R

32

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

32

8
Odpoved Jehovovym svedkom

(pokracovanie)

III. SVEDECTVÁ

Medzi Jehovivymi svedkami, ktorí zanechali sektu, niektorí napísali svoju skúsenost, vyloziac dôvody svojho návratu do katolíckej Cirkvi. Hla, niektoré príklady.

1. Dvaja ex ministri Jehovovych svedkov

Walter Palmieri a Achille Aveta uz od mladosti sa zúcastnovali na propagandistickej cinnosti Jehovovych svedkov v Campanii. Dosahovali postupne zodpovedné miesta a dôkladne spoznali v sekte vsetky vieroucné i organizacné stanoviská. Ale zároven v nich vyrástlo hlboké rozcarovanie, ktoré ich doviedlo ku krachu dôvery v celú organizáciu a spôsobilo ich odchod zo sekty.

Napísali knihu: Jehovovi svedkovia: byt, ci nebyt? Rozbor nábozenského hnutia ucineny dvoma ex-sluzobníkmi Jehovovych svedkov. (Testimoni di Geova: essere o non essere? Un analisi del movimento religioso compiuta da due ex ministri dei testimoni di Geova) - Ed. Dehoniane, Bologna 1981, str. 198.

Je to jasny a objektívny rozbor, ktory zanecháva bokom akúkolvek nábozenskú predpojatost. Zili v predsvedcení, ze medzi Jehovovymi svedkami nasli najlepsiu nábozenskú skúsenost, najsprávnejsie vysvetlenie Biblie, rydze krestanstvo, ktorého sa treba s nadsením drzat.

Pochybnosti a sloboda slova

"Zakial sme si nepredlozili problém, aj my sme boli medzi vyucovanymi, zaclenovanymi, ako tolkí iní, a vsetko sme vidávali cez okuliare, aké nám nasadila organizácia. Na dôvazok, rozlicné fázy sluzby, uskutocnovanej Jehovovymi svedkami, nás natolko spútnavali, ze nám nenechávali takmer ani moznost rozmyslat kriticky.

Ked pre rozlicné dôvody povstali prvé pochybnosti, s velkym sklamaním sme pozorovali, po prvykrát, ze nebolo mozné rozprávat o nich s ostatnymi Jehovovymi svedkami. Absolútny nedostatok dialógu je naozaj smutnou skutocnostou organizácie Jehovovych svedkov. Alebo lepsie povedané, je tu dialóg, ale len v jednom zmysle, t. j. v zmysle, aky chce organizácia. U Jehovovych svedkov neexistuje sloboda slova, nemôzu sa vyjadrit myslienky odlisné od tych, ktoré sú predlozené zhora, od Riadiaceho Telesa!

S údivom sme zistili, ze aj tych zopár bratov, s ktorymi sa dalo úprimne porozprávat, mali tie isté rozpaky, ako my. Z toho sa zrodilo rozhodnutie, nezávisle od nariadení ulozenych Riadiacim Telesom, urobit previerku tejto organizácie, ktorej sme venovali vsetku svoju energiu.

Spozorovali sme, ze ich náuka neobstojí v skúske! je dvojzmyselná, temná! zatialco, ked sme ju preverili po prvykrát s jednym Jehovovym svedkom, ci uz pre nasu prípravu na poli biblickom, ci pre známu istotu a presvedcivo prejavenú nasim ucitelom, boli sme nadsení a zdalo sa nám jasné to, co natolko jasné nie je! " (str. 12-14).

Nepochádzajú od Boha

"Pocas nasich rozborov - robia uzáver dvaja autori - sa vzdy viac upevnovalo presvedcenie, ze organizacná struktúra Jehovovych svedkov si nekladie vzdy krestanské ciele, ale casto sa dáva na rozsirovanie ideí ludí, ktorí neprijali ziadne poverenie od Boha, osôb, ktoré sa zahalujú svätostou, aby dosiahli prestíz.

Zistili sme, ako je Riadiace Teleso obratné v menení svojich pohladov, predloziac protikladné názory s tym, ze takmer nikto nezaznamená zmeny, pre ktoré sa to stalo! Problém krvi velmi jasne vyjavuje povrchnost prejavovanú Riadiacim Telesom ohladom problémov, v ktorych ide o ludsky zivot, ktory je vsak v Bozich ociach sväty!" (str. 187).

(pokracovanie)

8
Odpoved Jehovovym svedkom


1
I. KTO SÚ JEHOVOVI SVEDKOVIA
1. Prosíme, nezvonte!
2. Preco "Jehovovi svedkovia"
3. Trochu z histórie
4. Organizácia a propaganda

2
II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV
1. Biblia
2. Najsvätejsia Trojica

3
3. Je Jezis Kristus Bohom?

4
4. Co sa stane po smrti?

5
5. A Mária, Jezisova matka ?

6
6. Cirkev, Pápez, Sviatosti

7
7. Niektoré jednotlivé otázky
8. Dôvody úspechu

8
III. SVEDECTVÁ
1. Dvaja ex ministri Jehovovych svedkov

9
2. Istá pani

10
3. Günther Pape

11
IV. ZÁVER

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV