R

40

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

1- 50
50 - 100
101 - 150
151-200

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

Ak chcete byt informovaní o novych otázkach a clánkoch na stránke Redemptio-Vykúpenie (táto nasa stránka) napíste nám to (napr.: Prosím, informujte ma o novinkach na stránke R-V). Alebo môzete to aj zrusit (napr.: Prosím, neposielajte mi uz informácie)

Nase emaily:

st.maryschurch@rogers.com

mbc24@globalserve.net

Tu posielajte aj VASE OTÁZKY

Clánky

40

2.
AKÁ STARÁ JE NASA ZEM?
[Vek Zeme]
Dermott J. Mullan
Fundamentalisti vo vnútri katolíckej Cirkvi: narastajúci jav
 
DILEMA PRE KATOLÍKA

V skole mi moji krestanskí bratia vstepili mravnú zásadu: "Cirkev sa nemusí obávat pravdy." Nemalo by zálezat na tom, akymi prostriedkami sa pravda o svete odhalí. Katolík by mal byt ochotny sa jej pozriet rovno do ocí. Ale posolstvo fundamentalistov je velmi odlisné. Tvrdia, ze ked veda stanoví urcité pravdy (fakty) o veku sveta, krestania by mali tieto pravdy odmietnut.

Co si má katolík mysliet o vyrokoch, v inak prijatelnych ucebniciach, ze Zem je mladá? Co si má ortodoxny katolík mysliet, ked jeho oblúbená vydavatelská spolocnost vyhlasuje, ze Zem je mladá? Co si majú katolícki rodicia mysliet, ked Konferencia katolíckych rodín ucí, ze moderní fyzici zvádzajú verejnost mnohymi smermi?

Co konkrétne Cirkev dogmaticky ucila o tejto problematike?

Ak máme zodpovedat tieto otázky, stojí za to si najprv vyjasnit, ako vlastne tvrdenie o mladej Zemi vzniklo.

PREHLÁSENIA O MLADEJ ZEMI

Pôvod teórie o mladej Zemi je lahko identifikovatelny. Táto teória vyplynula zo strohych vypoctov, a to scítaním veku vsetkych patriarchov, ktorí sú pomenovaní v knihe Genezis a pridaním siestich dní. (V spisoch Otcov prvotnej Cirkvi môzeme nájst náznaky, ze mnohí z nich tiez verili, ze Zem bola doslovne stvorená za sest dní.) Táto teória pochádza z jedného konkrétneho vysvetlenia textu knihy Genezis. Ale toto vysvetlenie prehliada fakt, ze Cirkev ucí dôlezitú náuku o spôsobe, akym majú katolíci pristupovat k cítaniu Biblie.

AKO PRISTUPUJE UCITELSKY ÚRAD CIRKVI K PRVYM KAPITOLÁM KNIHY GENEZIS?

Zástancovia teórie o mladej Zemi pristupujú k problému pouzitím presnych císelnych hodnôt veku patriarchov, ktoré sa nachádzajú v knihe Genezis, ako keby obsah písma bol presnym ekvivalentom k modernym historickym knihám alebo k modernym vedeckym ucebniciam. Toto je jeden zo spôsobov prístupu k Biblii.

Ale toto nie je spôsob, akym nás Magistérium ucí pristupovat k otázke historickych zálezitostí písma. Tento dôlezity bod adresoval pápez Pius XII vo svojej encyklike Humani Generis (1950). Písal: "Bolo jasne stanovené...ze prvych jedenást kapitol knihy Genezis patrí k histórii v pravom zmysle slova. Jednako len nie je správne ich hodnotit modernymi normami historickej kompozície... V presne akom zmysle Genezis 1 - 11 spadá pod predmet histórie? To je úlohou exegétov, aby to svojou prácou zistili."

Ocividne, prístup pápeza Pia ku knihe Genezis je celkom odlisny od prístupu zástancov mladej Zeme. Otázkou je: musia katolíci verit uceniu pápeza o tom, ako treba cítat Genezis 1-11? Alebo si môzu osvojit prístup "ber alebo nechaj byt"?

Jasné odpovede na tieto otázky nájdeme v Humani Generis: "To, co je vylozené v encyklikách si vyzaduje súhlas veriacich, pretoze písaním tychto encyklík pápez uplatnuje beznú ucitelskú autoritu, ktorá sa vztahuje na Kristove slová 'Kto vás pocúva, mna pocúva' (Lukás 10, 16)." Fakt, ze katolíci by mali nasledovat "rozum a vôlu" pápeza, opakoval Druhy vatikánsky koncil nie neistymi termínmi (pozri Lumen Gentium c. 25).

(pokracovanie)
Pre pokracovanie tohto clánku klikni "delta" sípky, alebo nadpisy v pravom stlpci.
Pre dalsí alebo predchádzajúci clánok klikni sípky v lavom stlpci.

2
VEK ZEME

  

 

AKÁ STARÁ JE NASA ZEM?
1
VKRÁDA SA FUNDAMENTALIZMUS DO ZIVOTA KATOLÍKOV?
STANOVISKO ASTRONÓMA
 
2
DILEMA PRE KATOLÍKA
PREHLÁSENIA O MLADEJ ZEMI
AKO PRISTUPUJE UCITELSKY ÚRAD CIRKVI K PRVYM KAPITOLÁM KNIHY GENEZIS?
 
3
CIRKEVNI OTCOVIA A UCENIE CIRKVI: JE TU ROZDIEL?
AUTORITATÍVNE UCENIE O STVORENÍ
 
4
BOH UTVORIL SVET INTELIGENTNE - VEDA JE PRETO MOZNÁ
CIRKEV A LUDSKY ROZUM
ALE CO S VEDOU, KTORÁ JE CHYBNÁ?
 
5
ROZDIEL MEDZI FYZIKOU A BIOLÓGIOU
 
6
AKY VYZNAM MÁ UCENIE PÁPEZA LEVA PRE KATOLÍKA?
UPREDNOSTNUJE TEÓRIA STAREJ ZEME EVOLUCNÚ TEÓRIU?
 
7
PODROBUJE BOH NASU VIERU SKÚSKE PROSTREDNÍCTVOM VEDECKÉHO DÔKAZU?
TVRDENIE O TOM, ZE SVET JE MLADY: COMU MÁ KATOLÍK VERIT?
2
VEK ZEME

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«