R

47

V

CLÁNKY - ZOZNAM
HOME
OTÁZKY
Zoznam vsetkych otázok
1- 50
50 - 100
101 - 150
151-200

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

CLÁNKY - ZOZNAM

47

VERICHIP - Kto má rozum, nech spocíta císlo selmy
 

V clánku "DIGITÁLNY ANJEL - Kto má rozum, nech spocíta císlo selmy" (clánok 5) sme opisovali mikrocíp, ktory podla vsetkého by mohol byt pouzity antikristom na ovládanie ludí. Zo Svätého Písma je dost jasné, ze císlo antikrista bude "666". Od roku 1973 toto císlo je ukryté napríklad aj v kóde, ktory je na vyrobkoch.

 Ale je tu teraz jedna novinka:


Federálna administrácia "Food and Drug Administration" v U.S.A. odsúhlasila 13. októbra 2004 (13. október - posledné zjavenie Panny Márie vo Fatime a slnecny zázrak!!), uzívanie mikrocípu pre lekársku registráciu. Jedná sa o elektronicky mikrocíp s názvom "verichip", ktory vyrába firma na Floride v Palm Beach.

Tento mikrocíp sa bude dávat do pravej ruky do tricepsu. Momentálne toto schválenie neznamená este povinnost zobrat tento mikrocip, ale federálna administrácia dala plnú zelenú pre jeho oficiálne uzívanie v medicíne na prepojenie s lekárskou kartou. Medzi inym, v správach o tejto udalosti bolo aj slovo "lavína", lebo naozaj, vsetko svedcí o tom, ze toto schválenie spustí lavínu uzívania tohto mikrocípu vo svete. "Verichip" (cítaj: vericip) je vo velkosti zrna ryze, do ruky sa bude dávat injekcnou striekackou, trochu hrubsou ako zvycajné. Verichip prijíma i vysiela signály. Speciálnym skenerom sa "zobudí", a vysle svoje identifikacné císlo. Podla novín je to 16 ciferné císlo. Raz implantovany pod kozu, bude funkcny cely zivot cloveka. Tym, ze verichip vysiela aj prijíma signály, bude ho mozno sledovat aj zo satelitov, takze clovek bude sledovany na kazdom mieste zemegule s presnostou na metre. Kto by si myslel, ze si mikrocíp môze prípadne vybrat, myli sa, lebo vyrobcovia upozornujú, ze zahrávanie sa s mikrocípom znamená moznost jeho rozbitia, co znamená, ze lytium, prudky jed, sa uvolní a usmrtí cloveka.

Hoci masmédiá uvádzajú, ze sa bude pouzívat na zdravotné úcely, nezakryvajú, ze tento mikrocip má siroké uplatnenie, vrátane uzívania na kupovanie a predávanie. Hlavné masmédia sa len tu a tam zmienili, i to s nádychom vysmechu, skutocnosti, ze tento "verichip" az zarázajúco súvisí s proroctvom Apokalipsy, kde sa hovorí o "znaku selmy", t.j. akomsi znaku, bez ktorého nebude mozné kupovat ani predávat:

A bolo jej dané, aby do obrazu selmy vlozila ducha, aby obraz selmy aj hovoril a pôsobil, ze kazdy, kto sa nebude klanat obrazu selmy, bude usmrteny. A pôsobí, ze vsetci, malí i velkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na celo znak, a ze nik nemôze kupovat alebo predávat, iba ten, kto má znak: meno selmy alebo císlo jej mena. V tomto je múdrost: Kto má rozum, nech spocíta císlo selmy; je to císlo cloveka a jeho císlo je seststosestdesiatsest. (Zjv 13:15-18)

Na vlastnej internetovej stránke tohto mikrocipu "Applied Digital" je, aspon pre mna, zarázajúca informácia. Na zavádzanie tohoto mikrocipu sú uz pripravené speciálne autobusy "ChipMobil".

"CipMobil" je na ceste!

Cakaj "CipMobil", ktory príde do tvojho mesta!

Z toho mi vyplvyva, ze nie ludia budú chodit dat sa "ocipovat", ale oni budú chodit za ludmi. Ak by to vsetko malo byt iba na báze dobrovolnosti, akym problémom je zriadit v mestách jednu miestnost, kde by ludia prichádzali dat si "verichip" pod kozu. Zriadenie autobusu svedcí o "nahánaní" ludí.

Na spomínanej web stránke sa pri obrázku "ChipMobilu" hovorí:

"CipMobil" je na ceste! Cakaj "CipMobil", ktory príde do tvojho mesta!


22. okt. 2004 firma oznámila okrem iného, ze Satelity (Satellite Strategic Finance Associates) kúpili akcie a garantujú kúpit dalsích 666,667 (je 667 zaokrúhlením zo 666?).

Názov tejto správy je: Firma ukoncuje súkromné vclenenie vyse 9 miliónov dolárov, aby urychlila svoju "Chod na trh" stratégiu pre VeriChip.

o. Eirene

 

 

 

Ak chcete byt informovaní o novych otázkach a clánkoch na stránke Redemptio-Vykúpenie (táto nasa stránka) napíste nám to (napr.: Prosím, informujte ma o novinkach na stránke R-V). Alebo môzete to aj zrusit (napr.: Prosím, neposielajte mi uz informácie)

Nase emaily:

st.maryschurch@rogers.com

mbc24@globalserve.net

Tu posielajte aj VASE OTÁZKY