R
CLÁNKY
V

31

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

31

 

Kolko rokov má tvoja cirkev ?

Ak si luterán, tvoje nábozenstvo bolo zalozené Martinom Luterom, ex-reholníkom katolíckej Cirkvi v roku 1517.

Ak patrís do anglikánskej cirkvi, tvoje nábozenstvo bolo zalozené králom Henrichom VIII. v roku 1534, pretoze pápez mu nedovolil rozvod a znovu sa ozenit.

Ak si presbyterián, tvoje nábozenstvo bolo zalozené Jánom Knox-om v Skótsku v roku 1560.

Ak si episkopálny protestant, tvoje nábozenstvo je vetvou anglikánskej cirkvi zalozenou Samuelom Seabury-om v americkych kolóniách v 17. storocí.

Ak si kongregacionalista, tvoje nábozenstvo bolo zacaté Robertom Brawnom v Holandsku v roku 1582.

Ak si metodista, tvoje nábozenstvo bolo spustené Jánom a Karolom Wesley v Anglicku v roku 1744.

Ak si unitarián, tvoju cirkev zalozil Theophilus Lindley v Londyne v roku 1774.

Ak si mormon (Latter Day Daints), tvoje nábozenstvo zacal Jozef Smith v Palmyre, N.Y., v roku 1829.

Ak si baptista, za princípy svojho nábozenstva si dlzny Jánovi Smyth-ovi, ktory ho zapocal v Amsterdame v roku 1605.

Ak si z holandskej reformovanej cirkvi, uznávas Michaelis-a Jones-a za zakladatela, pretoze on zapocal tvoje nábozenstvo v New Yorku v roku 1628.

Ak by si bol adventista, tvoje nábozenstvo zacal byvaly baptista William Miller v roku 1845

Ak si adventista siedmeho dna (sobotista), tvoje nábozenstvo vzniklo rozpadom vyssie spomenutych adventistov na pät nezávislych castí, a tvoju vetvu zalozili pani R. Prestonová (predtym baptistka), James White a jeho manzelka Ellen White-ová (rodená Harmonová) a kapitán lode J. Bates v roku 1860.

Ak sa modlís so salvismi (Salvation Army), tvoja sekta sa zacala s William-om Booth-om v Londyne v roku 1865.

Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôzu (Mt 16:18)

Ak si vedecky krestan (Christian Scientist), hladís na rok 1879, ked sa tvoje nábozenstvo narodilo, a na pani Máriu Baker Eddy-ovú, ako jeho zakladatelku.

Ak patrís k jednej z nábozenskych organizácií známych ako „cirkev nazarénska", „turicnícke evanjelium", „cirkev svätosti", „putujúca cirkev svätosti", „jehovovi svedkovia", tvoje nábozenstvo je jednym z tisíciek novych siekt zalozenych ludmi v priebehu posledného storocia.

Ak si katolík, vies, ze tvoje nábozenstvo bolo zalozené v roku 33 Jezisom Kristom, Synom Bozím, a je to vzdy tá istá Cirkev. Vies, ze príchod Jezisa Krista a Jeho pravého nábozenstva bol predpovedany dávno pred jeho príchodom prorokmi Starého Zákona, ba bol predpovedany este na pociatku celej ludskej histórie - v raji - ked Boh vyriekol proroctvo o POTOMKOVI ZENY, ktory príde a rozsliape hlavu diabla, ktory je otcom lzi a vsetkych falosnych bohov a nábozenstiev.

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV