R

46

V

CLÁNKY - ZOZNAM
HOME
OTÁZKY
Zoznam vsetkych otázok
1- 50
50 - 100
101 - 150
151-200

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

CLÁNKY - ZOZNAM

46

IMPRIMATUR - FATIMA - SATANOV DYM - INDEX
o. Miroslav Cajka, C.Ss.R.
Pre M Rosu

V poslednej dobe bola M ROSA kritizovaná pre údajné zavádzanie veriacich do bludu a omylov. To, ze ostatné médiá s daleko väcsím dosahom a skutocnymi dezinformáciami nie sú nijako sledované, ani upozornené na omyly, dokladá clánok "V Izraeli objavili jaskynu Jána Krstitela" (správa tasr, Novy cas 20. augusta 2004), v ktorej sa o Jánovi Krstitelovi m.i. uvádza: "V rieke Jordán údajne pokrstil aj samotného Jezisa. Syn Herodesa Velkého, král Herodes Antipas, ho za to dal popravit". (Ján Krstitel bol popraveny za kritiku Herodesa Antipasa, ze zil so zenou svojho brata). Odozva ziadna, na nedávnu reklamu kalendára aktov nitrianskych hercov znázornujúcich svätych ani nehovoriac. Avsak ovela dôlezitejsie informácie sa nemôzu dostat k veriacim kvôli nepovoleniu a zákazu priamo Cirkvi, ako to píse z Toronta pre M ROSU na tému IMPRIMATUR nás dopisovatel o. Miroslav Cajka, CSsR:

Opät sme pri otázke imprimaturu. Niektorí clenovia cirkevnej hierarchie zastávajú na imprimatur uz neplatny názor. Zaiste, v pozadí takéhoto postoja bude úmysel chránit vieru veriacich, byt na strázi pred bludmi. Obava pred bludmi a nepravdami je opodstatnená. Otázkou je vsak, AKO obránit veriacich, alebo aj neveriacich ludí dobrej vôle pred nebezpecenstvom dnesnej duchovnej konfúzie, zmätku? Je IMPRIMATUR tou najmocnejsou zbranou? Alebo je imprimatur dnes SKÔR PREKÁZKOU?

Toto vyhlásenie je mozno sokujúce, hoci je iba vo forme otázky.

Násmu rozumu je totiz predlozeny jeden FAKT. Áno, je tu isty FAKT, ktory nás cit akosi nechce vziat do úvahy. Je tu FAKT, ze imprimatur bol zruseny takmer na sto percent. Bol zruseny práve Svätym Otcom, ku ktorému sa tak radi hlásime. Duch Sväty je Boh, ktory veje kam chce, kedy chce a ako chce.

Nuz faktom je to, ze pápez Ján Pavol II. pod vplyvom Svätého Ducha zrusil imprimatur.

Len niekolko málo vecí potrebuje schválenie cirkevnej hrierarchie, t.j. imprimatur. Ostatné veci, predovsetkym publikovanie súkromnych zjavení, nepotrebujú ziadny imprimatur. Ked pápez skrze kanonické právo (z roku 1983) dáva túto slobodu veriacemu ludu, nikto na nizsích stupnoch hierarchie nemôze nariadovat opacne, totiz vyzadovat imprimatur, kde pápez hovorí, ze imprimatur sa nevyzaduje. Kompetentná cirkevná autorita má právo oficiálne sa vyjadrit o tom alebo onom súkromnom zjavení, ale nemá právo zakázat jeho publikovanie. Môze povedat, ze to alebo ono je v urcitom zjavení falosné alebo proti katolíckej viere, ale nemá autoritu prehlásit "publikovanie" za zakázané.

Pápez Pavol VI. zrusil INDEX, t.j. zoznam zakázanych kníh. To je dalsí argument pre tych, ktorí prehlasujú urcité knihy alebo casopisy za "zakázané".

Ked zidovské autority zakázali apostolom hovorit v mene Jezisa Krista, Peter im povedal, ze treba viac poslúchat Boha ako ludí. Ci netreba viac poslúchat pápeza ako biskupa, ci knaza?! Ak sú dve rozporné stanoviská, koho treba viac poslúchat, pápeza alebo tych z hierarchie, ktorí mu protirecia?

Nuz skutocnostou je, ze INDEX je zruseny a IMPRIMATUR v drvivej väcsine tiez.

Co by nám mohlo vniest svetlo do tejto zálezitosti, aby sme aspon ako tak pochopili, o co sa jedná.

Myslím, ze piliernym bodom je tu Fatima. Alebo, ak chcete, fatimské zjavenia.

V augustovom císle M Rosy boli zverejnené lokúcie Thiare, kde Pán Jezis hovorí, ze zijeme v casoch prorokovanych Joelom.

Potom vylejem svojho ducha na kazdé telo a budú prorokovat vasi synovia i vase dcéry; vasi starci budú mávat sny a vasi mládenci budú mat videnia. Aj na sluzobníkov a sluzobnice vylejem v tych dnoch svojho ducha. (Joel 3:1-2)

Je celkom zrejmé, ze tie casy sú teraz. Nikdy v histórii nebolo tolko súkromnych zjavení a posolstiev ako je v nasich casoch. Ale nie o tom tu chceme hovorit. Lebo otázkou je, ako to vsetko súvisí s Fatimou, ci ostatnymi skutocnostami, ale predovsetkym s otázkou imprimatur?

Panna Mária ziadala vo Fatime zasvätenie Ruska jej Neposkvrnenému Srdcu. Prostredníctvom toho sa Rusko má obrátit a obdobie pokoja má príst na svet. Ak sa to neurobí,

"…Rusko rozsíri svoje bludy po celom svete, spôsobiac vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú umucení, Sväty Otec bude musiet vela trpiet a rozlicné národy budú úplne znicené…"

Vsetky fatimské posolstvá, az na to posledné, sa do písmena splnili. Rusko rozsírilo svoje bludy, - bludy komunizmu, - po celom svete. Len niekolko príkadov: Vietnam, teológia oslobodenia v Juznej Amerike…

Vidíme, ze vo svete nie je ziadny mier. Je tu boj medzi Zenou a hadom, co bolo predpovedané este v raji. Sestra Lucia povedala, ze diabol je v nálade zacat "ROZHODUJÚCI" boj. Tento boj vrcholí v nasich casoch. Tu sa rozhodne, kto vyhrá.

Diabol sa rozhodol zaútocit na Cirkev z tej strany, z ktorej sa mu zatial vo velkej miere nedarilo. Zaumienil si zaútocit na Cirkev zvnútra.

Zaútocit zvnútra je najhroznejsí útok. Nie je to lahké, lebo na to potrebuje cas, kym prenikne do vnútra.

Komunistická strana Ruska sa rozhodla infiltrovat Cirkev este v tridsiatych rokoch. Tu si dajme otázku: Preco je komunizmus v Rusku rozhodujúcim stupnom na boj proti Bohu?

Lebo diabol na pociatku tohoto rozhodujúceho zápasu potreboval dostat pod svoju neobmedzenú kontrolu velkú masu ludí. Toto bolo na pociatku mozné len cez potoky krvi a diabolskú loz. Ci uz hrozbami alebo slubami, diabol si potom z tolkych miliónov podrobenych ludí nájde dost takych, ktorí mu budú slúzit so vsetkou poslusnostou, ba i ochotou. Komunisti poslali do seminárov studovat svojich ludí, ktorí sa stali knazmi, zdanlivo svätymi, ale pracovali a pracujú pre diabla. Toto sa zacalo este v tridsiatych rokoch. To znamená, ze odvtedy to pokracuje uz vyse sedemdesiat rokov. Sedemdesiat rokov je tu strasny útok na vnútro, srdce Cirkvi. Zaiste niektorí z takychto knazov sa medzitym uz stali aj biskupmi, ba aj kardinálmi. Je to presne to, co hovorí Panna Mária v zjaveniach v Akite, ktoré boli uznané Vatikánom:

"Dielo diabla sa infiltruje aj do Cirkvi, ze bude mozné vidiet kardinála nepriatelského kardinálovi, biskupa proti biskupovi. Knazi, ktorí ma uctievajú budú opovrhovaní ich spolubratmi. Budú vyhodení z chrámov a od oltárov; Cirkev bude plná tych, ktorí prijímajú kompromisy a diabol bude tlacit mnohych knazov a zasvätené duse, aby zanechali svoju sluzbu Pánovi."

Túto skutocnost potvrdzuje aj pápez Pavol VI., ked 29. júna 1972 povedal: "Satanov dym prenikol cez isté trhliny aj do Bozieho chrámu."

Chce niekto pochybovat o tom, ze vo vnútri Cirkvi je teraz velky boj?

Zaiste, nemusíme sa obávat, ze by Cirkev tento strasny, ba najstrasnejsí boj prehrala, lebo vieme, ze "brány pekelné ju nepremôzu".

Ale otázka je táto: Pripustíme vôbec, ze nieco nie je v poriadku v nasej Cirkvi? Alebo budeme vsetci tlieskat a nikto sa nenájde, kto by zakrical: "Král je nahy."? Ak nepripustíme, ze nieco treba vôbec vázne riesit, nic sa ani nevyriesi.

Ale, co sa tyka infiltrácie Cirkvi. - Bezosporu, kazdy z nás, knaz neknaz, môze spáchat smrtelny hriech. Ale miera skandálov v Cirkvi je taká velká, ze si vyzaduje aj iné zdôvodnenie, nez len púhu ludskú slabost. Tym inym zdôvodnením je to, ze Cirkev je infiltrovaná komunistami a slobodomurármi. Títo uz desatrocia rozsirujú falosné náuky a HRIECH vo vnútri Cirkvi. Toto, a len toto, dáva dostatocné zdôvodnenie pre rozsah skandálov v Cirkvi. Úhlavny nepriatel je teda uz vo vnútri.

Pred rokmi som pocul, ze nepriatelia Cirkvi sa vystatovali, ze znicia Cirkev v mene svätej poslusnosti. Vtedy som tomu velmi nerozumel. Medzitym som to uz viackrát pocul. Alta Vendita, slobodomurársky dokument, napríklad, hovorí toto:

"Za takych sto rokov… biskupi a knazi si budú mysliet, ze krácajú za zástavou Petrovych klúcov, ked v skutocnosti budú nasledovat nasu zástavu… Reformy sa budú musiet urobit v mene poslusnosti."

Diabol chce nasadit do vedenia Cirkvi cím viac svojich ludí, aby tak uskutocnil svoje "proroctvá", ze prostredníctvom svätej poslusnosti znicí Cirkev.

Vidiet to aj z inej skutocnosti. - Komunisti prenasledovali veriacich casto tak, ze ich zavreli na psychiatrické oddelenie. To je ovela horsie ako zavriet ich do väzenia, lebo na psychiatrickom oddelení nemajú ziadnu právnu subjektivitu. Vo väzení bolo mozné odvolávat sa aspon ako tak na platné zákony. Avsak na psychiatrii bol clovek úplnou nulou. Niet tu miesta hovorit o neslychanych hororoch, ktoré sa tam diali. Dnes diabol dosiahol uz taky úspech, ze nie komunisti, ale niektorí predstavitelia Cirkvi sami rozlicnym spôsobom nútia svojich veriacich na psychiatriu. V Amerike napríklad isty biskup nútil svojho knaza, ktory bol známym ako mariánsky ctitel, íst na psychiatrické vysetrenie alebo do dôchodku.

Taktika rozhodujúceho satanovho boja je táto: Prostredníctvom svojich knazov, biskupov, kardinálov nariadit to, co on chce. A veriaci lud, ktory vie, ze má verit a poslúchat autoritu, bude poslúchat na svoju vlastnú záhubu.

Ale je tu jeden "hácik", ktory diabol nemôze prekonat. Je to PÁPEZ.

Nuz tu mozno zacíname tusit, v com pozostáva otázka IMPRIMATURU.

Pápez Pavol VI., pretoze predvídal nasu dobu, dobu Ducha Svätého, zrusil potrebu cirkevného schválenia pre súkromné zjavenia.

V clánku od Thiary sa hovorí o dokumente, v ktorom pápez dáva "úplnú a kompletnú slobodu verit, hovorit a písat o zjaveniach, víziách a lokúciách vsetkym svojim detom". Tento dokument, nikdy neprisiel na verejnost, - ako to povedal Jezis Thiare, - pre jeho nepriatelov. Zaiste, tazko dokázat, ze bol napísany, ale nemozno ani dokázat, ze nebol napísany. Situácia v Cirkvi dáva skôr za pravdu tomu, co hovorí Thiara.

Ale existencia tohto dokumentu nie je ani taká nutná, lebo ten isty efekt k nám prichádza z iného dokumentu pápeza Pavla VI., z roku 1966, v ktorom zrusuje INDEX, t.j. zoznam zakázanych kníh.

Cirkev bojujúca, to nie sú iba biskupi a knazi, ale aj rádoví veriaci. Boh môze vyhrat vojnu proti satanovi aj s obycajnymi vojakmi. A práve preto, ze predvídal zradu, alebo slepotu medzi mnohymi svojími generálmi a plukovníkmi, predvídal infiltráciu, zrusením imprimaturu uvolnil ruky obycajnym vojakom, aby s nimi vyhral svoju vojnu.

Niekto vsak môze namietat: Co ak urcité mariánske zjavenia sú falosné?!

Zaiste, je vela falosnych mesiásov a vizionárov, ako to aj predpovedá Sv. Písmo. Ale je velkym zanedbaním, ak si tu na prvom mieste budeme predstavovat iba mariánske zjavenia, ktorych je dnes pozoruhodny pocet. Aj medzi nimi sa môzu nájst falosné zjavenia. Ale akosi sa zabúda na to, ze tymi falosnymi prorokmi a mesiásmi sú predovsetkym iné nábozenstvá, vselijakí samozvaní liecitelia, psychotronici, vychodní gurovia, joga, budhizmus, Maitreia, ale predovsetkym falosní boh penazí, atd.

Nuz ak by sa sírenie súkromnych zjavení zakázalo, praví vizionári by poslúchli, ale falosní by sa veselo sírili. Je jasné, ze nepravda a podvod, nebudú mat ziadne ohlady na nejakú poslusnost. Kdezto, ked sa dá sloboda sírit súkromné zjavenia, vtedy falosné zjavenia budú mat protiváhu v pravych. Ked sa dá rovnaká sloboda pravde i lzi, vtedy loz nemá ziadne sance pred pravdou. A v tom vidím presne vyznam zrusenia INDEXU, ako aj IMPRIMATURU poslednymi pápezmi.

o. Miroslav Cajka, C.Ss.R.

 

 

 

Ak chcete byt informovaní o novych otázkach a clánkoch na stránke Redemptio-Vykúpenie (táto nasa stránka) napíste nám to (napr.: Prosím, informujte ma o novinkach na stránke R-V). Alebo môzete to aj zrusit (napr.: Prosím, neposielajte mi uz informácie)

Nase emaily:

st.maryschurch@rogers.com

mbc24@globalserve.net

Tu posielajte aj VASE OTÁZKY