R

32

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

32

3
Odpoved Jehovovym svedkom

(pokracovanie)

II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV

3. Je Jezis Kristus Bohom?

Ako pre Jehovovych svedkov nie je Bohom Sv. Duch, tak ním nie je ani Jezis Kristus. Definujú ho ako perfektného cloveka stvoreného Jehovom pred vsetkymi vecami, potom preneseného do Máriinej maternice!, alebo ako anjela, dokonca Michala archanjela! ale urcite nie ako druhú osobu Najsv. Trojice. Russel napísal: "Jezis je v urcitom zmysle bohom, ale nie Bohom Jehovom". A Ruheford: "Niektorí tvrdia, ze Jezis Kristus bol na zemi opravdivym Bohom a opravdivym clovekom. Táto teória je pomylená."

Popierat bozstvo Jezisa Krista znamená podstatne nicit krestanstvo. Znamená vygumovat pravy zmysel Kristovho vtelenia, jeho utrpenia a smrti a jeho zmrtvychvstania. Ak Jezis Kristus nie je Bohom, nasa viera v neho nemá zmysel. Jeho náuka nie je Slovo Bozie, ale obycajné slovo cloveka i ked obdivuhodné. A ludstvo nie je vôbec vykúpené. Na záver, ako hovorí sv. Pavol, my krestania by sme boli "najúbohejsí zo vsetkych ludí" (1 Kor 15:19). Cely Novy zákon je vsak jasnym dokumentom, ze Jezis Kristus je Boh, pocnúc od obdivuhodného pociatku evanjelia sv. Jána: "Na pociatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh" (Jn 1:1). A Jezis tvrdí: "Ja a Otec sme jedno" (Jn 10:30). "Kto vidí mna, vidí Otca" (Jn 14:9). Jeho protivníci ho obvinovali práve z toho, ze sa vyhlasuje za Boha. "Hoci si clovek, robís sa Bohom" (Jn 10:33). A Ján koncí svoje evanjelium tvrdiac, ze ho napísal, "aby ste verili, ze Jezis je Mesiás, Bozí Syn, a aby ste vierou mali zivot v jeho mene" (Jn 20:31).

To isté hovoria aj ostatní traja evanjelisti, ked dokumentujú, ze Jezis urobil skutky, ktoré len Boh môze urobit: uzdravil chorych, vzkriesil mrtvych, ovládal vetry a búrky, odpústal hriechy! a zmrtvychvstanie je rozhodujúcim dôkazom jeho bozstva, ktoré vítazí aj nad smrtou.

Aj JS uznávajú, ze Kristus bol vzkrieseny, ale len cinnostou Jehovovou, a "ako duchovná osoba a nie s hmotnym telom", neprijal opät ludsky zivot, lebo by to bolo znamenalo vziat naspät cenu vykúpenia". Ale stací pozorne cítat evanjelium (Jn 20:19n 25-29, 6k 24:36, 43), aby sme pochopili, ze Jezis vstal vlastnou mocou ako Boh, so svojím pravym telom, tym, ktoré mal pred svojou smrtou, prirodzene s vlastnostami oslávenych tiel. Popieraním bozstva Jezisa Krista sa vykúpenie Jehovovych svedkov redukuje na vykúpenie obchodného typu: Jezis dal zivot pre "znovukúpenie" strateného raja od Jehovu a jeho znovuustanovenie na tejto zemi. Rozumie sa, ze len pre Jehovovyvch svedkov.

Naopak, Novy zákon opätovne tvrdí, ze Jezis Kristus zomrel, aby nás oslobodil od nasich hriechov a znovu nás priviedol k Bohu (1 Pt 3:18), aby nám dal "zivot" (Jn 12:24, 14:19), t. j. aby nás znovu uviedol do priatelského vztahu s Bohom a poskytol vsetkym moznost vecného stastia v raji.

Ale ako môzu JS popriet bozstvo Krista, tak jasne podlozené Sv. písmom? Jedinym systémom: menia texty, interpunkcné znamienka, nahrádzajú urcité slová, menia casy slovies atd. (príklady mozno vidiet v citovanej knihe od G. Bibiniho, str. 85n) Okrem toho odmietajú rozlisovat to, co sa v evanjeliách vztahuje na Jezisa ako na cloveka, od toho, co sa na neho vztahuje ako na Boha. Tak obhajujú, ze Jezis Kristus nie je Bohom, lebo povedal, ze niektoré veci neboli spoznané ani od neho ani od anjelov, ale od Boha (Mk 13:32); pretoze v Gecemanskej záhrade volal k Otcovi, aby mu pomohol (Lk 22:41); pretoze povedal, ze Otec je väcsí od neho (Jn 14:28); a ked zomieral na krízi, cítil sa byt opustenym od Boha (Mt 27:46). Potom zomrel, a Boh nemôze zomriet!

Ale je jasné, ze vsetky tieto vyrazy (i iné) sa vztahujú na Jezisa, nakolko je clovek. Je to Jezisova ludská prirodzenost, ktorá je podrobená bolesti neistote, smrti. Je to Jezis clovek, ktory je nizsí od Boha, ktory mu je podrobeny, odporúca sa mu!

My krestania pevne veríme, ze v Jezisovi Kristovi "telesne prebyva celá plnost bozstva", ako tvrdí sv. Pavol (Kor. 2:9). On je "Boh z Boha, pravy Boh z Boha pravého", ako to definuje Nicejsky koncil (v r. 325).

V Jezisovi Kristovi "máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov" (Ef 1:7). A Peter uistuje: "V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ludom, v ktorom by sme mali byt spasení" (Sk 4:12). Preto my sme krestania, svedkovia Jezisa Krista!

(pokracovanie)

3
Odpoved Jehovovym svedkom


1
I. KTO SÚ JEHOVOVI SVEDKOVIA
1. Prosíme, nezvonte!
2. Preco "Jehovovi svedkovia"
3. Trochu z histórie
4. Organizácia a propaganda

2
II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV
1. Biblia
2. Najsvätejsia Trojica

3
3. Je Jezis Kristus Bohom?

4
4. Co sa stane po smrti?

5
5. A Mária, Jezisova matka ?

6
6. Cirkev, Pápez, Sviatosti

7
7. Niektoré jednotlivé otázky
8. Dôvody úspechu

8
III. SVEDECTVÁ
1. Dvaja ex ministri Jehovovych svedkov

9
2. Istá pani

10
3. Günther Pape

11
IV. ZÁVER

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV