R

32

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

32

9
Odpoved Jehovovym svedkom

(pokracovanie)

III. SVEDECTVÁ

2. Istá pani

menom Gilda Sistarelli zverejnila v periodiku "Con Roma" (c.18, 1.10.1957) nasledujúce vyhlásenie:

"Cítim povinnost verejne oznámit svoj definitívny návrat do katolíckej Cirkvi potom, co som viac ako sest rokov blúdila v sekte Jehovovych svedkov v Zhromazdení Mutignano (Teramo).

Vstúpila som tam pohnutá túzbou nájst tam, podla slubov vedúcich, väcsie zachovávanie zákona... Zistila som vsak naopak, ze hnutie je vedené riadiacou triedou, ktorá je pysná, egoistická a ziskuchtivá, a ze masa príslusníkov cerpá svoju duchovnú aktivitu v stúdiu a v komentároch biblickych textov a statí zámerne vybratych zo Svätého písma podla schém pripravenych americkou centrálou v Brooklyne...

Za sest rokov som nikdy nepocula od vedúcich jedinú kázen o láske, ktorá je podstatnou castou Zákona a Kristovho ohlasovania. Ani som nenasla duchovnú útechu z vyznania hriechov, ktoré, ako hovorí Biblia, nám dáva istotu o Bozom odpustení...

(Rutheford) zacal s nicením a stahovaním z predaja prvotnych Russelovych kníh s cielom, aby mohol rozsírit svoje, v ktorych zmizol akykolvek odkaz na diela, alebo meno zakladatela. V krátkom case sa tento prefíkany organizátor hnutia stal majitelom, akcionárom a pôvodcom najbohatsej vydávatelskej spolocnosti nazyvanej "Strázna veza pre Bibliu a Pojednania"...

Nasi séfovia sa nasiroko úcastnia v tejto bohatej vydavatelskej cinnosti. Stací spomenút, ze "zvlástni pionieri" "oblastní sluzobníci" dostávajú casopis Strázna veza po 6 lír za kópiu a dávajú ju po 30. Knihy majú po 65 a predávajú ich po 325 lír za kópiu (ceny sú z roku 1957). K tymto vydavatelskym ziskom sa pripájajú stabilné mesacné poplatky a vynáhrada urcená pre "speciálnych sluzobníkov" po kazdych 150 hodinách sluzby.

Nakoniec musím povedat slovo o morálnom charaktere zakladatela tohto hnutia, Russelovi. Pozorne studujúc jeho zivot na podklade historickych textov a nie na základe správ, ktoré sa objavujú v Stráznej vezi, musela som urobit záver, ze bol nielen nábozenskym maniakom, ale aj dusevne a morálne narusenym clovekom. Vyrok amerického tribunálu, ktory schvaloval jeho rozvod, ho takto charakterizoval: "Tvrdohlavy Russelov egoizmus, neprestajná sebachvála a despotizmus boli také, ze pre ktorúkolvek zenu zivot s ním bol skutocne neznesitelnym." Necitujem pritom narázky na "povahu jedinecne vynimocnú", ktoré sú obsiahnuté v tom istom vyroku.

Ked nejaká sekta, ktorá si dokonca hovorí krestanská a prevysujúca vsetky nábozenstvá, má zakladatelov a ucitelov tohto druhu: egoistov, násilníkov, nemravnych, ked povstala na nevedomosti a úbohosti, rozsievajúc nenávist proti katolíckej Cirkvi a prítomnému svetu v kazdom svojom prejave, ked jej náuka sa ukáze viac-menej len ako forma zamaskovaného ateizmu a anarchie, pokladám za nutné a súrne zanechat ju a poradit tym, ktory sa nachádzajú v jej putách, aby z nej odvázne vystúpili, aby nepadli do protirecenia s tym, na co narázal sv. Pavol, ked hovoril o falosnych veriacich: "Vyznávajú, ze poznajú Boha, ale skutkami ho popierajú." (Tim 1:16)

Nakoniec, co najvrelejsie vyzyvam vsetkych tych bratov a sestry, ktorí pre moju vinu, alebo pre hlásanie inych, zanechali vieru otcov, aby pohnutí milostou, vrátili sa spät k svojej Matke, od ktorej mnohí sú vzdialení bez akejkolvek svojej viny. Aby aj oni zakúsili, ako aj ja, v hlbke svojho srdca muky pochybnosti, úzkost z návratu a radost zo znovunájdenej pravdy. Pre návrat tychto drahych bratov rada obetujem Bohu svoj zivot".

(pokracovanie)

9
Odpoved Jehovovym svedkom


1
I. KTO SÚ JEHOVOVI SVEDKOVIA
1. Prosíme, nezvonte!
2. Preco "Jehovovi svedkovia"
3. Trochu z histórie
4. Organizácia a propaganda

2
II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV
1. Biblia
2. Najsvätejsia Trojica

3
3. Je Jezis Kristus Bohom?

4
4. Co sa stane po smrti?

5
5. A Mária, Jezisova matka ?

6
6. Cirkev, Pápez, Sviatosti

7
7. Niektoré jednotlivé otázky
8. Dôvody úspechu

8
III. SVEDECTVÁ
1. Dvaja ex ministri Jehovovych svedkov

9
2. Istá pani

10
3. Günther Pape

11
IV. ZÁVER

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV