R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V

OTÁZKY

203

Zoznam vsetkych otázok
1- 50
50 - 100
101 - 150
151-200
HOME
CLÁNKY - ZOZNAM

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

OTÁZKY

203

 

Otázka

Judaizmus - Hospodin s Vami, o. Eirene

14. sept 2004

dnes som si precítal Vasu odpoved na moje otázky, som Vám nesmierne vdacny, ze ste venovali svoj vzácny cas na ich zodpovedanie, i ked hned vo mne vyvolali dalsie otázky. Ale nechcem na Vasich stránkach filozofovat, ani Vás okrádat o cas. Som rád, ze ste uznali judaizmus za pravú vieru, viem, ze nie pre krestanov, ale pre zidov a ze som sa v tejto otázke nemylil. Ved Boh stvoril cloveka na svoj obraz so slobodnou vôlou rozhodovat o svojom konaní, dobra, alebo zla. Boh ponúkol predsa Tóru vsetkym národom, ako návod na rozpoznanie dobra a zla, prijal ju vsak iba zidovsky národ. Jedinym rozdielom, ktory vidím medzi judaizmom a katolicizmom je, ze judaizmus stále caká na príchod Mesiása, a tym aj spasenie, kdezto katolícka cirkev a jej veriaci sa skrze Jezisa Krista spasenia uz dockala.

A tym vzniká druhá otázka: je zidovsky národ naozaj vinny, napriek tomu, ze dodrziava 613 príkazov / micvot /, alebo nevinny, tym, ze neuznal Jezisa Krista? Bezprostredne platí " Len cistí srdcom uvidia Boha"./Mat.5,8/? Naozaj platí, ze spaseny môze byt len ten,kto ide cestou Jezisa Krista? Naozaj niet spasenia skrze cirkev, lebo nábozenstvo nemôze darovat zivot? Preto povedal Jezis: Musís sa znovuzrodit? Preto Kristus zomrel, aby spasil ludstvo? Napriek tomu, ze clovek koná podla svojho vedomia a svedomia len dobro, platí: "Vsetky nase spravodlivosti sú ako ohyzdné rúcho."/Iz.64,6/,alebo " Niet spravodlivého ani jedného"/Rim.3,10/?

Napísané je:" Kto by zachovával cely zákon a klesol by len v jednom prikázaní, previnil by sa proti vsetkym"/Jak.2,10/, "Ja som cesta i pravda i zivot, nikto nepríde k otcovi len skrze mna"/Ján 14,6/, "A niet v nikom inom spasenia, lebo ani niet iného mena pod nebom, ktoré by bolo byvalo dané niekomu medzi ludmi, v ktorom by sme mali byt spasení"/ Sk.4,12/ atakdalej, nechcem viac citovat.

Mozno ste sa pousmiali, ze neveriaci a este k tomu zid cituje z Nového zákona. Len sa stále snazím pochopit tú vetu, ktorú ste písali Vlaste, ze jediná správna je katolícka cirkev. A pokial mám nieco pochopit, tak to chcem pochopit do hlbky a v nicom nebyt v neistote. U mna neistota znací obrazne dve cesty, správnu a nesprávnu, k Bohu a diablovi, k pochopeniu a hlúposti, k správnemu názoru a bludu.

Prajem Vám vela zdravia, shalom, otec Eirene Vás Augustín

 

Odpoved
o. Eirene
14. sept 2004

Zdravím Vás, Augustín!

Uz pri prvej odpovedi o zidovstve ma napadli mnohé témy, ktorych som sa chcel dotknút a rozobrat prv nez by ste sa na ne pytali, ale bol som rád, ze som si nasiel cas aspon na pociatocnú odpoved. Otázku, ktorú ste zacali, sme na tomto fóre zatial málo "preorali" a ani teraz na vsetko neodpoviem, ale pokúsim sa odpovedat aspon nieco.

Hovoríte, ze sa vzdy snazíte pochopit tú vetu, ze jediná správna cirkev je katolícka.

Nuz tak to je. Nemyslím, ze som povedal, ze zidovské nábozenstvo je TERAZ pravym nábozenstvom. Povedal som, ze aj katolícku Cirkev, aj zidovské nábozenstvo zacal Boh. To nemozno povedat o nekatolíckych krestanskych cirkvách. Ani jednu z nich nezacal a ani nezalozil Boh. Tieto cirkvi alebo sekty sa iba odstiepili od Cirkvi, ktorú zalozil Boh.

Pouzijem trochu krkolomny zvrat: Zidovské nábozenstvo zacal Boh, ale nezalozil ho Boh.

Zalozit nábozenstvo je dokonavy dej. Nieco, co sa dokoncilo. Zidovské nábozenstvo bolo stavom zakladania Bozieho (pravého) nábozenstva. Chcel by som nájst nejaky priliehavy príklad na to. Zidovské nábozenstvo DNES je ako auto do ktorého nedali motor. Alebo lepsie povedané, vyrobcovia odmietli dat motor. Myslím, ze by bolo treba nájst lepsí príklad.

Zidovské nábozenstvo je ako plán budovy bez budovy. Boh prv, nez zacal realizovat svoje královstvo, najprv pripravil projekt.

Teraz vidím, ze musíme rozlisovat medzi zidovskym nábozenstvom a Starym zákonom. Nedá sa to oddelit, ale nie je to jedno a to isté. Ja ako katolík pod Starym zákonom rozumiem Sväté Písmo ako aj vsetky skutocné udalosti, ktoré sa pred Kristom v Izraelskom národe udiali (koniec koncov sú zachytené v Písme).

Pod zidovskym nábozenstvom môzeme chápat to, ako Zidia chápu svoje nábozenstvo DNES, a za druhé, akú formu malo nábozenstvo v zidovskom národe pred Kristom.

Ako je to so zidovskym nábozenstvom dnes, je vlastne aj tazko povedat, lebo za 2000 rokov vlastne stagnuje, a, aspon z môjho pohladu, ludia ani nevedia, co to nábozenstvo ucí. To nábozenstvo vlastne ani nic neucí, nemá ziadnu náuku pre ludstvo. Je nanajvys zavreté v synagógach. Inymi slovami, nemá ziadnu snahu vyjst do ulíc, do sveta a privádzat ludí k svojej náuke. Celé nábozenstvo je vyhradené v podstate pre jednu skupinu ludí. Nie je katolícke, t.j. vseobecné.

Kdezto katolícka Cirkev je pre vsetkych, a to je presne dôvod, preco sa nazyva katolíckou. Mnohé cirkvi by chceli byt katolickymi, ale jednoducho v skutocnosti nie sú, ani sa nimi nikdy stat nemôzu, lebo neobsahujú plnú, kompletnú pravdu. Len dokonalá pravda, a to je Bozia pravda, sedí pre vsetkych, je vseobecne platná (katolikos). Môze sa uplatnit pre mladych, starych, chorych, zdravych, vzdelanych, nevzdelanych, ciernych, bielych, zo západnej i vychodnej pologule, pre dvadsiate storocie i prvé storocie. Nuz táto pravda je v Kristovej Cirkvi, a preto jej katolicita je kazdému do oci bijúca.

Problémom, ktory som chcel rozobrat v prvej odpovedi je neomylnost Cirkvi a neomylnost zidovského nábozenstva pred Kristom.

Nemyslím, ze by som to tu teraz dokázal celkom rozobrat, ale myslienka je v tom, ze v Novom Zákone (v Cirkvi) sa plnost ZJAVENIA, ktoré bolo dovrsené v Kristovi, zachováva prostredníctvom ucitelského magistéria a samozrejme Ducha Svätého.

V Starom zákone Duch Sväty úcinkoval skrze prorokov a svätopiscov.

Stary zákon nebol plnostou pravdy, lebo bol cestou k plnosti pravdy. Stary zákon bol tak povediac budova vo vystavbe. Ale ani tento príklad nie je celkom identicky s realitou.

Reality Starého zákona a realita Nového zákona je ako papierovy plán budovy a budova samotná.

Keby Zidia prijali Krista, Cirkev by sa zacala so Zidmi.

Ked som povedal, ze Novy zákon (Cirkev) je zavrsením Starého zákona, nie je to tak presne ako ten príklad s autom, do ktorého nedali motor.

Porovnanie s plánom je iná a mozno lepsia perspektíva medzi zidovstvom (pred Kristom) a Novym zákonom.

Áno, môzeme povedat, ze budova je zavrsením plánu, projektu (na papieri), ale samotny papier (plán) nemá ziadnu funkciu v konkrétnej postavenej budove.

Nuz zavrsením zidovstva (Starého zákona) je Jezis Kristus. On sám hovorí: Zákon a proroci (teda Písmo starého zákona) o mne písali.

Najrychlesím príkladom je tu baránok, ktorého obetovali v Starom zákone. Hoci obetny baránok bol skutocny z mäsa a kostí, predsa iba predobrazoval (ako plán) obetu nevinného Jezisa Krista za nase hriechy. Nuz ked skutocnost tohto "plánu" (baránok) nastúpila, obetovanie bekotajúceho baránka nemá viac ziadny vyznam. A takmer cely Stary zákon má takyto predobrazny vyznam.

Kristus povedal: Neprisiel som zrusit Zákon (Stary zákon), ale vyplnit. On svojou smrtou na krízi VYPLNIL predobrazny vyznam baránka, ktorého denne obetovali v chráme. Nuz nemozno mat aj svätú omsu aj zabíjat baránka. Nové víno sa nevlieva do starych nádob, ako na inom mieste Jezis povedal.

Sväty Hieronym, myslím, hovorí: Stary zákon je vyplneny v Novom a Novy je ukryty v Starom.

Stary zákon je teda prípravou na realitu Nového zákona. Boh zalozil budovu Cirkvi (Bozie královstvo) nie s Abrahámom, alebo Dávidom, ale az v Rímskej rísi, ako to predpovedal prorok Daniel. (vid clánok císlo 34)

Aspon tolko v tejto odpovedi.

o. Eirene


Tento rozhovor: 193 a 200

----------

Ak chcete byt informovaní o novych otázkach a clánkoch na stránke Redemptio-Vykúpenie (táto nasa stránka) napíste nám to (napr.: Prosím, informujte ma o novinkach na stránke R-V). Alebo môzete to aj zrusit (napr.: Prosím, neposielajte mi uz informácie)

Nase emaily:

st.maryschurch@rogers.com

mbc24@globalserve.net

Tu posielajte aj svoje OTÁZKY