R

32

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

32

7
Odpoved Jehovovym svedkom

(pokracovanie)

II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV

7. Niektoré jednotlivé otázky

JS tiez vyzadujú úplné odlúcenie sa od akejkolvek politickej a sociálnej cinnosti (vrátane volieb akéhokolvek druhu) a konecne aj od obchodovania. Podla nich, ako sme uz povedali, nábozenstvo, politika a obchod sú "bezbozná satanova trojica".

Vzhladom na to, ze prítomny "zly systém veci" bude coskoro zniceny od Jehovu, ktory ustanoví "novy ideálny svet" plny statia, Jehovori svedkovia sa musia obmedzit na zachovávanie státnych zákonov, ktoré nie sú v protiklade s ich náukou a s ich záujmami.

Ale "viera bez skutkov je mrtva", pripomína nám sv. Jakub (2:26), a medzi skutky patrí tiez spolupráca na povznesení obcianskeho a spolocenského zivota. Tu pod politikou nemáme na mysli ani tak príslusnost k nejakej strane, ako skôr angazovanost o rozvoj spolocného dobra: slobody, spravodlivosti, pokoja, práce, pokroku... Aj Jezis povedal: "Co je cisárovo, dávajte cisárovi." (Mk 12:17)

Co sa tyka obchodu, JS sú prví, ktorí ho prevádzajú vo velmi vynosnej forme so znackou ciste kapitalistickou. Ako vyplyva z ich vlastnych zúctovaní, Brooklynská centrála disponuje miliardovymi ziskami z predaja ich publikácií, od "dobrovolnych prispievatelov" a z darov (ktoré sú "satanské" ak sú v prospech katolíckej Cirkvi). A dalej odsudzujú katolíckych knazov, ktorí ziadajú nejakú oferu na slúzenie Sv. liturgie, ci iné obrady.

Inym obvinením proti Cirkvi je, ze pápezi, biskupi, vojenskí kaplani "pozehnávajú zbrane, ktoré slúzia na zabíjanie". Je lahké povedat, ze títo pozehnávajú osoby a nie zbrane. A keby sa bol pocúvol Benedikt XV. a Pius XII. nebola by vypukla ani prvá, ani druhá svetová vojna. Ján XXIII. napísal encykliku o mieri, Pavol VI. zaviedol svetovy den mieru, Ján Pavol II. ho neúnavne hlása! Ale sú to skutocnosti, ktoré JS tvrdohlavo odmietajú.

Konecne je známe, ze JS odmietajú transfúziu krvi. Je to nariadenie dané Knorrom v r. 1945. Preto dávajú prednost tomu, aby zomreli, a nechávajú tiez zomriet aj najdrahsie osoby, ako by sa nou mali zachránit. Noviny o tejto zálezitosti viackrát oznámili dramatické skutocnosti. Táto tvrdohlavost je nakoniec tiez motivovaná z ich doslovného vysvetlovania Biblie. Stary zákon stotoznoval krv so zivotom a povazoval ju za svätú, vlastníctvo Bozie. Preto zidovské zákony úplne zakazovali pozívat krv zabitych zvierat. Tento zákaz sa dodrziaval este aj v prvych krestanskych casoch (por. Sk 15:19n) z ohladu na krestanov zo zidovstva. Ale s Kristovym vykúpením vsetky tieto právne predpisy Starého zákona padli (por. Ef 2:15).

Podla Jehovovych svedkov by transfúzia bola "jedením krvi". Niektorí z nich chápu nezmyselnost takého zákazu, ale podporujú ho, poukazujúc na skutocnost, ze aj po transfúzii mnohí chorí zomierajú!, alebo ho prestupujú, ale s vedomím, ze robia hriech!

8. Dôvody úspechu

Namieta sa: Ak sa veci takto majú, ako sa vysvetluje misionárska horlivost Jehovovych svedkov, ako sa vysvetlujú ich úspechy?

Scasti sme uz odpovedali na str. ?? : znacné financné zdroje, s ktorymi môzu podporovat tlac a propagandu; metodické, naliehavé a lstivé získanie clenov "pioniermi" a "ohlasovatelmi" nálezite pripravenymi; ovzdusie ideologického terorizmu, ktoré znemoznuje akékolvek seriózne a prehlbené stúdium Biblie a hrozí s "beda" a vecnym znicením tym, ktorí by sa snád pokúsali zanechat sektu. "Spasia sa len horliví ohlasovatelia - tvrdia séfovia - ,tí ktorí propagande a rozsirovaniu tlace venujú viac hodín."

Okrem toho ich posolstvo má urcitú prítazlivost: vylucuje akékolvek tajomstvo pre tento i druhy zivot, uvolnuje od akejkolvek nábozenskej praxe, dáva istotu stat sa "vyvolenym", urcenym pre vecné stastie v konkrétnych formách tohto zivota, a to onedlho!

V Taliansku dalej je úspech casto kvôli nábozenskej nevedomosti a velmi slabej znalosti Biblie tolkych krestanov. A tiez kôli rozsírenému antiklerikalizmu (=protiknazské myslienky a postoje) pre ktory sa pokladá za pravdu to, co JS falosne a ohováracne tvrdia o katolíckej Cirkvi. Akokolvek vsak, nezvelicujme! Dosiahnuté vysledky si vyziadali obrovskú cenu. Z ich poslednych Annuárií sa vidí, ze kazdy novy prívrzenec stál v priemere cez 2 600 hodín kázania! A nie je málo Jehovovych svedkov, ktorí zanechávajú sektu. Z ich statistík sa zistuje, ze v desatrocí 1970-80 bolo novych "pokrstenych" 1 743 484, zatial co JS vzrástli len o 790 621. Ako sa vysvetluje tento rozdiel? Ak si pravdaze uvedomíme urcité percento úmrtnosti, treba uzatvárat, ze v onom desatrocí odislo zo sekty asi 900 000 Jehovovych svedkov.

Návrat k viere a katolíckej nábozenskej praxi sa vzdy cítil ako oslobodenie sa od nejakého upíra a hlboká aktívna radost. "Ked som sa vrátil spät - povedal jeden z nich -, bola to najkrajsia Pascha (=Prechod, Velká noc) môjho zivota!"

"Ked som prijala nasledovanie Jehovovych svedkov - píse jedna mladá pani z Milána -, to co ma najviac zmiatlo, bolo nariadenie zobrat zo svojej izby obraz Panny Márie a viac sa na nu neobrátit nijakou modlitbou, za dalsie nemodlit sa viac za zomrelú mamu, pretoze ako ma uistovali, jej dusa bola mrtva spolu s telom.

Cítila som sa stratená ako dvojnásobná sirota. Ale je mozné, aby vsetko, co som bola studovala v katechizme, bolo falosné? Jedného dna sa mi náhodou dostala do ruky kniha Dokumenty II. vatikánskeho koncilu, ktorú som mala medzi inymi, ale nerozumela som takmer nic. Vyhladala som miesto, kde sa hovorilo o Panne Márii a nasla som VIII. hlavu dokumentu o Cirkvi. Precítala som ju velmi pozorne. Bolo to pre mna zjavením! Uvedomila som si svoju nevedomost, a chcela som studovat aj iné otázky! V krátkosti: "Navrátila som sa ku katolíckej viere, znovu som nasla Bohorodicku a Matku a to bolo pre mna neopísatelnou radostou."

(pokracovanie)

7
Odpoved Jehovovym svedkom


1
I. KTO SÚ JEHOVOVI SVEDKOVIA
1. Prosíme, nezvonte!
2. Preco "Jehovovi svedkovia"
3. Trochu z histórie
4. Organizácia a propaganda

2
II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV
1. Biblia
2. Najsvätejsia Trojica

3
3. Je Jezis Kristus Bohom?

4
4. Co sa stane po smrti?

5
5. A Mária, Jezisova matka ?

6
6. Cirkev, Pápez, Sviatosti

7
7. Niektoré jednotlivé otázky
8. Dôvody úspechu

8
III. SVEDECTVÁ
1. Dvaja ex ministri Jehovovych svedkov

9
2. Istá pani

10
3. Günther Pape

11
IV. ZÁVER

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV