R

32

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

32

4
Odpoved Jehovovym svedkom

(pokracovanie)

II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV

4. Co sa stane po smrti?

JS tvrdia, ze smrtou sa vsetko koncí: S telom zomiera aj dusa, ako je to u zvierat. Je teda zbytocné spomínat mrtvych, alebo sa za nich modlit. Jehova kriesi v rozlicnych obdobiach len niektorych privilegovanych (mali by uz byt vzkriesené velké osobnosti Starého zákona, apostoli, a najvynikajúcejsí JS!) Koniec sveta je bezprostredny, zacal sa uz totiz, podla slávneho Russelovho proroctva v roku 1914. Znamením toho sú vojny, drahota, zemetrasenie a zlociny kazdého druhu, ktoré zúria. Skoro príde k velkej bitke (tzv. Harmagedon), v ktorej Jehova znicí "svetovú vládu babylonského nábozenstva" a "bezboznú satanovu trojicu", t. j. moc politickú, obchodnú, nábozenskú (pocnúc od krestanského nábozenstva). Tomu nesmiernemu krvipreliatiu uniknú len JS a vstanú ludia, o ktorych sa usúdilo, ze sú "zaslúzilí". Vtedy sa zacne "tisícrocné královstvo" stastia na zemi, ktoré bude ovládané z neba od Jezisa Krista a od 144 000 vyvolenych.

Ale nebude este dokonalost: po uplynutí tisíc rokov Jehova znicí tvrdohlavych, ktorí budú este mat odvahu mu odporovat, a "velky zástup" Jehovovych svedkov sa konecne bude tesit dokonalému a vecnému stastiu na tejto zemi, ktorá sa stane rajom.

Avsak opravdivych "vyvolenych", jedinych, ktorí budú mat privilégium vstúpit do Jehovovho nebeského královstva, bude len 144 000. Ktorí to budú? Na základe ich vysvetlenia jedného odseku z Apokalypsy (7:4) by sa jednalo len o muzskych dospelych (teda mimo deti a zien), ktorí dokonale zili náuku Jehovovyvh svedkov. Dnes je toto císlo takmer naplnené: Zostávalo by menej ako 10 000 miest, zcasti uz predurcenych riadiacimi z Brooklynu!

Co povedat na túto podivnú náuku? Ktorá úplne protirecí Boziemu zjaveniu, zakladá sa na systematickom falsovaní a úplne svojvolnom vysvetlovaní Sv. písma a popiera tri základné pravdy viery: Nesmrtelnost duse, vseobecné vzkriesenie, moznost spásy a teda vecného stastia ponúkaná vsetkyn ludom, a nie len skupine privilegovanych.

Hla, niektoré state z Nového zákona, ktoré potvrdzujú tieto pravdy: Vyvracajúc saducejov, ktorí popierali vzkriesenie, Jezis Kristus hovori: "Mojzis! nazyva Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba. A on nie je Bohom mrtvych, ale zivych, lebo pre neho vsetci zijú" (Lk 20-37n), cize i po smrti.

Na krízi uistuje kajúceho lotra o odmene hned po smrti: "Dnes budes so mnou v raji" (Lk 23:43). A prv nez vydychol volá: "Otce, do tvojich rúk porúcam svojho ducha" (Lk 23:46). Také isté sú posledné slová sv. Stefana, Kristovho muceníka: "Pane Jezisu prijmi môjho ducha." (Sk 7:59)

Sv. Pavol túzi zomriet a "byt s Kristom" a hovorí, ze pre neho smrt je "zisk" (Fil 1:21-24; por. 2 Tim 4:6-8). Ale ako by bolo mozné byt s Kristom a dosiahnut zisk, ak by sa smrtou vsetko koncilo?

Jezis opakuje s naliehavostou napomenutie, aby sme boli pripravení na smrt, lebo po nej nasleduje súd, po ktorom "spravodliví pôjdu do vecného zivota a zlí do vecného trápenia" (por. Mt 25:46). Precítajme si opät podobenstvo o kúkoli (Mt 13:41-43; 48-50); o bohácovi a Lazárovi (Lk 16:19-31); o desiatich pannách (Mt 25:1-13); o mínach (Lk 19:11-28); a predovsetkym tú o poslednom súde (Mt 25:31-46) a vidme, ze Jezis Kristus nás uistuje nielen o tom, ze existuje druhy zivot, ale ze existuje aj peklo, t.j. vecné odlúcenie od Bozej lásky pre tych, ktorí odmietali jeho lásku az do konca.

Boh vsak, rázne uistuje sv. Pavol, "chce, aby boli vsetci ludia spasení" (1 Tim 2:4) A Jezis urobil mimoriadny príslub: "Kto je moje telo a pije moju krv, má vecny zivot a ja ho vzkriesim v posledny den" (Jn 6:54). Ohladom 144 000 vyvolenych spomínanych vyssie sa poznamenáva, ze v Apokalypse predstavujú dvanást kmenov starovekého Izraela, ako symbol plnosti Bozieho ludu. A slová, ktoré nasledujú: "Potom som videl; a hla, velky zástup, ktory nik nemohol spocítat, zo vsetkych národov, kmenov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblecení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy " (7:9) nevztahujú sa na "velky zástup" Jehovovyvh svedkov, ale na nespocítatelné mnozstvo, vseobecne, zo vsetkych ludí vykúpenych Bohom Jezisom Kristom a spasenych prostredníctvom viery v neho.

Aky odlisny je pravy Boh zjaveny Jezisom Kristom ako Otec dobroty a milosrdenstva od Jehovu, ktory je k svojim svedkom triedny a bezcitny.

(pokracovanie)

4
Odpoved Jehovovym svedkom


1
I. KTO SÚ JEHOVOVI SVEDKOVIA
1. Prosíme, nezvonte!
2. Preco "Jehovovi svedkovia"
3. Trochu z histórie
4. Organizácia a propaganda

2
II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV
1. Biblia
2. Najsvätejsia Trojica

3
3. Je Jezis Kristus Bohom?

4
4. Co sa stane po smrti?

5
5. A Mária, Jezisova matka ?

6
6. Cirkev, Pápez, Sviatosti

7
7. Niektoré jednotlivé otázky
8. Dôvody úspechu

8
III. SVEDECTVÁ
1. Dvaja ex ministri Jehovovych svedkov

9
2. Istá pani

10
3. Günther Pape

11
IV. ZÁVER

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV