R
CLÁNKY
V

Suvisiace otázky: 140, 141, 144

Suvisiace clánky: 5, 9, 10, 15, 17, 18,

17
Kolko stojí hrob?

Zamysleli ste sa niekedy nad tym, preco by ste mali platit za hrob?

Nikto predsa neprispel nijakym spôsobom na miesto, kde je hrob. Boh stvoril vsetky miesta, povrch zemsky. V mene akej logiky by mal jeden clovek platit druhému za to, ze niekde bude pochovany? Alebo v mene akého dobra?

Zaplatit za vykopanie hrobu, za truhlu a iné sluzby okolo toho spojené je cosi logické (Hoci pri otázke sumy je potrebné aj pri tom sa zastavit. Zrútila by sa spolocnost, keby aj to bolo zadarmo?). Ale platit za miesto, kde je clovek pochovany?!

To miesto nikto nevyrobil, ako si ho teda niekto môze privlastnovat?

Niekto namietne, ze o to miesto sa predsa treba starat a ktosi to musí platit. Povedzme, ze je to urcitá pravda, ale co ak niekto nemá na to peniaze a jednoducho si to miesto bude udrziavat sám, alebo jednoducho ho nebude udrziavat, ak nemôze, ale platit za miesto? Komu a preco?

Mestá majú mnohé parky, ktoré sa udrzujú zo spolocného. Mestá majú mnohé iné spolocenské objekty a aktivity, ktoré stoja nepomerne viac ako pár krát do roka pokosit cintorín.

Ale ja hovorím ciste o miesto na hrob. Ci nie je platenie za hroby úzera? - vyuzívanie ludskej biedy a zneuzívanie najcitlivejsej stránky cloveka?

Ci uz niet tolko cti pre cloveka, aby sa mu uznalo jeho právo mat po smrti 2x1m priestoru pre svoj hrob? Kto neuzná kazdému clovekovi nárok vlastnit 2x1m priestoru po smrti pre svoj hrob, ten sa robí vylucnym vlastníkom zeme a protirecí Bohu, ktory dal zemegulu pre vsetkych ludí, nielen pre samozvanych vlastníkov zeme.

Platit za miesto na cintoríne je jednou z najbeznejsích krádezí.

o. Eirene

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV