iné mená, ktoré opisujú jeho padlú prirodzenost. Sú to mená ako "belzebub", "knieza temnosti", "král Tyru", "otec lzí", "zornicka", "zlodej", "boh tohto sveta", ale nikdy viac ho uz nenazyva Lucifer.

Snad prvy opis satana v Biblii je v Knihe Jób, kde satan prichádza k Bohu a cely ziarlivy, chce odviest Jóba od Boha. Zároven tu vidno celkom jasne, ze satan je úplne podriadeny Bohu, ako to vidno z toho, ze môze siahnut na Jóba len natolko, nakolko mu to Boh dovolí.

Co sa tyka Tvojej otázky mien padlych anjelov, chcel som uviest vyssie spomenuté linky, ale uvedomil som si, ze to nemá zmysel a nie je to dobré sústredovat sa na mená padlych anjelov, jednoducho preto, lebo by sme im tym davali urcitu úctu, ktorú si nezasluhujú. Mozno preto Sv. Písmo udáva iba meno ich vodcu a mená, ktoré prislúchajú jeho padlej prirodzenosti.

Satanisti a okultisti sa dovolávajú rôznych zlych duchov, naco by sme sa my mali zaujívat o mená tychto duchov? Je mnozstvo inych vecí, ktoré je nám potrebné naucit sa ohladom nasej viery. Padlí anjeli sú bytosti, ktoré stratili svoju slávu a stali sa akoby bezmennymi, stali sa iba masou zlych duchov:

A spytal sa ho: "Ako sa volás?" Odpovedal mu: "Volám sa pluk, lebo je nás mnoho." (Mk 5:9)

Predsa som nasiel nieco presnejsie ohladom Tvojej otázky.

Niektorí stredovekí scholastici demonológie priclenili k hierarchii siedmych arcidemonov sedem hlavnych hriechov.


Lucifer - Pycha


Mamon - Lakomstvo


Asmodeus - Smilstvo


Satan - Hnev


Belzebub - Obzerstvo


Laviatan - Závist


Belfegor - Lenivost


Nie je to vsak vyslovene v Biblii. Biblia je opatrná aj vo vyjavovaní mien dobrych anjelov. Máme ich iba tri ako som spomenul. V Starom Zákone bolo nebezpecenstvo, ze by sa im zacali klanat:

A Manue sa este opytal Pánovho anjela: "Aké je tvoje meno? Chceli by sme si ta uctit, az sa vyplnia tvoje slová." Pánov anjel mu na to povedal: "Preco sa pytas na moje meno? Ono je obdivuhodné." (Sdc 13:17-18)

Nesústredujme sa na mená zlych anjelov, ale na meno Bozie, na jeho spásu, a snazme sa zvítazit, aby sme my obsiahli nase meno, ktoré je pre nás pripravené.

Kto má usi, nech pocúva, co Duch hovorí cirkvám: Tomu, kto zvítazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. (Zjv 2:17)

o. Eirene


Pokracovanie dialógu v otázke 204

Ak chcete byt informovaní o novych otázkach a clánkoch na stránke Redemptio-Vykúpenie (táto nasa stránka) napíste nám to (napr.: Prosím, informujte ma o novinkach na stránke R-V). Alebo môzete to aj zrusit (napr.: Prosím, neposielajte mi uz informácie)

Nase emaily:

st.maryschurch@rogers.com

mbc24@globalserve.net

Tu posielajte aj svoje OTÁZKY