R

32

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

32

6
Odpoved Jehovovym svedkom

(pokracovanie)

II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV

6. Cirkev, Pápez, Sviatosti

JS sú neochvejnymi protivníkmi katolíckej Cirkvi. Rutheford ju definoval ako "hlavného viditelného nepriatela Boha, najväcsieho a najhorsieho verejného nepriatela". A Knorr ako: "velkú prostitutku", "velky Babilon" a vyrazmi podobného druhu. "Ja, moja zena a moje deti (nasledujú mená) ziadame, aby sme boli vymazaní z knihy pokrstenych vo farnosti, lebo sme sa rozhodli patrit k nábozenstvu Jehovovych svedkov". Nejeden farár dostal listy tohto druhu napísané v poslusnosti rozhodnému nariadeniu séfov: "Musíme sa nacisto oddelit od akejkolvek organizácie velkého Babilonu (=katolícka Cirkev). Musíme zanechat úcast na ich cinnosti. Musíme im oznámit, ze vystupujeme z ich organizácie".

Je lahko odpovedat, ze nikto nenúti rodicov krstit deti a kazdy je slobodny odíst z katolíckej Cirkvi, ked myslí a zije ako keby nebol pokrsteny, bez toho, aby to potreboval oznámit farárovi. Dnes vsak musia farári takéto listy odosielat biskupovi (tie sa potom uchovávajú v archíve) a musia pripísat poznámku o tejto skutocnosti do knihy pokrstenych, kvôli právnym následkom, ktoré vyplyvajú z tohto formálneho odpadu od katolíckej Cirkvi.

JS tvrdia, ze Jezis Kristus nezalozil Cirkev a nevyvolil Simona-Petra za jej hlavu. Chcú teda ignorovat vyslovné Jezisovo prehlásenie Simonovi Petrovi: "Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev! Tebe dám klúce od nebeského královstva" (Mt 16:18n) Nezabúdajme, ze Kristus nazval Simona "Kefa", co znamená skala. Povedal teda: "Ty si skala a na tejto skale postavím svoju Cirkev."

Vsetci ludia sú povolaní k tomu, aby boli úcastníkmi Cirkvi, a nielen niektorí, ako to tvrdia JS, lebo len v mene Jezisa Krista môzeme byt spasení (por. Sk 4:12; Gal 1:8; Tim 3:10; Jn 2:10) a len ked pocúvame pastierov Cirkvi, sme si istí, ze pocúvame Jezisa Krista. On povedal svojim apostolom: "Kto vás pocúva, a kto vami pohrda, mnou pohrda. Kto vsak pohrda mnou, pohrda tym, ktory ma poslal." (Lk 10:16)

A JS, ktorí sa narodili vcera, spôsobom, ktory poznáme, ignorujú, alebo pohrdajú dvadsiatimi storociami histórie katolíckej Cirkvi. Histórie, ktorá zaiste nie je bez tiena a nedokonalosti, pretoze je vzdy robená ludmi, ktorí majú svoje hranice. Ale mimoriadne bohatá na nespocetné hodnoty. Uz dvadsat storocí Cirkev pracuje pre materiálne i duchovné pozdvihnutie sveta, , ucitelka pravdy a dobrotivá matka ku vsetkym, pocnúc od najchudobnejsích a trpiacich. Predstavuje nám to medzi inymi nesmierna rada svätcov, ktorí poznacujú storocia, z ktorych mnohí sú obrovskej postavy, ako sv. Augustín, Benedikt z Nursie, Frantisek z Assisi, Vincent z Pauly, Giuseppe Cottolengo, Ján Bosko, aby sme uvideli aspon niektorych. A ci nie je dnes Matka Terézia z Kalkuty zijúcim symbolom pravdy a lásky Kristovej Cirkvi?

Co sa tyka sviatostí, JS ich odmietajú vsetky, pravdaze preto, lebo neuznávajú Najsvätejsiu Trojicu, bozstvo Jezisa Krista a pravú náuku o vykúpení od hriechu.

Praktizujú len krst dospelych v bazéne, ale nie ako vonkajsie znamenie vnútornej ocisty, ale len ako verejny prejav, ze sa osoba "zasväcuje Jehovovi, aby robila jeho vôlu".

Odmietajú Eucharistiu, a teda aj sv. omsu, pretoze, ako obycajne falzifikujúc Evanjelium, rozsirujú, ze Jezis nepovedal: "Toto je moje telo, toto je moja krv", ale "Toto znamená moje telo, toto znamená moju krv". Slávia fakticky len raz rocne "pamiatku" poslednej vecere a Jezisovej smrti.

Podla Jehovovych svedkov vsetky krestanské sviatky, poboznosti k svätym, modlitba za zomrelych, úcta kríza sú pohanského pôvodu. Odmietajú pápeza, biskupov a knazov, ale prepoziciavajú slepú poslusnost vedúcim z Brooklynu. Je to teda nábozenstvo, ktoré vylucuje akykolvek synovsky vztaz s bohom Otcom, akékolvek eucharistické spolocenstvo s Jezisom Kristom, akúkolvek istotu odpustenia prostredníctvom spovede, co aj v hodine smrti.

(pokracovanie)

6
Odpoved Jehovovym svedkom


1
I. KTO SÚ JEHOVOVI SVEDKOVIA
1. Prosíme, nezvonte!
2. Preco "Jehovovi svedkovia"
3. Trochu z histórie
4. Organizácia a propaganda

2
II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV
1. Biblia
2. Najsvätejsia Trojica

3
3. Je Jezis Kristus Bohom?

4
4. Co sa stane po smrti?

5
5. A Mária, Jezisova matka ?

6
6. Cirkev, Pápez, Sviatosti

7
7. Niektoré jednotlivé otázky
8. Dôvody úspechu

8
III. SVEDECTVÁ
1. Dvaja ex ministri Jehovovych svedkov

9
2. Istá pani

10
3. Günther Pape

11
IV. ZÁVER

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV