R

33

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

33

1
Adventista a katolík

P. Pavol Eirene, C.Ss.R.

ADVENTISTA A KATOLÍK

alebo

DVAJA PRIATELIA NA DVOCH RÔZNYCH LODIACH

 

 

Pilát mu povedal: "Tak predsa si král?" Jezis odpovedal: "Sám hovorís, ze som král. Ja som sa na to narodil a na to som prisiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Kazdy, kto je z pravdy, pocúva môj hlas." Pilát mu povedal: "Co je pravda?"

Jn 18:37-38

Adam je môj priatel z vysokej skoly. Hrávali sme spolu sach a vela sme spolu debatovali.

Ale vlastne to vsetko je tu v nasledujúcich stranách.

Boh nás postavil tu na Zem, aby sme hladali Pravdu. Nie moju, ani tvoju, ale Kristovu. Pravda nie je z nás, ale je nám daná zhora. Ved Jezis Kristus je tá "Pravda, Cesta i Zivot".

Zdá sa ti, ze je to velmi komplikované?

Keby to bolo komplikované, povedal by Jezis: "Kto hladá, ten nájde."?

Áno, za vsetkych, ktorí budú cítat tieto stránky som sa zo srdca pomodlil, aby Duch Sväty, ba celé nebo bolo pri nich.

Nie, nepovedz apaticky ako Pilát: Co je pravda?

Cítaj, Boh ti pomôze.

(pokracovanie -klikni pravy trojuholník)
1
Adventista a katolík

1 - Úvodná strana
2 - Prv nez otocís list - SRDCE ZRODU
3 - CENTRÁLNY PILIER ADVENTISTOV
4 - VYDANIE TEJTO KNIHY
5 - Z DEJÍN ADVENTISTOV
6 - FARBA TEJTO KNIHY
7 - Námietky adventistov proti katolíckej Cirkvi (Vyjadrené jednym z nich)
8 - Odpoved na námietky adventistov - DIALÓG !
9 - Desat Bozích prikázaní a v rámci nich zvlást - SOBOTA
10 - Poradie soboty a prikázanie lásky - I.
11 - Poradie soboty a prikázanie lásky - II. - Desatoro ako také. - Prirodzeny a pozitívny mravny zákon. - Viera a mravy nie je celkom jedno a to isté.
12. - Autorita a dôvod na zmenu dna
13. - Autorita a poslanie.
14. - Hriesnost Cirkvi?
15. - Svätost Cirkvi
16. - SOLA SCRIPTURA? - Jedine Písmo?
17. - Predmetom viery sú TAJOMSTVÁ a nie Desat Bozich prikázaní.
18. "TELEGRAFICKÉ" ODPOVEDE
19. Dalsie námietky adventistov
OTÁZKA OSPRAVEDLNENIA A SPASENIA - ZÁSLUHY A SPÁSA
20. DEDICNY HRIECH
21. TAJOMSTVO BOHOCLOVEKA
22. KRISTOVO MYSTICKÉ TELO
23. SKUTKY A PRAVÁ VIERA
24. NASA JEDNOTA V KRISTOVI
25. PROTIRECENIE A TAJOMSTVO
26. POJEM TAJOMSTVA
27. ZÁSLUHY A SPÁSA - CO NA TO BIBLIA?
STRUCNE ZHRNUTIE
28. Sobota
29. Nedela
30. Cisté a necisté jedlá
31. Maly roh

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV