R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V

OTÁZKY

207

Zoznam vsetkych otázok
1- 50
50 - 100
101 - 150
151-200
HOME
CLÁNKY - ZOZNAM

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

OTÁZKY

 

Otázka

Vznik nábozenstva

8. nov 2004

Ako vzniklo nabozenstvo? Potrebujem jeho historiu. Prosim odpovedzte mi do stvrtka. Dakujem

Petronella

Odpoved
o. Eirene
9. nov 2004

Nábozenstvo vzniklo odvtedy, odkedy clovek rozmysla. Teda odvtedy, odkedy clovek jestvuje, lebo clovek bol stvoreny ako rozmyslajúca bytost, ako bytost s rozumom a slobodnou vôlou. Clovek nebol nikdy bez nábozenstva. Clovek je vo svojej podstate nábozenskou bytostou. Nábozenstvo teda nedatuje ziadny pociatok v ludskej histórii, lebo je také staré ako ludská história samotná.


Co sa tyka nábozenstva, rozdelil by som ho na 3 etapy.

1) Nábozenstvo v raji (pred hriechom)

Adam a Eva boli stvorení ako dokonalí ludia a tesili sa rôznym mimoprirodzenym darom, ktorymi ich Boh obdaroval. Jednym z nich bola napríklad aj nesmrtelnost tela. Kedze dusa a telo boli v dokonalej harmónii, poznanie Boha bolo bez akejkolvek pochybnosti a so vsetkou urcitostou. Z tohto poznania vyplyval aj vztah medzi prvymi prarodicmi a Bohom. Lebo nábozenstvo nie je nic iné ako vztah k Bohu. Pomimo poznania Boha silou prirodzeného rozumu bol tu aj akysi mimoprirodzeny (alebo aj nadprirodzeny) spôsob, ktorym sa toto spolocenstvo s Bohom umocnovalo, - Boh sa s nimi rozpráva. Adam pocuje Bozí hlas v záhrade…

2) Nábozenstvo po vyhnaní z raja az po príchod Spasitela

Nasledkom hriechu sa telo protiví duchu, zaniká pôvodná harmónia. Tvorivá práca cloveka sa mení na tazkú námahu, rodenie detí sa stáva bolestnym:

Zene povedal: "Velmi rozmnozím tvoje trápenia a tarchavost; v bolesti budes rodit deti, a hoci budes po muzovi túzit, on bude vládnut nad tebou." A Adamovi povedal: "Preto, ze si pocúval hlas svojej zeny a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: "Nesmies z neho jest!", nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budes zivit po vsetky dni svojho zivota. Trnie a bodlacie ti bude rodit a ty budes jest polné byliny. V pote svojej tváre budes jest svoj chlieb, kym sa nevrátis do zeme, z ktorej si bol vzaty, lebo prach si a na prach sa obrátis!"

Gn 3:16:19

Hoci rozum cloveka sa nasledkom hriechu "nepokazil" vo svojej schopnosti rozmyslat, predsa pod vplyvom vásní a tazkej práce pohotovost a istota rozumovych usudzovaní poklesla. Je to asi tak ako ked si baterkou zasvietime do ocí, po urcitú dobu nemôzeme vidiet. Nie preto, ze by sme si znicili oci, ale jednoducho preto, lebo nás svetlo baterky zaslepilo. Nie nadarmo sa teda hovorí, ze vásne zaslepujú cloveka. Ked sa clovek dostane do osialu vásní, nie je schopny rozmyslat ani nad samozrejmymi vecami.

Po vyhnaní z raja sa teda schopnost poznania Boha, Stvoritela zmensila, avsak rozum cloveka nie je "pokazeny", má iba mnohé prekázky, s ktorymi sa musí borit, aby nestratil jasnú predstavu o Bohu.

Musíme vsak vziat do úvahy aj to, ze je tu urcitá TRADÍCIA pochádzajúca z raja, ktorú si ludia z generácie na generáciu podávali. Toto podávanie informácie a slov Bozích z raja, najmä o príchode Zeny a jej Potomka, ktorí premôzu diabla, bola zaiste silno vrytá do ludského pokolenia. Nezabádajme, ze vtedy nemali ziadnu televíziu a rozhlas, ktoré by ich rozptylovali, ale v dlhych veceroch si opakovali slovo po slove SPRÁVY, ktoré prijali od svojich rodicov.

Stav ludí po páde teda obsahuje prirodzené poznanie Boha (rozumovymi schopnostami) premiesany, aspon spociatku, vedomostami z raja.

Co sa tyka poznania Boha prirodzenym svetlom rozumu je to velmi jednoduché pre cloveka v ktorejkolvek historickej dobe, lebo nie je nic jednoduchsie pre premyslajúceho cloveka ako usudzovat z úcinku na prícinu. Úcinok, to je táto stvorená zem so vsetkym, co je v nej a cely vesmír. Ked to vsetko clovek nepredpojate pozoruje, je mu jasné, ze najmenej tolko krásy, múdrosti, dobra musí byt aj v PRÍCINE toho vsetkého, lebo je jasné, ze to vsetko prislo z PREDOSLÉHO. Je jasné, ze to, co je TERAZ, nemá prícinu samo v sebe, lebo prislo to z PREDOSLÉHO. Je JASNÉ, ze múdrost, ktorá sa prejavuje v hmote, nepochádza z hmoty.

Nuz toto rozmyslanie je jednoduché tak pre nás, ako bolo aj pre ludí pred tisícmi rokov. Nase vysoké skoly na tom nic nezmenia. Toto je najkratsia cesta k poznaniu Boha, k pojmu Boha Stvoritela. PRE TOTO, ludstvo nikdy nebolo bez nábozenstva. Jestvujú takzvaní ateisti, ale v celej ludskej histórii sa nikdy nenasiel NÁROD bez nábozenstva. V kazdom národe mali urcitú formu nábozenstva.

A práve túto formu môzeme trochu rozdebatovat.

Po vyhnaní z raja, v prvopociatkoch ludstva, je nábozenstvo v znacnej casti vo forme MONOTEIZMU, vo forme JEDNOBOZSTVA. Postupom casu, ako dôsledok hriechu, v pojme Boha nastupuje postupne úpadok, az "vrcholí", mal by som povedat "dolí", lebo isiel do doliny, teda vrcholí v MNOHOBOZSTVE, POLYTEIZME. Tento "vyvoj" nábozenstva je v ludstve ako takom, nie v kazdom jednotlivom clovekovi. Vieme napríklad, ze Aristoteles, velky filozof, ktory zil krátko pred Kristom (384-322), napriek mnohobozstvu vo svojom okolí, prisiel k poznaniu NEHYBNÉHO HYBATELA. Teda boli jednotlivci, ktorí si udrzali pojem jedného Boha, ale ludstvo ako také degradovalo k mnohobozstvu, ktoré je najväcsím znetvorením nábozenstva (ale vzdy je to nábozenstvo).

Ja to prirovnávam k rodicovi, ktorého neposlúcha jeho dieta a tak rodic nechá dieta samo, nech ukáze, co dokáze. Cosi podobné urobil Boh s ludmi. Ked sa proti nemu postavili v raji, nechal ich na ich vlastné sily, nech ukázu, co dokázu bez Boha. Clovek dosiel do najlbsej krízy v case Rímskeho impéria, ked mnohobozstvo rozkvitalo.

Nepriatelia Boha by radi nahovorili ludom, ze tu islo u urcity zákonity vyvoj v nábozenstve. A v ich ústach "vyvoj" má samozrejme vzdy pozitívny tón, v ich ústach je to cosi, co vedie vzdy k dokonalejsiemu stavu vecí. Chceli by nahovorit ludom, ze najprv ludia boli úplne bez nábozenstva, potom ludia zacali verit v mnohobozstvo, potom sa to stencovalo k monoteizmu az nakoniec i ten jeden Boh zmizol a sa to vyvinulo do vedeckého ateizmu, co je najvyssia forma ludského uvedomenia (a múdrosti).

Napadá ma, ze AK "vyvoj" je vzdy cosi pozitívne a kladné, preco to islo od ateizmu k ateizmu? Preco tu bol úpadok k "nerozumnému nábozenstvu" uprostred medzi dvoma ateistickymi dobami, AK vyvoj je podla nich vzdy cosi pozitívne?!

História ludstva, cím ideme dalej dozadu, svedcí o tom, ze najstarsie casy majú najviac monoteizmu. Proces z monoteizmu k polyteizmu nie je ziadnym pozitívnym "vyvojom" ale jednoducho ÚPADKOM. Boh ich nechal samych na seba a ludia ukázali, ze nielenze nevedia sami od seba dat odpoved na základné otázky zivota, ako je zmysel zivota, smrti, utrpenia, co po smrti, co s hriechom… ale nedokázu ani len udrzat základnú vedomost o Bohu, ktorú samo osebe sú schopní spoznat i púhym svetlom svojho rozumu.

Nuz toto je druhá fáza nábozenstva, ked Boh ukázal ludom, ze sami zo seba sú morálne neschopní udrzat si poznanie a morálku, ktorá z toho vyplyva. Áno, lebo clovek uteká od pravého poznania Boha aj z dôvodu, ze poznanie si vyzaduje urcité konanie, t.j. morálku.

3) Nábozenstvo Jezisa Krista - ZJAVENÉ NÁBOZENSTVO

V tomto najväcsom úpadku ludstva, v stave nejasnosti a beznádeje, zasahuje Boh svojím Slovom, ktoré sa stalo telom.

Slovo je prostriedkom komunikácie, náuky, svetla pre rozum. Jezis Kristus, Syn Bozí, prichádza, aby poucil ludí o spáse A ABY ICH SPASIL.

Táto tretia a posledná etapa nábozenstva vlastne zacína este pred Kristom, ale iba v jednom národe, v národe Abraháma. Je tu viac ako tisícrocná postupná príprava na zjavenie sa nového nábozenstva. nábozenstva Jezisa Krista. Preto musíme tu vsunút PRÍPRAVU.

3. 1. PRÍPRAVA NA DEFINITÍVNE NÁBOZENSTVO.

Uz v casoch Abraháma (asi 1700 pred Kristom) je mnohobozstvo silne zakorenené v národoch. Tu je nám potrebné zdôraznit pojem PRIRODZENÉHO NÁBOZENSTVA.

PRIRODZENÉ NÁBOZENSTVO sa zakladá na PRIRODZENOM POZNANÍ Boha. Ako som to uz vysvetlil, clovek je schopny poznat Boha svetlom prirodzeného rozumu. Clovek svetlom prirodzeného rozumu nemôze poznat síce vela vecí o Bohu, ale môze spoznat aspon základné veci.

Bozí hnev z neba sa zjavuje proti kazdej bezboznosti a neprávosti ludí, ktorí neprávostou prekázajú pravde. Je im predsa zjavné, co mozno o Bohu vediet; Boh im to zjavil. Ved to, co je v nom neviditelné - jeho vecnú moc a bozstvo -, mozno od stvorenia sveta rozumom poznávat zo stvorenych vecí; takze nemajú vyhovorky. Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vdaky; ale stratili sa vo svojich myslienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, ze sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrtelného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrtelného cloveka, vtáky, stvornozce a plazy. Preto ich Boh vydal necistote podla ziadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, co Boziu pravdu zamenili za loz, uctievali stvorenia a slúzili radsej im ako Stvoritelovi, ktory je zvelebeny naveky. Amen.

Rim 1:18-25

Stary zákon, knihy Starého zákona, ako aj patriarchovia a proroci, to je Bozie slovo, ktoré po dlhom odmlcaní sa v raji, k nám prichádza. Boh sa nám v nom prihovára (najprv iba v jednom národe) a vyjavuje nám veci ohladom seba (Boha) ako aj nás. Toto slovo Bozie Starého zákona má dvojakú funkciu. Najprv, ocistuje cloveka od omylov jeho rozumu. To znamená, ako to bolo povedané, hoci clovek samo v sebe má schopnost rozmyslat, predsa pre spomenuté dôvody je casto zaslepeny. Preto prvou funkciou Starého zákona je napravit aj normálne prirodzené rozmyslanie cloveka, alebo lepsie povedané, OCISTIT ho od nánosov omylov. Druhym dôvodom Starého zákona je PRIPRAVIT cloveka na príchod Mesiása a jeho tajomstvá. Ak hovoríme "tajomstvá" myslí sa tu na VYJAVENIE NADPRIRODZENYCH skutocností, na vyjavenie skutocností, na ktoré by clovek nikdy a nijakym spôsobom nemohol príst púhym uvazovaním svojho rozumu, nech by ten rozum bol akokolvek skvely. Clovek by nemohol príst na tieto skutocnosti jednoducho preto, lebo sú to Bozie skutocnosti, ktorá absolútne presahujú schopnosti akéhokolvek stvoreného rozumu. Tieto skutocnosti clovek prijíma uz nie na základe uvazovania svojho rozumu, ako je to v prirodzenom nábozenstve, ale na základe autority zjavujúceho Boha, teda prijíma ich VIEROU (napríklad Tri Osoby v jednom Bohu).

V prirodzenom nábozenstve sa teda nejedná presne o "vieru", ale o rozumové poznanie. Prirodzené nábozenstvo pred príchodom nadprirodzeného teda bolo opodstatnené, odsudzovali sa iba omyly prirodzeného nábozenstva, nie nábozenstvo ako také. Koniec koncov ludia boli v istom zmysle nevinní, pretoze jednoducho nevedeli sa velmi dopracovat k lepsím vysledkom.

Pavol si stal doprostred areopágu a hovoril: "Aténcania, podla vsetkého vidím, ze ste neobycajne nábozní. Lebo ked som sa prechádzal a prezeral si vase svätyne, nasiel som aj oltár s nápisom: "Neznámemu bohu." Co teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem. Boh, ktory stvoril svet a vsetko, co je v nom, pretoze je Pánom neba i zeme, nebyva v chrámoch zhotovenych rukou, ani sa mu neslúzi ludskymi rukami, akoby nieco potreboval, ved on dáva vsetkym zivot, dych a vsetko a z jedného urobil celé ludské pokolenie, aby obyvalo cely povrch zeme; urcil im vymedzeny cas a hranice ich byvania, aby hladali Boha, ak by ho dajako nahmatali a nasli hoci od nikoho z nás nie je daleko. Lebo v nom zijeme, hybeme sa a sme, ako to aj niektorí z vasich básnikov povedali: "Ved aj jeho pokolenie sme." Ked sme teda Bozím pokolením, nemáme si mysliet, ze bozstvo sa podobá zlatu, striebru alebo kamenu, vytvoru ludského umenia a dômyslu. Ale Boh prehliadol casy nevedomosti a teraz zvestuje ludom, aby vsetci a vsade robili pokánie,

Sk 17:22-30

3. 2. DEFINITÍVNE NÁBOZENSTVO

To, co sa zacalo v Izraelskom národe, narodilo sa na svet s príchodom Jezisa Krista. On ZAVRSUJE Zjavenie a USKUTOCNUJE vsetky predpovede Starého zákona. V Jezisovi Kristovi je vsetko v plnosti vyjavené (nazyvame to odbornym termínom ZJAVENIE) a odovzdané ludstvu v Cirkvi do konca sveta. Kedze tieto skutocnosti nie sú zalozené uz iba na púhom ludskom rozmyslaní, ale predovsetkym na zjavujúcej autorite Boha, toto nábozenstvo je uz NAPRIRODZENYM nábozenstvom a preto je aj definitívnym nábozenstvom, jednoducho preto, lebo Boh sa nemôze mylit. Navyvame ho aj ZJAVENYM NÁBOZENSTVOM. Prijatie tohto nábozenstva od Boha znamená VIERU a len v tomto nábozenstve má slovo VIERA plny vyznam. V predchádzajúcich nábozenstvách ide v podstate o FILOZOFIU. Ale v krestanskom nábozenstve sa Boh plne zjavuje ludom, totiz aky je, ako zmysla, ako nás miluje, co s nami plánuje, ako nás spasil, kto je clovek, co prinieslo smrt do sveta, co bude po smrti, ako sa odstránil hriech, ako správne oslavovat Boha, a proste vsetko co potrebujeme pre zivot aj pre smrt, aby sme boli spasení. Kedze Boh sa nemôze mylit, nemôze ani "opravovat" svoje nábozenstvo a preto katolícke nábozenstvo je definitívne a ziadne nové nábozenstvo nemá ziadnu reálnu perspektívu ani budúcnost.

V case velkych zemepisnych objavov, osemnáste, devätnáste storocie, ateisti sa snazili násjt niekde v dzungli primitívny kmen, ktory by bol úplne bez nábozenstva, aby tak dokázali, ze nábozenstvo je iba produktom historického vyvoja ludstva. Na svoje znechutenie, dokázali pravy opak. Nikde sa nenasiel národ alebo kmen, ktory by bol bez nábozenstva. V jednom prípade sa "osvietení vedci" predcasne radovali, ked na Ohnovej zemi (najjuznejsí cíp Juznej Ameriky) nasli kmen, ktory nemal ziadne meno pre Boha alebo boha. Bol to vsak iba pociatocny dojem, lebo po case zistili, ze aj oni majú meno pre Boha, ale z úcty k nemu ho iba zriedkakedy vyslovujú. To len dokazuje, ze prirodzené nábozenstvo je naozaj prirodzené a dokazuje to aj to, ze Desat Bozích prikázaní je v podstate iba zverbalizovany prirodzeny zákon, ktory má clovek vlozeny do srdca, v tomto prípade: Nevezmes meno Bozie nadarmo.

Gilbert Chesterton, zil na pociatku XX. storocia, v case, ked osvietenci este vzdy dúfali nájst niekde daleko nejaky ten primitívny kmen, na ktorom by sa im konecne podarilo dokázat "vyvoj" a "vznik" nábozenstva. Nuz Gilbert Chesterton, najslávnejsí spisovatel XX. storocia, im odpovedá:

Ak chcete vediet ako vzniklo nábozenstvo, nepotrebujete sa plavit na Sandwichove ostrovy, ale chodte do kostola.

o. Eirene

----------

Ak chcete byt informovaní o novych otázkach a clánkoch na stránke Redemptio-Vykúpenie (táto nasa stránka) napíste nám to (napr.: Prosím, informujte ma o novinkach na stránke R-V). Alebo môzete to aj zrusit (napr.: Prosím, neposielajte mi uz informácie)

Nase emaily:

st.maryschurch@rogers.com

mbc24@globalserve.net

Tu posielajte aj svoje OTÁZKY