R

32

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

32

1
Odpoved Jehovovym svedkom

I. KTO SÚ JEHOVOVI SVEDKOVIA

1. Prosíme, nezvonte!

Ku komu este neprisli, v dome alebo tiez na ulici, takzvaní "Jehovovi svedkovia" (=JS)? Alebo kto nenasiel v postovej schránke nejaké ich propagacné tlacivo? Tí, ktorí boli ochotní ich pocúvat, velmi pravdepodobne zostali dezorientovaní z ich rozhodnych tvrdení: "Svet, v ktorom zijeme je plny násilia a nemorálnosti. Vinu majú politici, vojaci! a tiez katolícka Cirkev, ktorá za dvetisíc rokov nic nezmenila. Naopak vyucuje takú náuku, ktorá sa nenachádza v Biblii, aby vám mohla zobrat peniaze. Nastastie koniec tohto systému je blízky. Ale jedine JS sa môzu zachránit. Preto musíte bezpodmienecne vystúpit z akejkolvek cirkvi, katolíckej alebo inej, a stat sa JS, ak sa nechcete zatratit navzdy!

Na tieto a podobné vypady je tazko odpovedat, pretoze ziadne dôvody nedokázu presvedcit JS o ich domyslavosti, ze sú jedinymi vlastníkmi nábozenskej pravdy.

Preto najistejsia obrana je odmietat láskavo, ale rozhodne kazdú debatu, kazdú ponuku kníh, alebo casopisov, kazdé pozvanie zúcastnit sa na ich schôdzach a tiez kazdú ponuku materiálnej pomoci.

Istá rodina umiestnila na dverách domu pri zvonceku upozornenie: "JS, prosíme nezvonte! Dakujeme!" A nechali ju na pokoji.

Jeden vyborny otecko, unaveny z ich naliehaní, jedného dna im podal ruku a povedal: "Vy ste JS a ja som svedok Jezisa Krista. Ak prijmete jeden opravdivy dialóg a prestanete vysvetlovat Bibliu na svoj spôsob, len aby ste bojovali proti katolíckej Cirkvi, spokojne sa vrátte a budete vítaní." Pobrali sa nazlostení a viac sa neukázali.

Tieto formy obrany zdvorilé, ale pevné, sú vzdy lepsie, najmä ak nie sme dobre pripravení odrazit ich omyly. Ale aj keby niekto vedel odpovedat, narazil by na totálne a tvrdohlavé odmietanie kazdého argumentu, ktory by bol v protive s ich ideálmi.

2. Preco "Jehovovi svedkovia"

Toto pomenovanie vzali len v r. 1931 a malo by znacit "Bozí svedkovia". Lebo podla nich sa Boh volá Jehova, aby bol rozlíseny od falosnych bohov. Tomuto menu dávajú mimoriadnu dôlezitost a jedine z neho robia podstatny bod svojho ohlasovania. Hovoria, ze jedine ten, kto pozná a uzíva toto meno sa môze pácit Bohu a spasit sa. Ale, - odpovedáme - ak Boh je len jeden, ako môze potrebovat vlastné meno, aby sa rozlísil od ostatnych bozstiev? Okrem toho "Jehova" je pomylené cítanie styroch písmen, ktorymi hebrejsky orginál Sv. písma píse nevyslovitelné meno Bozie: JHVH. Vedci uz dávno dokázali, ze správne cítanie tychto spoluhlások je JaHVeH ( Jahve). Len JS tvrdohlavo cítajú JeHoVaH (Jehova), zatial co Bidlia uzíva aj iné termíny (Pán, Najvyssí, Vsemohúci, atd.)

Jehova sa definnuje ako "centrálny pramen dynamickej energie" mal by mat telo a nebol by prítomny vsade, ale len v nebi. Je to pojem primitívny a detsky, ktory je velmi vzdialeny od pravého Boha, zjaveného Jezisom Kristom.

3. Trochu z histórie

Pociatok tejto sekty pochádza spred nieco viac ako storocia. Zalozil jtu bohaty americky obchodník Charles Taze Russell, ktory sa narodil v Pittsburgu (Pennsylvania) v r. 1852. Tento mal v roku 1870 silnú nábozenskú krízu. Vtedy sa dal do stúdia Biblie so skupinou priatelov. Nemal ziadnu vedeckú prípravu, nepoznal ani gréctinu, ani hebrejcinu, v ktorych sú napísané orginálne texty Biblie, a ani latincinu. Ako náhrada mu slúzila velká fatázia a bezmedzná domyslavost.

Spociatku prilnul k ideám adventistov - sekty, ktorá viac ako storocie tvrdí bezprostredne blízky druhy príchod Jezisa Krista na Zem - a predovsetkym nasiakol ich nenávistou proti katolíckej Cirkvi a pápezovi. Potom vyvinul tieto idey podla svojho spôsobu, vysvetlujúc Bibliu spôsobom celkom osobnym a svojvolnym.

Jeho priatelia tvrdili, ze Jehova vzbudil Russella, aby zjavil svetu opravdivy vyznam Svätého písma, ktory sa doposial nikomu, naozaj nikomu, nepodarilo preniknút. Títo predstavovali prvé jadro sekty, ktorej názov bol "Biblisti" alebo "Ruseliáni" (1878).

Russel napísal sest zväzkov Stúdii o Sv. písme a mal odvahu tvrdit, ze kto by ich studoval i keby "neprecítal ani jednu stránku z Biblie", behom dvoch rokov by dosiel k svetlu! Avsak dnes tí istí JS nedovolujú viac pozriet si tieto stúdia, samozrejme preto, aby nevystavili vysmechu svojho zakladatela. Ten chcel byt tiez prorokom. Tvrdil, ze Jezis Kristus sa uz vrátil na zem "inkognito" (nepoznany) v októbri r. 1874, ze v jari r. 1878 vstali z mrtvych apostoli, ze v r. 1914 sa Jezis Kristus znova vráti na zem, aby súdil vsetkych ludí a vykynozil vsetkych hriesnikov (osobitne katolícku Cirkev) a aby zacal tisícrocné královstvo pokoja a stastia pre vernych následovníkov Jehovovych.

Avsak ako vieme rok 1914 znamenal pociatok prvej svetovej vojny. Russel vtedy tvrdil, ze Jehova premiestnil velkú udalost na rok 1918. On vsak zomrel v roku 1916, prv nez mohol konstatovat novy nezdar svojho proroctva. Ako rozvedeny, zapleteny do skandálov povahy financnej a procesov nie velmi cestnych, bol indivíduom bez akejkolvek vieryhodnosti morálnej i nábozenskej.

Po jeho smrti sa jeho následovníci rozdelili do rozlicnych siekt. Za hlavu onych zostávajúcich vernych sa ustanovil missoursky advokát Joseph Franklin Rutheford (1869-1942), ktory zacal kolosálny proces amerikanizácie sekty a dal jej silnú autoritatívnu organizáciu. Jej centrálne sídlo ustanovil v Brookline (New York) a v r. 1931 zvolal medzinárodny kongres, na ktorom ulozil svojim nasledovníkom nazyvat sa JEHOVOVI SVEDKOVIA. A aby ich cím viac vzdialil od pravého krestanstva, zrusil kríz s ramenami a vsetky nábozenské sviatky, vrátane Vianoc a Velkej noci.

Rutheford dôkladne vyuzíval moc tlace, rozsírujúc po celom svete knihy, dielka a casopisy v stovkách miliónov kópií. Zalozil mnozstvo "misionárskych centier" (napr. v Taliansku s centrálnym sídlom v Ríme) a zaviazal svojich nasledovníkov k tomu, aby kazdy mesiac hlásali urcity pocet hodín kvôli získaniu dalsích prívrzencov. Tvrdil, ze prvym svedkom jehovovym bol Ábel a neváhal tiez prorokovat, co vsak skutocnost pravidelne usvedcila zo lzi. Povedal, ze v roku 1925 by sa mali vrátit na zem Abrahám a Izák, Jakub a niektorí proroci, pre prijatie ktorych dal postavit skvostnú vilu. K tomu dodal, ze milióny osôb zijúcich v onom roku by nemali viac zomriet a malo by sa zacat Jehovovo královstvo. Ale aj on zomrel v roku 1942 a nasledoval ho Nathan Homer Knorr (1905-1977), ktory ohlasoval ako pravdepodobny koniec sveta rok 1975!

Dnes (1985) je generálnym prezidentom Frederic W. Franz. Väcsia cast Jehovovych svedkov nepozná pôvod a historické udalosti sekty, ktoré sú skutocne primálo lichotivé.

4. Organizácia a propaganda

Svetová organizácia Jehovovych svedkov je velmi solídna. Riadi ju z jedného brooklinského mrakodrapu 40 clenná skupina, z ktorych jeden je dozivotnym prezidentom a siedmi formujú direktórium. Je to najvyssia vieroucná a organizacná autorita, jediná zodpovedná za náuku, ktorú predáva predovsetkym prostredníctvom tlace.

Územná jednotka, ktorá zoskupuje Jehovovych svedkov v urcitej oblasti sa nazyva "kongregácia" (zhromazdenie) a má k dispozícii "Královskú sien", kde sa prevádzajú tyzdenné cykly stúdia a formácie pre uceníkov. Kazdy rok organizujú kongresy v niektorom velkom meste, v atmosfére velebenia a velkého ohlasu. Majú k dispozícii ohromné financné prostriedky pre platenie "pionierov - misionárov" a pre rozsírenie svojich publikácií do celého sveta, predovsetkym svojho prekadu Biblie a periodík "Strázna veza" a "Zobudte sa!" Kazdá publikácia je pod najprísnejsím dozorom. Pripravuje sa v anglictine a prekladá do inych jazykov jedine v brooklynskom sídle. Ziadna iná osoba, ziadna miestna skupina nemôze pripravovat knihy, alebo konkrétne, ani robit úpravy ci dodatky a tym menej diskutovat o tom, co prichádza z Brooklynu. Vodcovia vyzadujú, aby sa vsetko absolútne prijímalo a zakazujú kazdú formu kritiky. Uskutocnujú kapilárne získavanie clenov, organizované v ciastkovych minimách. Kazdá stvrt mesta, kazdá cesta krajiny sa zveruje hlásatelom, ktorí sa zaväzujú, ze opätovne ponavstevujú vsetky rodiny, pricom si urobia precízne poznámky z vysledku kazdej návstevy. Centrálni riadiaci urcujú percentá, ako musí skupina rást. Okresny inspektor na návsteve kazdych 6 mesiacov môze zosadit zodpovednych, ktorí nezískajú novych clenov.

Ich taktika je velmi falosná. Spociatku nevyjavujú pravú pohnútku svojho rozhovoru. Prejavujú záujem o mienku toho, s kym sa rozprávajú, ale akonáhle spozorujú nejakú neistotu alebo tazkost ohladom nábozenstva, Cirkvi, urobia z toho páku na znicenie katolíckej viery a nasadenie tej ich, ako odpoved a isté riesenie vsetkych problémov. Tak dúfajú - ako sami prehlasujú - ze "vyprázdnia krestanské kostoly", alebo aspon vzbudia pochybnosti a zmätok v niektorej pravde viery, ktorá je iná, nez co oni predkladajú.

Sú neuveritelní fanatici. Aby sa mohli venovat ohlasovaniu, prestupujú i najzákladnejsie rodinné povinnosti.

Jehovovych svedkov je dnes na svete asi 3 milióny, rozsírenych predovsetkym v USA a v Európe. Sú velmi aktívni napr. aj v Taliansku, kde ich je - ako sami tvrdia - viac ako 120 000 prívrzencov.

(pokracovanie)
1
Odpoved Jehovovym svedkom


1
I. KTO SÚ JEHOVOVI SVEDKOVIA
1. Prosíme, nezvonte!
2. Preco "Jehovovi svedkovia"
3. Trochu z histórie
4. Organizácia a propaganda

2
II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV
1. Biblia
2. Najsvätejsia Trojica

3
3. Je Jezis Kristus Bohom?

4
4. Co sa stane po smrti?

5
5. A Mária, Jezisova matka ?

6
6. Cirkev, Pápez, Sviatosti

7
7. Niektoré jednotlivé otázky
8. Dôvody úspechu

8
III. SVEDECTVÁ
1. Dvaja ex ministri Jehovovych svedkov

9
2. Istá pani

10
3. Günther Pape

11
IV. ZÁVER

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV