R

41

V

HOME
Clánky

OTÁZKY 1 >>> xx

1- 50
50 - 100
101 - 150
151-200

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

Ak chcete byt informovaní o novych otázkach a clánkoch na stránke Redemptio-Vykúpenie (táto nasa stránka) napíste nám to (napr.: Prosím, informujte ma o novinkach na stránke R-V). Alebo môzete to aj zrusit (napr.: Prosím, neposielajte mi uz informácie)

Nase emaily:

st.maryschurch@rogers.com

mbc24@globalserve.net

Tu posielajte aj VASE OTÁZKY

 

 

 

 

 

 

Clánky

41

MARIÁNSKA ÚCTA - RÔZNE OTÁZKY A NÁMIETKY
Pre R-V prelozila Ivana

1. - Ot.: Preco vzdáva Katolícka cirkev takú velkú úctu Márii, ked to bola len obycajná zena, ktorú si Boh vyvolil na splnenie vyznamného zámeru.

Od.: Po prvé, odmietam tvrdenie, ze Mária bola len obycajná zena. Bola clovekom, ale aj medzi ludmi existujú stupne dôstojnosti. Boh túto zenu povazoval za natolko prijatelnú, ze samotny archanjel k nej bol poslany s pozdravom, "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." A o ktorej Alzbeta, naplnená Duchom Svätym zvolala, "Pozehnaná si medzi zenami...Cím som si zaslúzila, ze matka môjho Pána prichádza ku mne?" Ak by prisla Alzbetu navstívit obycajná zena, takéto zvolanie by jej z úst nevyslo.

Po druhé, sám si povedal, ze Mária bola vyvolená na splnenie vyznamného zámeru. Vyvolená kym? Bohom. Na splnenie dôlezitych plánov si Boh vzdy vychovával a pripravoval svojich vyvolenych. Vidíme to na príklade prorokov a predovsetkym to vidíme na príklade najväcsieho zo vsetkych prorokov - sv. Jána Krstitela. Jednako len, ziaden z nich nemal tak blízky vztah k Jezisovi ako tá, ktorá bola predurcená stat sa Jeho Matkou.

2. - Ot.: Nejaká zena musela byt vyvolená a len náhodou sa nou stala práve Mária z Nazaretu.

Od.: Ak niekto, kto sa prehlasuje za krestana a verí v Bibliu ako v Bozie slovo a popritom o Jezisovej Matke hovorí pohrdavo sa velmi myli, ak si myslí, ze sa takymto spôsobom zapáci Kristovi. Neviem, ci si svoju vlastnú matku vázis a respektujes. Ale predpokladám, ze áno. Ale môzem jednoznacne povedat, ze Jezis bol ovela lepsím Synom svojej Matky v porovnaní tvojho vztahu k tvojej matke. Ak by si sa hneval na kazdy útok, namiereny na znevázenie tvojej matky, môzes získat aspon matny náznak o tom, co si Kristus myslí o tvojich slovách. A co sa tyka tvojej poznámky, ze "len náhodou" bola Mária vyvolená, tak len pred chvílou si tvrdil, ze bola vyvolená na splnenie vyznamného Bozieho zámeru. Vyber nekonecne múdreho Boha nie je len náhodnym pocínaním. Existovali dôvody, pre ktoré si Boh vybral skôr Máriu ako niekoho iného. A tieto dôvody majú co do cinenia s jej svätostou a spôsobilostou a jej nesmiernou dôstojnostou, ktorou prevysovala vsetkych ostatnych.

3. - Ot.: Sláva je vyhradená Bohu a nie Márii.

Od.: Mária to sama povedala. Bohu vzdala slávu tymito slovami, "...lebo velké veci mi urobil ten, ktory je mocny a sväté je Jeho meno." Ale nepoprela to, ze Boh práve jej urobil velké veci a nie niekomu inému. A tí, co dostanú od Boha väcsie dary, zaslúzia si od nás aj väcsiu úctu.

4. - Ot.: Kde v krestanskom nábozenstve má Mária vlastne svoje miesto?

Od.: Máriine miesto by malo byt v krestanskom nábozenstve jasné. Je rannou hviezdou, ktorá predchádza Svetlo sveta - Krista. Jediny rozdiel je v tom, ze Jej svetlo pochádza od Syna, ktorému je predchodcom. Vecnym Bozím nariadením sa Mária spájala s najväcsími tajomstvami krestanského nábozenstva a to práve preto, ze sa stala nástrojom vtelenia sa vecného slova Bozieho a z toho dôvodu aj nástrojom násho vykúpenia. Sme Jej oddaní nielen preto, ze ju obdivujeme, ale aj preto, ze sa podielala na nasom vecnom blahu. Ked si uctievame Máriu, nerobíme nic iné ako to, ze si v nej ctíme Krista. Bez Neho by Mária nebola nicím a bola by prvá, ktorá by si to pripustila. Úctu, ktorú jej preukazujeme, sa Kristovi nemôze znepácit. On bol najlepsím Synom, aky kedy zil a urcite by sa mu nepácilo, ak by Jeho Matku nebrali na vedomie a znevazovali ju. Pamätaj si, akú odpoved dal cistic obuvi pastorovi. Kym chlapec cistil pastorovi topánky, pastor uvidel na krku chlapca zavesenú medailu Panny Márie a spytal sa ho: "Sonny, preco nosís tú medailu?" Chlapec odpovedal: "Lebo je to Kristova Matka." Ale pastor namietal: "Nicím sa nelísi od tvojej vlastnej matky." Ale chlapec odvetil: "Nie, ale medzi synmi je certovsky velky rozdiel." Kristovej Matke jednoznacne dlhujeme lásku a oddanost.

5. - Ot.: Sv. písmo nepripisuje Márii bozské vlastnosti a bez Bozej milosti by bola bezmocná takisto ako kazdá iná zena.

Od.: Katolícka cirkev zakazuje pripisovat Márii akékolvek bozské vlastnosti. Akokolvek svätá bola milostou Bozou, vzdy zostáva len Bozím stvorením. Mária by bola prvá, ktorá by o sebe tvrdila, ze je to len konanie milosti Bozej a bez nej by nemala o nic väcsie privilégiá ako kazdá iná zena. Katolícka cirkev ucí to isté. Ale jednoznacne sa Jej dostalo takych milostí, aké ziadna iná zena doteraz neobdrzala a ani neobdrzí. A v nadprirodzenej dôstojnosti a sile prekonáva vsetky zeny. Zrodením Jezisa Krista zrodila zivot pre moju dusu a je pre mna natolko Matkou v nadprirodzenom poriadku ako je moja pozemská matka v docasnom a prirodzenom poriadku. A dúfam, ze si navzdy k mojej nebeskej Matke uchovám detskú oddanost, az do mojej smrti a po celú vecnost. Viem, ze Eva bola matkou vsetkych zijúcich, ale zrodila nás pre utrpenie, biedu a smrt. Ale medzi Máriu (druhú Evu) a Satana Boh prislúbil ustanovit nepriatelstvo. A práve táto druhá Eva ma zrodila pre stastie a zivot milosti Bozej.

Eva pocúvla Satana, neposlúchla Boha, dala nám jest zo stromu zla, zanechala nás nestastnych a odviedla nás z raja Bozej milosti.

Mária pocúvla anjela, poslúchla, dala nám jest zo stromu zivota, navrátila nám stastie a obnovila v nás Boziu milost. Je povysená na Královnú a s Kristom sedí na nebeskom tróne. Je to moja Matka a moja Královná. Jediné, co si zelám je, aby bola na mna tak pysná ako som pysny ja na Nu.

6. - Ot.: Akym spôsobom sa Mária podielala na vykúpení ludstva, ktoré uskutocnil sám Kristus?

Od.: Kristus bol hlavnym pôvodcom násho vykúpenia, ale existovalo vela sekundárnych spolupracovníkov pri vykúpení. Dokonca sv. Pavol hovorí, ze my máme doplnit to, co chyba Kristovmu utrpeniu. Vysvetlenie tohoto by si vyzadovalo rozpravu o mystickom tele Kristovom, ktoré zahrna vsetkych clenov Cirkvi a len sotva môzem teraz tomu urobit zadost. Vsetko, co môzem povedat je, ze Mária spolupracovala pri vykúpení spôsobom celkom vynimocnym.

Ako je Jezis druhym Adamom, tak je aj Mária druhou Evou. Ako nás nasa prvá matka Eva zrodila pre biedu a utrpenie, tak nám nasa druhá Matka Mária zrodením násho Spasitela priniesla stastie a vykúpenie. Ked bol cas vtelenia blízko, Mária na Boziu otázku odpovedala áno, a tak plne spolupracovala s Kristom na Jeho poslaní od jaskyne v Betleheme az po kríz na Kalvárii. Poskytla samotnú krv, ktorá bola za nás preliata. V spojení s Kristom prezívala svoje vlastné utrpenie. A Simeon správne predpovedal, ked vnuknutím Ducha Svätého prehlásil: "Tvoju vlastnú dusu prenikne mec." Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi Jej utrpenie sekundárne prispelo k násmu vykúpeniu. A z kríza nám bola darovaná ako Matka. V osobe sv. Jána nám vsetkym Kristus povedal: "Syn, hla, tvoja Matka." Preto katolíci povazujú Máriu za svoju duchovnú Matku a preukazujú Jej detskú lásku a oddanost. Kazdá krestanská zena by mala Máriu, Kristovu Matku povazovat za pychu svojho pohlavia.

7. - Ot.: Bola náuka Neposkvrneného pocatia definovaná Katolíckou cirkvou ako clánok viery?

Od.: Áno. Takze jediny spôsob ako mozno preukázat nesprávnost tejto náuky je vyvrátit neomylnost Katolíckej cirkvi. Medzitym ziadne tazkosti, ktoré s touto náukou más, nemajú vyznam.

8. - Ot.: Preco Cirkev definovala dogmu Neposkvrneného pocatia?

Od.: Pretoze plnym právom vyjadruje pravdu, tykajúcu sa Márie ako je obsiahnutá v Bozom zjavení. Tá pravda je, ze v Márii nebola jediná stopa po dedicnom hriechu, ktory ludská rasa zdedila.

9. - Ot.: Kedy sa Katolícka cirkev rozhodla osvojit si myslienku Neposkvrneného pocatia Jezisovej Matky?

Od.: Treba si dávat pozor, aby sme si tu nezamienali dve odlisné náuky. Neposkvrnené pocatie je vyraz, vztahujúci sa na pocatie Márie jej rodicmi Joachimom a Annou. Ked bola Mária pocatá, bola uchránená od akejkolvek poskvrny na dusi a tak oslobodená od dedicného hriechu. Ale ked Mária pocala Jezisa, stalo sa tak pôsobením Ducha Svätého a nie kontaktom s muzom. Toto by sme mohli nazvat zázracnym pocatím Jezisa. Obycajne máme na mysli pôrod Panny, kedze Mária zostala Pannou, hoci porodila Jezisa. Náuka, ze Jezis bol zrodeny z Panny a ze Mária bola bez poskvrny od prvej chvíle pocatia sú náuky Evanjelia. Doktrína Neposkvrneného pocatia nie je tak jasne zaznamenaná ako doktrína o pôrode Panny. To, ze Jezis sa narodil z Panny Katolícka cirkev jasne ucila od svojho zaciatku. V Apostolskom vyznaní viery hovoríme, "narodil sa z Márie Panny." Dogma Neposkvrneného pocatia Márie je tiez súcastou krestanského zjavenia a Katolícka cirkev ju definovala v roku 1854. Cirkev nevynasla novú doktrínu. Jediné co urobila bolo, ze definovala to, co bolo prvotnym krestanskym ucením Nového zákona.

10. - Ot.: Ako môzete tvrdit, ze Mária zostala Pannou, ked Biblia hovorí o Pánovych bratoch?

Od.: Vyraz "Pánovy bratia" nie je absolútne ziadnym argumentom, ze Mária mala okrem Jezisa aj iné deti. Zidia tento vyraz pouzívali pre akéhokolvek blízkeho príbuzného bez toho, ze by mali nutne na mysli prvostupnovy pokrvny vztah. Stacilo, ze ludia boli potomkami rovnakého kmena a uz sa nazyvali bratmi. Jakub sa nazyval bratom Jezisa. Ale vieme, ze bol Alfejov syn. A Mária - Jezisova Matka - celkom iste nebola Alfejovov zenou. Jakub bol takisto pokrvnym bratom Júdu. A Júda zacína list slovami: "Júda, sluzobník Jezisa Krista a brat Jakuba." Tu pouzil slovo brat v presnom vyzname a vie, ze sa nemôze nazvat Jezisovym bratom v tom istom striktnom vyzname. Ale v sirokom vyzname slova sa radí medzi Kristovych príbuznych ako vieme z Matúsa 13:55, kde Evanjelium hovorí: "jeho (Jezisovi) bratia Jakub a Jozef, Simon a Júda."

11. - Ot.: Myslím si, ze bratia a sestry, ktoré sa tu spomínajú boli potomkami Márie a Jozefa po Jezisovom narodení. Nie je tu ziadny dôvod, myslietsi nieco iné.

Od.: Existujú vsetky dôvody nato, aby sme si mysleli inak.

- po prvé, takzvaní Jezisovi bratia sú v evanjelovych textoch vykreslení ako starsí Jezisovi bratia. Kritizovali Ho, radili Mu a závideli Mu Jeho popularitu (bolo by velmi nevhodné v Jezisovych casoch, keby mladsí brat kritizoval starsieho).

- po druhé, ked Márii bolo ponúknuté, ze sa má stat Matkou Mesiása, povedala: "Ako sa to stane, ved ja muza nepoznám?" Vsemohúci Boh sa zázracne postaral o to, aby sa Mária stala Matkou bez obetovania panenstva. Preco by mala obetovat svoje panenstvo po narodení Jezisa pre dalsie deti? Tak, ako bol Jezis jednorodenym Synom vecného Otca, tak bol aj jednorodenym Synom svojej pozemskej Matky.

- po tretie, len Jezis je v Evanjeliu nazvany Synom Márie a ani jedenkrát sa Mária nespomína ako Matka Pánovych bratov

- po stvrté, len styria bratia sa spomínajú po mene, a to Jakub a Jozef, Simon a Júda. Sv. Ján nám hovorí, ze pod krízom stála Jezisova Matka, a sestra Jeho Matky, Mária Kleopásova. A Mária Kleopásova sa v Matúsovom Evanjeliu spomína ako matka Jakuba a Jozefa.

- Ked si vsimneme prvé slová z Júdovho listu, uvidíme toto vyjadrenie: "Júda, sluzobník Jezisa Krista, brat Jakuba..." Preco urobil to odlísenie?

- A nakoniec, ak Jakub a Jozef, Simon a Júda boli naozaj priamymi potomkami Márie a ak existovali este dalsí Jezisovi bratia a sestry vo vasom zmysle slova, preco potom Jezis zveril svoju Matku do opatery sv. Jána, aby sa o nu postaral ako o svoju vlastnú matku? To by nebolo nutné, ak by mala Mária okrem Jezisa este iné deti, ktoré by sa po Jeho smrti o Nu postarali.

12. - Ot.: Marek 6:3 hovorí: "Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozefa, Júdu a Simona? A nie sú tu s nami aj Jeho sestry?"

Zmienka o Jezisovi ako o Synovi Márie a bratovi Jakuba a Jozefa, Júdu a Simona a takisto zmienka o Jeho sestrách je zlucitelná s tym, ze Pán je jedinym synom Márie. Ako som uz spomenul, vyraz bratia a sestry sa pouzíval vo vztahu k akémukolvek blízkemu príbuznému v rámci rovnakého kmena, hoci islo o prvostupnovych, druhostupnovych alebo tretostupnovych bratrancoch (sestranicách). Podobnym spôsobom môzem hovorit o mojom krajanovi ako o bratovi bez toho, zeby sme mali rovnakú matku. Nemozno zabúdat na to, ze aramejcina, ktorá sa v tych casoch pouzívala, nepoznala slovo bratranec (sestranica). Zidia pouzívali slovo Achim ("bratia") na opísanie akéhokolvek príbuzného z paralelného potomstva. Zo Starého zákona by som mohol poukázat na vela citátov, ktoré dokazujú zidovské pouzívanie vyrazov pre nevlastnych bratov, synovcov, neterí, bratrancov a akychkolvek pokrvnych príbuznych vo vseobecnosti. Renan (teológ, historik), ktory nebol privelmi nakloneny ku katolíckej viere, sa i napriek tomu vyjadril o tomto versi (Marek 6:3) a o úvodnej casti versa - kde vidíme vyraz "Syn Márie," a ktory dalej pokracuje (vers) aj v zmienke inych mien (Jakub, Jozef...) - ze Jezis bol naozaj známy ako jediny Syn Vdovy. Loisy, dalsí teológ, ktory v ziadnom prípade neinklinoval ku katolíckej doktríne vyhlásil, ze ked Mária rozmyslala o anjelovej ponuke, aby sa stala Kristovou Matkou, a ked s tolkou rozhodnostou povedala: "Ako sa to stane, ved ja muza nepoznám," tak tento vers podla Loisy-ho (aj napriek jeho pohladu na katolícku Cirkev) oprávnuje katolíkov vidiet Jej zámer trvale si zachovat panenstvo.

13. - Ot.: Vyberáte si z Renanovych myslienok len to, co sa hodí vasim argumentom.

Od.: Fakt, ze Renan radikálne odporoval nadprirodzenym elementom v Evanjeliu a len velmi málo z toho, co povedal sa zhoduje s katolíckym ucením, práve tento fakt nedozerne zvysuje hodnotu jeho názoru, ked priznáva, ze evanjeliové texty predpokladajú, ze Jezis bol jedinym dietatom Márie. Vsetky jeho tendencie by boli proti tomu, aby to priznal. Nie si o nic pokojnesí - takisto ako Renan - ked si navrávas, ze Mária mala aj iné deti. Renanovi by padlo lepsie, keby sa mohol primät uverit tomu, ze text pripústa názor, ze Mária mala viac detí.

14. - Ot.: Matús 13:55-56 naznacuje celú rodinu.

Od.: Matús implikuje prílis velkú rodinu, ak chces, aby striktny zmysel textu bol pravdivy. Vo versi 56 hovorí: "A nie sú u nás vsetky jeho sestry?" Slovo "vsetky" v tomto versi oznacuje nie jednu alebo dve sestry, ale väcsie mnozstvo sestier v rozlicnych vztahovych stupnoch. S urcitostou môzeme povedat, ze ich bolo prílis vela, ak pocítame este dalsích styroch bratov. Existuje urcité pravidlo, ktoré hovorí: "Ten, kto chce dokázat prílis vela, nakoniec nedokáze nic." Stylizácia pouzitá sv. Matúsom jasne hovorí v prospech katolíckej interpretácie.

15. - Ot.: Lukás 8:19 naznacuje celú rodinu, ked hovorí: "Prisla za ním Jeho Matka a bratia."

Od.: Hovorí tu o Jeho Matke a inych príbuznych v rozlicnych stupnoch, ktory prisli za Ním. Nejde tu o bratov a sestry prvostupnového pokrvného príbuzenstva.

16. - Ot.: Lukás 1:36 vyvracia vymysel, ze v gréctine neexistovalo slovo, ktoré opisuje Jakuba, Jozefa, Júdu a Simona ako Jezisovych bratrancov.

Od.: Nikdy som nepocul o tom, ze by v gréctine neexistovalo slovo pre bratranca (sestranicu). S istotou mozno povedat, ze v hebrejcine neexistovalo slovo pre opis bratranca (sestranice). Hebrejské slovo pre brata, ah, a v aramejcine aha sa pouzívalo na opis bratov, nevlastnych bratov, synovcov, neterí a príbuznych vo vseobecnosti. Je jasné, ze akykolvek Jezisovi bratranci museli byt v aramejcine opísany ako bratia. A doslovnym prekladom hebrejského vyrazu gréckym slovom bratia, evanjelisti jednoducho nasledovali príklad dany v gréckej verzii Starého zákona, nazvanej Septuaginta.

17. - Ot.: Sv. Pavol píse: "Iného z apostolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. A co Vám písem, hovorím pred Bohom, ze neklamem." (list Galatanom 1:19-20)

Od.: Sv. Pavol urcite neklamal, pretoze sv. Jakuba videl. Ale ked narázal na Jakuba ako na Pánovho brata, nemal na mysli zmysel, aky si predstavujes. Sv. Pavol pouzil úplne legitímny vyraz v sirokom zmysle slova, ktory podla vtedajsieho zidovského pouzívania zahrnal aj bratrancov. Odborníci v tejto oblasti vyvracajú názor, ze títo bratia boli dalsími Máriinmi detmi. Treba vziat na vedomie, ze títo bratia sú zobrazení ako vekovo starsí od Jezisa a s urcitostou vieme, ze Mária nemala pred Jezisom ziadne deti. A práve preto, ze okrem Jezisa nemala iné deti, Jezis Ju na krízi zveril do opatery Jána, Zebedejovho syna. Je na pocudovanie, preco protestanti presadzujú názor, ze Mária mala po Jezisovi este iné deti. Je to pre ich absolútnu lásku k pravde? A preto, aby prispeli k este väcsej úcte Jezisa a Márie? Alebo je to preto, aby znevázili Máriinu pravú dôstojnost a Jezisa znízili na stupen obycajného muza a to vsetko len preto, aby ukázali svoje opovrhnutie Katolicizmom? Bohuzial, medzi niektorymi protestantmi viera v Evanjelium a v Jezisa Krista je na druhom mieste v porovnaní s odporom, ktory pocitujú ku Katolicizmu. Jediné, co im stací pre vyjadrenie averzie je to, ze Katolícka cirkev danú doktrínu ucí. To v nich inspiruje zanietenie popriet ucenie Cirkvi, nech by to malo akékolvek dôsledky pre Jezisa Krista o ktorom tvrdia, ze sú Jeho sluzobníkmi. A nech by to malo akékolvek dôsledky pre Jezisovu Matku Máriu, pre ktorú si Jezis nezelá nic iné ako to, aby sa Jej dostalo najvyssej úcty a respektu.

18. - Ot.: Jezis povedal z kríza sv. Jánovi tieto slová: "Hla, Tvoja Matka!" Práve preto bol Ján dalsím Máriinym synom.

Od.: Kristus by vo svojej nekonecnej múdrosti nemárnil slovami v tak vzácnej a neuveritelne bolestivej chvíli. A to len preto, aby Jánovi povedal nieco, coho by si bol dobre vedomy. Práve preto, ze Mária nebola Jánova bezprostredná Matka ho Kristus poziadal, aby sa stal Jej synom. A Evanjelium nám hovorí, ze "od tej hodiny si ju uceník vzal k sebe." Co znamená, ze len od toho momentu, na základe Kristovho poverenia Ján uznal, ze má voci Márii synovsky záväzok. Keby bol Ján Máriinym prirodzenym synom, tohto záväzku by si bol vedomy po celú dobu. Písmo nám dáva aj mená Jánovej matky a otca a urcite to neboli Jozef a Mária. Marek 1:19 nám hovorí, ze meno otca bolo Zebedej. V Marekovi 10:35 znovu cítame, "Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján..." V Matúsovi 20:20 sa hovorí, ze ku Kristovi pristúpila matka Zebedejovych synov s poklonou a s prosbou. A neslo tu o Jezisovu vlastnú Matku. Kto to bol? Volala sa Salome (Marek 15:40). Takze sv. Ján bol synom Zebedeja a Salome a nie Jozefa a Márie. A práve preto, ze Kristus vedel, ze Jeho Matka Mária nemala nikoho, kto by sa o nu postaral, zveril Ju do opatery milovaného uceníka sv. Jána so ziadostou, aby Ju od tej chvíle povazoval za svoju Matku.

19. - Ot.: Bola Panna Mária zaviazaná panenskou prísahou od ranného detstva alebo bola zasnúbená muzovi menom Jozef s úmyslom zosobásit sa a zit s ním beznym spôsobom, az kym príchod anjela Gabriela nezmenil Máriine plány?

Od.: Podla ucenia katolíckych teológov, Mária sa z Bozieho vnuknutia rozhodla uchovat si celozivotné panenstvo a z Bozieho vnuknutia neskôr súhlasila, ze sa zasnúbi so sv. Jozefom. Obaja sa po vzájomnej dohode zaviazali k tomu, ze nebudú jeden od druhého pozadovat právo na tie manzelské vztahy, ktoré sú inak normálnymi manzelskymi privilégiami. Toto zasnúbenie malo z pohladu Bozieho zámeru zaistit ochrancu pre Matku a Dieta, zámer, ktory sa stal jasnym vtedy, ked sa anjel Gabriel (ako hovorí sv. Lukás) zjavil Panne, zasnúbenej s muzom menom Jozef. Ked Jej anjel predpovedal, ze pocne Syna, Jej vedomie odhodlanosti zostat Pannou je zrejmé z odpovede: "Ako sa to stane, ved ja muza nepoznám?" Ako sv. Augustín zdôraznuje, tieto slová by Mária nevyriekla - aj napriek zasnúbeniu s Jozefom - keby nemala v úmysle zostat Pannou.

20. - Ot.: Veríte, ze Mária vstúpila na nebesia a bola korunovaná uprostred slávy vsetkych svätych?

Od.: Katolícke ucenie nehovorí o Máriinom nanebovstúpení. Kristus, svojou vlastnou bozskou mocou vstúpil na nebesia. Mária bola uchvátená alebo vzatá do neba telom a dusou. My, katolíci veríme v Nanebovzatie pozehnanej Matky Bozej. A pocty, ktorej sa Márii od Boha dostalo, ked Ju korunoval v sláve, je hodná. V tejto dogme sa nenachádza absolútne nic, co by akymkolvek spôsobom protirecilo rozumnym a logickym princípom. Ziadny argument nemôze dokázat, ze Máriino Nanebovzatie sa nemohlo stat alebo ze sa nestalo. Na strane druhej existujú spolahlivé dôvody, ze sa to stalo. A takisto ucitelská autorita Katolíckej cirkvi je tu neodmyslitelná (autorita zarucená Svätym písmom).

21. - Ot.: Sv. písmo tieto udalosti nespomína.

Od.: Ani to nie je potrebné. Vieme, ze Kristus je Král králov a Pán pánov. Vieme, ze Jeho Matka je v nebi a ze Matka Krála jasá v dôstojnosti Královnej. Je celkom isté, ze Mária má k Jezisovi ovela blizsí vztah ako ktorákolvek iná ludská bytost a ked Kristus korunuje svojich svätych slávou, najvyssiu úctu vzdá svojej Matke.

22. - Ot.: Co vás oprávnuje k vyhláseniu tejto doktríny?

Od.: Po prvé, neodmyslitelná Kristova ucitelská autorita. Katolícka cirkev bola poverená ucit vsetky národy Kristovou autoritou a pod Jeho ochranou. Samotny fakt, ze Cirkev ucí Nanebovzatie Blahoslavenej Panny Márie na nebesia, je postacujúcou zárukou tejto udalosti. Ale ako môzeme rozumovo odôvodnit toto ucenie mimo autority Cirkvi? Táto udalost nie je vo Sv. písme jednoznacne citovaná. Ale uz od zaciatku krestanstva táto tradícia v Cirkvi existovala. Anglikán Mozley zdôraznil: "Presvedcenie o fakte (skutocnosti) nevznikol len z púhej viery; viera môze byt zdôvodnená jedine jednoduchym faktom (skutocnostou)." Teologicky, rozklad tela je dôsledok dedicného hriechu. Ale Mária (bez poskvrny dedicného hriechu) bola vynatá od korupcie, ktorú dedicny hriech spôsobuje a bolo absolútne prijatelné, zeby nepodliehala telesnému rozkladu v hrobe. S touto doktrínou súhlasia okrem Katolíckej cirkvi aj vychodné ortodoxné cirkvi. Skupina clenov v anglikánskej cirkvi (High Anglican church) sa vracia k tejto doktríne. Nedávno som cítal anglikánsku brozúrku, ktorá spomínala túto tému a autor sa vyjadril v tomto zmysle:
Bolo by prílis unáhlené popierat telesné Nanebovzatie Márie, lebo i napriek vseobecne rozsírenej dôvercivosti k relikviám, cirkev nikdy netvrdila, zeby vlastnila Máriine pozostatky. Preco nie? To je fakt, ktory si vyzaduje vysvetlenie. Takéto relikvie by mali pre krestanov väcsiu hodnotu ako ktorékolvek iné relikvie. Nenamietaj, ze reformátory zrusili sviatok Nanebovstúpenia. Reformátori zrusili vela vecí, ktoré by bolo lepsie, keby zostali nedotknuté. Mnohé ich experimenty sa ukázali byt neúspesné. Dúfame, ze príde ten den, ked autority nasich provincií napravia skody, ktoré boli utrpené ich opomenutím.

Toto citujem , aby som ukázal anglikánske tendencie a taktiez je tu z historickych faktov nieco, naco netreba zabúdat. Kym Petrovo telo je v Ríme tak hlboko uctievané, ziadne mesto nikdy netvrdilo, zeby vlastnilo pozostatky Pozehnanej Matky Bozej. Jej Nanebovzatie tela a duse je zrejmym dôvodom preco.

Pre R-V prelozila Ivana

OTÁZKY a NÁMIETKY

 

1. - Preco vzdáva Katolícka cirkev takú velkú úctu Márii, ked to bola len obycajná zena, ktorú si Boh vyvolil na splnenie vyznamného zámeru.

2. - Nejaká zena musela byt vyvolená a len náhodou sa nou stala práve Mária z Nazaretu.

3. - Sláva je vyhradená Bohu a nie Márii.

4. - Kde v krestanskom nábozenstve má Mária vlastne svoje miesto?

5. - Sv. písmo nepripisuje Márii bozské vlastnosti a bez Bozej milosti by bola bezmocná takisto ako kazdá iná zena.

6. - Akym spôsobom sa Mária podielala na vykúpení ludstva, ktoré uskutocnil sám Kristus?

7. - Bola náuka Neposkvrneného pocatia definovaná Katolíckou cirkvou ako clánok viery?

8. - Preco Cirkev definovala dogmu Neposkvrneného pocatia?

9. - Kedy sa Katolícka cirkev rozhodla osvojit si myslienku Neposkvrneného pocatia Jezisovej Matky?

10. - Ako môzete tvrdit, ze Mária zostala Pannou, ked Biblia hovorí o Pánovych bratoch?

11. - Myslím si, ze bratia a sestry, ktoré sa tu spomínajú boli potomkami Márie a Jozefa po Jezisovom narodení. Nie je tu ziadny dôvod, myslietsi nieco iné.

12. - Marek 6:3 hovorí: "Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozefa, Júdu a Simona? A nie sú tu s nami aj Jeho sestry?"

13. - Vyberáte si z Renanovych myslienok len to, co sa hodí vasim argumentom.

14. - Matús 13:55-56 naznacuje celú rodinu.

15. - Lukás 8:19 naznacuje celú rodinu, ked hovorí: "Prisla za ním Jeho Matka a bratia."

16. - Lukás 1:36 vyvracia vymysel, ze v gréctine neexistovalo slovo, ktoré opisuje Jakuba, Jozefa, Júdu a Simona ako Jezisovych bratrancov.

17. - Sv. Pavol píse: "Iného z apostolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. A co Vám písem, hovorím pred Bohom, ze neklamem." (list Galatanom 1:19-20)

18. - Jezis povedal z kríza sv. Jánovi tieto slová: "Hla, Tvoja Matka!" Práve preto bol Ján dalsím Máriinym synom.

19. - Bola Panna Mária zaviazaná panenskou prísahou od ranného detstva alebo bola zasnúbená muzovi menom Jozef s úmyslom zosobásit sa a zit s ním beznym spôsobom, az kym príchod anjela Gabriela nezmenil Máriine plány?

20. - Veríte, ze Mária vstúpila na nebesia a bola korunovaná uprostred slávy vsetkych svätych?

21. - Sv. písmo tieto udalosti nespomína.

22. - Co vás oprávnuje k vyhláseniu tejto doktríny?

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«