R
CLÁNKY
V

29

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

29

 
AKITA

Zjavenia Panny Marie v Japonsku

(Zjavenia schválené miestnym biskupom a kardinálom Ratzingerom)

Pozadie

V roku 1973, Presvätá Bohorodicka dala sestre Agnes Katsuko Sasagawa v Akite, Japonsko tri posolstvá cez sochu Márie.

Zaliata v oslnivom svetle, socha ozila a prehovorila hlasom nepredstavitelnej krásy. Jej strázny anjel sa jej takisto zjavil nabádal ju k modlitbe. Drevená socha, z ktorej vysiel hlas slzila 101 krát pocas niekolkych rokov.

Tiez sa znacne potila a pot vydával sladkú vônu. Jej pravá dlan krvácal z rany, ktorá mala tvar kríza. Stovky ludí dosvedcili mnohé z tychto udalostí. Vedecké analyzy krvi a slz zo sochy uskutocnené profesorom Sagisaka z Fakulty lekárskej medicíny univerzity v Akite potvrdili, ze krv, slzy a pot sú skutocné ludské slzy, pot a krv. Pochádzali z troch krvnych skupín: O, B, a AB. Sestra Agnes má takisto stigmy na pravej ruke. Kórejská zena s rakovinou mozgu v konecnom stádiu dosiahla okamzité uzdravenie, ked sa modlila pred sochou v roku 1981. Zázrak bol potvrdeny doktorom Tong-Woo-Kimom z nemocnice sv. Pavla v Soule a o. Theisen, prezidentom cirkevného súdu arcidiecézy Soul. Druhym zázrakom bolo kompletné uzdravenie úplnej hluchoty sestry Agnes.

Apríl roku 1984 - Najdôstojnejsí otec biskup John Shojiro Ito, biskup v Niigata, Japonsko, po rokoch rozsiahleho vysetrovania, prehlásil, ze udalosti v Akite, Japonsko, majú nadprirodzeny pôvod, a dovolil v celej diecéze úctu Matky Bozej z Akity. Povedal: "Posolstvo z Akity je posolstvom z Fatimy."

Jún roku 1988 - Vatikán - Jozef kardinál Ratzinger, prefekt Kongregácie pre náuku viery, dáva definitívne stanovisko ku udalostiam v Akite a posolstvo tak spolahlivé a hodnotné vierou. " Biskup Ito si bol isty, ze Akita bola predlzením Fatimy, a kardinál Ratzinger mi osobne potvrdil, ze tieto dve posolstvá, z Fatimy a Akity sú v podstate." -- Howard Dee, byvaly filipínsky velvyslanec vo Vatikáne

Matka Bozia z Akity

Matka Bozia rozpráva v Akite, Japonsko

Neobycajné udalosti zacali 12. júna 1973, ked sestra Agnes zbadala oslnujúce tajomné lúce, ktoré zacali vyzarovat z bohostánku. To isté sa opakovalo kazdy jeden den, z dvoch dní, ktoré nasledovali. 28. júna 1973, sa zjavila jazva v tvare kríza vnútri lavej ruky sestry Agnes. Hojne krvácala a spôsobovala jej vela bolestí. Siesteho júla sestra Agnes pocula hlas pochádzajúci zo sochy Presvätej Bohorodicky v kaplnke, kde sa modlila. Socha bola vyrezaná z jedného kusa dreva zo stromu Katsura a bola vysoká tri stopy.

Toho istého dna niekolko sestier zaregistrovalo kvapky krvi, ktoré tiekli z pravej ruky sochy. Pri styroch prílezitostiach sa táto udalost tecenia krvi opakovala. Rana na ruke sochy zostala do 29. septembra, ked sa stratila. Dvadsiatehodeviateho septembra, v den, ked rana na soche zmizla, sestry zaregistrovali, ze socha sa teraz zacala "potit", zvlást na cele a krku. Tretieho augusta sestra Agnes dostala druhú posolstvo. A 13. októbra, dostala záverecné, tretie posolstvo. O dva roky neskôr 4. januára 1975, socha Presvätej Bohorodicky zacala slzit. Pokracovala v slzení v intervaloch pocas nasledujúcich siestich rokov a ôsmich mesiacov. Slzila pri 101 prílezitostiach.


6. júl 1973

"Moja dcéra, moja novicka, pocúvala si ma dobre v opustení vsetkych aby si ma nasledovala. Je slabost tvojich usí bolestivá? Tvoja hluchota bude uzdravená, bud si tym istá. Spôsobuje ti rana na tvojej ruke utrpenie. Modli sa za napravenie hriechov ludí. Kazdá osoba tejto komunity je mojou nevymenitelnou dcérou. Modlís sa dobre pri sluzbe Eucharistie? Tak potom modlíme sa spolocne."

"Najsvätejsie Srdce Jezisovo, skutocne prítomné v Najsvätejsej Eucharistii, zasvecujem svoje telo a dusu, aby bolo úplne s tvojim srdcom, aby bolo posvätené pri kazdej prílezitosti na vsetkych oltároch sveta a vzdávalo chválu Otcovi prosiac za príchod Jeho královstva."

"Prosím prijmi tieto moje pokorné ponuky. Pouzi ma ako chces na slávu Otca a spásu dusí."

"Najsvätejsia Matka Bozia, nedopust, aby som sa niekedy odlúcil od tvojho Bozského Syna. Prosím obranuj ma a ochranuj ma ako tvoje zvlástne dieta. Amen."

Ked modlitba skoncila, nebesky hlas povedal:

"Modli sa velmi za pápeza, biskupov a knazov. Od svojho krstu si sa za nich verne modlila. Pokracuj velmi v modlitbe...velmi, velmi. Povedz svojmu predstavenému vsetko co sa dnes stalo a pocúvaj ho vo vsetkom, co ti povie. On prosil, aby si sa horlivo modlila."

3. august 1973

"Moja dcéra, moja novicka, milujes Pána? Ak milujes Pána, nacúvaj tomu, co ti mám povedat."

"Je to velmi dôlezité...budes to musiet oznámit svojmu predstavenému."

"Mnohí ludia na tomto svete urázajú Pána. Ja prosím duse, aby Ho utesili zmiernit hnev nebeského Otca. Túzim so svojim Synom, ktoré sa ich utrpením napravia a ich úbohost pre hriesnikov a nevdacníkov."

"Aby svet mohol spoznat Jeho hnev, nebesky Otec sa pripravuje spôsobit velké potrestanie na celom ludstve. So svojim Synom som mnohokrát intervenovala, aby som uchlácholila spravodlivy hnev Otca. Predisla som príchodu pohrôm, ponúknuc mu utrpenie Syna na krízi, Jeho precistej krvi, a milovanych dusí, ktoré Ho upokojili vytvoriac kohortu vítaznych dusí. Modlitba, pokánie a udatné obety môzu obmäkcit Otcov hnev. To ziadam aj od vasej komunity...aby milovala chudobu, aby sa posväcovala a modlila sa za nápravu nevdaku a urázky tak mnohych ludí.

Modli sa modlitbu sluzby Eucharistie s uvedomením sa jej vyznamu; daj to do praxe; obetuj na nápravu (vsetko, co Boh môze zoslat) za hriechy. Nech sa kazdá snazí, podla mozností a pozície, aby odovzdala seba úplne Pánovi."

"Aj v svetskych veciach je modlitba nevyhnutnou. Uz ked si duse prajú modlit sa, sú na ceste, aby boli spolocne zhromazdené. Bez toho, aby si dávala velkú pozornost forme, bud verná a zapálená v modlitbe na utesenie Vládcu."

Po tichu:

"Je to, co si myslís vo srdci pravdou? Si skutocne rozhodnutá stat sa zavrhnutym kamenom? Moja novicka, ty, ktorá chces bezvyhradne patrit Pánovi, byt hodnou nevestou Manzela, urob svoj slub vediac, ze musís byt pribitá na kríz s tromi klincami. Tieto tri klince sú chudoba, cudnost a poslusnost. Z tychto troch je poslusnost základom. V totálnej opustenosti, nechaj sa viest tvojim predstavenym. On bude vediet ako ta pochopit a viest ta."


13. október 1973

"Moja drahá dcéra, pocúvaj dobre tomu, co ti mám povedat. Informujes svojho predstaveného."

Po chvílke ticha:

"Ako som ti povedala, ak sa ludia nebudú kajat a nepolepsia sa, Otec uvalí hrozny trest na celé ludstvo. Bude to trest horsí ako potopa, taky aky doteraz nikto nevidel. Ohen bude padat z neba a zotrie velkú cast ludstva, dobrych ako aj zlych, neusetriac ani knazov, ani veriacich. Tí, co prezijú, budú tak znicení, ze budú ziarlit na mrtvych. Jediné zbrane, ktoré vám ostanú budú ruzenec, a Znamenie zanechané mojím Synom. Modlite sa kazdy den modlitbu ruzenca. S ruzencom sa modlite za pápeza, biskupov a knazov."

"Dielo diabla sa infiltruje aj do Cirkvi, ze bude mozné vidiet kardinála nepriatelského kardinálovi, biskupa proti biskupovi. Knazi, ktorí ma uctievajú budú opovrhovaní ich spolubratmi. Budú vyhodení z chrámov a od oltárov; Cirkev bude plná tych, ktorí prijímajú kompromisy a diabol bude tlacit mnohych knazov a zasvätenych dusí, aby zanechali svoju sluzbu Pánovi .

"Démon bude neúprosny zvlást voci dusiam zasvätenym Bohu. Myslienka straty tak mnohych ducí, je prícinou smútku mojej duse. Ak hriechy narastú v císlach a dôlezitosti, nebude uz viac pre nich ospravedlnenie "

"S odvahou hovor ku svojmu predstavenému. On bude vediet ako povzbudit kazdého jedného z vás k modlitbe a k dosiahnutiu nápravy."

"Je to biskup Ito, ktory riadi tvoju komunitu."

Usmiala sa a potom povedala:

"Stále más cosi, co sa chces spytat? Dnes je posledny krát, co s tebou hovorím zivym hlasom. Odo dnes budes poslúchat poslaného ku tebe a tvojho predstaveného."

"Modli sa velmi modlitby ruzenca. Ja sama som schopná stále vás zachránit pred hrôzami, ktoré pristupujú. Tí, ktorí zlozia svoju dôveru do mna budú zachránení."

(Pre Redemptio prelozil Danko)

Vid iny clánok o Akite na spríbuznenej linke M Rosy

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV