R

34

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

34

Katolícka Cirkev v sne babylónskeho krála Nabuchodonozora

1

V druhom roku Nabuchodonozorovho panovania prisnil sa Nabuchodonozorovi sen. Vtom sa mu duch strhol a jeho sen bol prec. Vtedy král rozkázal zavolat carodejov, vestcov, snárov a Chaldejcov, aby vylozili královi jeho sny. I dostavili sa pred krála. Král im povedal: "Prisnil sa mi sen a duch sa mi trápi túzbou poznat ho." Nato Chaldejci odpovedali královi aramejsky: "Král zi naveky. Povedz svojim sluhom svoj sen, potom ti oznámime jeho vyznam. Král odpovedal Chaldejcom: "Uz som sa rozhodol: Ak mi nepoviete sen i jeho vyznam, rozsekám vás na kusy a vase domy obrátim na sutiny.

(pokracovanie - klikni pravy trojuholník)

1

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV