R

45

V

CLÁNKY - ZOZNAM
HOME
OTÁZKY
Zoznam vsetkych otázok
1- 50
50 - 100
101 - 150
151-200

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

CLÁNKY - ZOZNAM

45

Otázky M ROSY v interview na o. M. CAJKU a Mons. Danylaka:
1
INTERVIEW PRE M ROSU

Jeho Excelencia, biskup Roman Danylak:

Narodeny 29. decembra 1930 v Toronte, (Ontario, Kanada). Filozofické stúdiá na kolégiu sv. Michala Torontskej univerzity (1950-1954). Knazská vysviacka 13. októbra 1957 v Ríme. Teologické stúdiá, licenciát, na Urbaniáne v Ríme (1958). Teologické stúdiá asketiky a mystiky na Gregoriáne v Ríme (1959-1960). Stúdiá kanonického a civilného práva na Lateráne v Ríme (1960-1964). Urceny za apostolského administrátora Eparchie v Toronte pre ukrajinskych katolíkov 29. decembra 1992. Biskupská vysviacka 25. marca 1993 v Toronte. Momentálne emeritny apostolsky administrátor ukrajinskej katolíckej eparchie v Toronte od roku 1998. Iné funkcie, ktoré zastával: Kancelár Torontskej Eparchie, raditel prvého ukrajinského rozhlasového programu, sudca v torontskom regionálnom tribunáli, ucitel na základnej a strednej skole a iné.

Zivotné dáta o. Miroslava Cajku:

Narodeny 18. augusta 1952 v Sacurove (okr. Vranov). Základná devätrocná skola Sacurov a Vranov nad Toplou. Stredná skola (SVS) vo Vranove (1967-1970). Vysoká skola polnohospodárska v Nitre (1970-1975). Po ukoncení vysokej skoly, asi dva mesiace zootechnikom vo Vechci a Juskovej Voli. Základná vojenská sluzba jeden rok v Ceskych Budûjoviciach. Po ukoncení vojenciny rok vedúcim zootechnikom v JRD Bystré (tiez Hermanovce a Cierne nad Toplou). 15. decembra 1977 tajne vstupuje do rehole Redemptoristov a po rocnom noviciáte studuje, opät tajne, filozófiu a teologiu u doktora Jána Mastliaka na Sázavského v Presove. V tom case odchádza z JRD a pracuje rok vo Vranove ako montáznik panelákov, potom odchádza do Kosíc, kde pracuje tri roky ako zeriavnik v sklade zvitkov na studenej valcovni. Potom dva roky ako roznásac novín a casopisov na Podhradovej a na Furci. A nakoniec pät rokov v kotolni ako kuric v hoteli Imperiál v Kosiciach. Medzitym je vysväteny na knaza. Vysvätil ho tajne biskup (teraz kardinál) Ján Ch. Korec vo svojom byte v Petrzalke 25. júna 1983. V januári 1989 odchádza, uteká za hranice. Tri mesiace v USA, mesiac v Kanade a v máji 1989 ide do Ríma, kde sa pripája k inym trom spolubratom zo svojej viceprovincie v generálnom dome. Tu studuje jeden semester kanonické právo na Orientálnom institúte, ale po páde komunizmu ho predstaveny volá spät na Slovensko. Zo tri mesiace je kaplánom v Topolanoch (a Lesnom) a odchádza do Kanady do slovenskej Eparchie sv. Cyrila a Metoda. Po roku a pol, v septembri 1991, prichádza na pokyn predstaveného spät na Slovensko, kde po páde komunizmu je vela práce. Do roku 1993 je kaplánom v Stropkove s o. Cverckom a v tom absolvuje tiez tirocínium (prípravu na misie) v Gdyni v Polsku. V rokoch 1993-96 je predstavenym gréckokatolíckej viceprovincie Redemptoristov so sídlom v Michalovciach. Od roku 1996 pracuje opät v Kanade v Toronte v Eparchii sv. Cyrila a Metoda.


l. Svet coraz rapídnejsie postupuje v globalizácii. Príklad je najnovsie EÚ. V tychto tyzdnoch bola schválená Ústava EÚ bez spomenutia Boha a krestanskych korenov, napriek tomu, ze viaceré státy sa zasadili o toto spomenutie. Na druhej strane vnímame presviedcanie, ze EU bude krestanská, pretoze má napríklad v zástave dvanást mariánskych hviezd. Ze Sv. Otec osobne propaguje EU, nasi biskupi nám ukladajú úlohu Európu evanjelizovat. Skutocnost vsak ukazuje, ze nastúpi v EÚ sekularizácia a legislatíva de facto popierajúca desatoro. Ako vidíte túto situáciu? Kam svet dospeje alebo kam smeruje?

Biskup Roman Danylak: Áno uvedomujem si, ze toto je trend v Západnej Európe a v Severnej Amerike. Otázkou je, aké sily sú za tym. Kto sú tie sily, alebo kto je za tym. Ak zoberieme do úvahy Spojené Národy, ukazuje sa, ze sily vedúce k vzrastajúcemu zjednocovaniu a globalizácii sú sekulárne sily, ktoré sa snazia o zlikvidovanie nábozenského vplyvu a predovsetkym krestanskej viery a katolíckej Cirkvi. Ak sa pozrieme na USA a Kanadu, vidíme, ze podobné sily pracujú na dosiahnutí toho istého ciela. Ako príklad je tu USA a Kanada, ktoré v tomto poslednom roku aktívne obhajujú manzelstvá rovnakého pohlavia, ako dôvazok k ich tlaku za aborty, eutanáziu a rozbitie rodinného zivota. Naliehavo obhajujú uzákonenie a zavedenie mikrocípu. Argumentujú tym, ze tento mikrocíp pomôze nájst obete únosu a dopomôze k lepsej zdravotnej starostlivosti. Tento mikrocíp vsak zároven poslúzi na zvysenú kontrolu nad kazdym jednotlivcom a môze poslúzit ako prostriedok na znicenie zivotov tychto jednotlivcov.

Súdy USA aktívne obhajujú totálnu sekularizáciu státnych skôl a bezohladne hrozia dietatu, ci dospelému, ktorí by sa odvázili spomenút meno Jezis alebo priniest Sväté Písmo do verejnych priestorov. Tie isté súdy sa snazia vykorenit akúkolvek zmienku Desatora a zmienku Boha.

Vo Francúzsku, nedávne rozhodnutie francúzskeho parlamentu zakázat pouzívanie alebo nosenie nábozenskych znakov je jasnym znamením, co bude nasledovat.

A vo svetle Zjavenia, vsetky tieto skutocnosti majú poslúzit na vovedenie královstva antikrista, ktoré zase spôsobí také prenasledovanie Cirkvi, aké svet este nevidel.

V konecnom dôsledku, sily, ktoré sú za tymito tahmi ku globalizácii sú slobodomurárstvo a podobné tajné zdruzenia.

Otec Miroslav: Prvá vec, ktorá sa mi pri slove globalizácia vynára pred oci je nasa zemegula. Poznáme ju dôverne zo skolskych lavíc, kde jej znázornenie nazyvame glóbus. Nasa zemegula je proste gula, "glóbus", v medzihviezdnom priestore.

Bohu nijaká vec nie je nemozná a preto mohol stvorit nás svet akymkolkvek spôsobom. Naozaj ho mohol stvorit ako rovnú plochu sirokú miliardy svetelnych rokov. Je lahko si predstavit ako by sa ludstvo rozliezlo a roztratilo po tejto rovnej zemi takze mnohí ludia by úplne stratili medzi sebou akékolvek kontakty a styky. Kedze Boh je Otec a chce, aby jeho deti tvorili jednu rodinu, polozil ich na gulu. Na ktorúkolvek stranu idú, vzdy sa znovu stretnú. Prvym autorom globalizácie teda, ako to nadhodil isty môj priatel, je Boh sám. Boh chce z ludstva utvorit jednu, Boziu rodinu. Ale Boh to nechce urobit násilne, v Bozej rodine má vládnut sloboda. Celá otázka je v tom, akym spôsobom urobit túto jednotu. Odpoved na túto otázku nám dáva Boh sám vo svojom Zjavení. Rozdelenie medzi ludmi, ktoré prislo následkom hriechu, Boh zrusil v Kristovi a v nom obnovil jednotu. "Ved on je nás pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriatelstvo… aby v sebe z tych dvoch vytvoril jedného nového cloveka a nastolil pokoj, aby v jednom tele skrze kríz v sebe samom zabil nepriatelstvo a zmieril oboch s Bohom." (Ef 2:14n) Boh teda dáva svoj návod ako urobit "jedného cloveka", jednotu. Uz dve tisíc rokov nám cez Cirkev ukazuje cestu ku globalizácii. Vlastne katolícka Cirkev je GLOBALIZÁCIA. Pretoze Cirkev JE Telo Kristovo ako nám to hovorí Duch Sväty v tom istom Liste Efezanom. Mimo Jezisa Krista nejestvuje ziadna globalizácia, ziadna jednota. "V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ludom, v ktorom by sme mali byt spasení." Niet pod nebom iného mena, v ktorom by sme mali byt "zglobalizovaní". Akékolvek pokusy o inú globalizáciu nemajú ziadnu trvalú perspektívu. Vidíme to v histórii ludstva a najviac mozno v tej nedávnej akou bola snaha zjednotit cely svet v jednej velkej tisícrocnej nemeckej rísi pod vedením nemeckého nadcloveka. A kazdy dobre vie, ako táto globalizácia dopadla. Kto má otvorené oci, dobre vie kolko krvi stála iná globalizácia pod vedením sovietskeho cloveka. To vlastne ani nie je história, lebo je to skutocnost tak este blízka, ze mnohí sa boja otvorit na nu svoje oci. A este viac je tych, ktorí sa boja pozriet do budúcnosti na nadchádzajúcu globalizáciu v mene cloveka oslobodeného od Boha, ba nadbozského cloveka, cloveka, ktory je povzneseny nad bozské prikázania. I nemecky národ si zakryval oci pred budúcnostou. Hitler dal národu prácu a úzasnú materiálnu prosperitu, preto národ nechcel vidiet hrubú nespravodlivost a krutost Hitlera voci urcitym skupinám ludí. Zakryval si pred tym oci.

Dnes sú tu este nevinnejsí, pred vrazdou ktorych si zakryvame oci. Nechceme vidiet tych najnevinnejsích a najbezbrannejsích, nenarodenych, lebo svet nám ponúka zlaté tela. My Slováci si myslíme, ze sa teraz kazdy staneme bohatymi, úzasne nám lichotí, ze nemusíme stát v Petrzalke na hranici… Snazíme si nahovorit, ze nejako to len bude. - Ako Nemci.

U nás na vychode je príslovie: "Bez Boha ani do poroha. - Bez Boha ani po prah domu." A my chceme íst bez Boha dokonca do Európskej únie. Ktorá nechce ani spomenút Boha a desatoro. Ked Mojzis videl zlaté tela, v hneve rozbil tabule desatora. Európska únia nám ponúka zlaté tela, ale zakazuje desatoro. Zlaté tela nie je iba "zlato", ale skutocná falosná modla, ktorá, pretoze je nábozenstvom, nemôze pripustit desatoro pravého Boha. Nuz smerujeme ku globalizácii. Áno. Ale k akej? Chodím kazdy tyzden do väzenia v Miltone, kde je asi 1200 väznov. Majú tam jednotnú rovnosatu, jedno jedenie, jednotny rezim dna, "dokonalá" globalizácia a poriadok. Nemyslím si, ze nás Sv. Otec Ján Pavol II. je za takúto globalizáciu.

Pravdaze, kto by nepodporoval zjednocovanie medzi ludmi? Ak Sv. Otec podporuje toto zjednocovnie, to nie je bezpodmienecné a akékolvek zjednocovanie. Vyroky Sv. Otca sú masmédiami pravidelne prekrúcané, alebo jeho údajné vyroky sa bezmyslienkovite opakujú. Kto by tvrdil, ze Sv. Otec podporuje túto bezboznú globalizáciu, musel by uviest presny citát a pramen.

Co sa tyka nahovárania si, ze vsetko bude v poriadku, lebo je tam dvanást mariánskych hviezd, videl by som to ako urcitú nádej a ako znamenie toho, co povedala Panna Mária vo Fatime: Nakoniec moje Neposkvrnené Srdce zvítazí. Toto "snád znamenie" nie je ziadnou zárukou vyhnút sa dôsledkom nasej mravnej lahostajnosti. Inác povedané, prv nez príde vítazstvo Neposkvrneného Srdca, pravdepodobne príde hrozné prenasledovanie, ako to dosvedcuje Fatima: "Takisto [ako pápez] zahynuli jedni po druhych aj dalsí knazi, reholníci a reholné sestry, rôzni laici, muzi i zeny rozlicnych skupín a postavenia." Teda k tomu smerujeme.

1
INTERVIEW PRE M ROSU

1. Globalizácia?

2. …Akou cestou sa majú orientovat laici, ktorí sami vidia, ze hierarchia je nejednotná a nevie alebo nechce sa vyjadrit ku pálcivym otázkam dneska, a to aj v teologickych otázkach?

3. Kam smeruje Cirkev, ked neurobí vo svojej cinnosti opatrenia voci neustále narastajúcemu tlaku zo strany globalizacnej administratívy?

4. Vo svete sa za posledné desatrocia zintenzívnuje pôsobenie Panny Márie v rôznych zjaveniach…

5. Cirkev sa poväcsine stavia ku zjaveniam velmi opatrne, alebo vôbec sa nevyjadruje… Imprimátur…

6. O. Biskup. o Vás je známe, ze ste odobril Eucharisticky zázrak kórejcanke Kim…

7. Môzete nám dolozit príkladom z vlastného zivota pôsobenie Panny Márie a Jeho úcinky?

8. …Dnes sa vsak dokonca hovorí, ze ani tretie fatimské tajomstvo nebolo zverejnené úplne... Aké sú fakty?

9. Zasvätenie Ruska Neposkvrnenému Srdcu Panny Márie…

10. …postup Generálnej predstavenej?

11. Secovce…

12.... Co odporúcate slovenskym veriacim… Co knazom a biskupom

Ak chcete byt informovaní o novych otázkach a clánkoch na stránke Redemptio-Vykúpenie (táto nasa stránka) napíste nám to (napr.: Prosím, informujte ma o novinkach na stránke R-V). Alebo môzete to aj zrusit (napr.: Prosím, neposielajte mi uz informácie)

Nase emaily:

st.maryschurch@rogers.com

mbc24@globalserve.net

Tu posielajte aj VASE OTÁZKY