R

32

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

32

5
Odpoved Jehovovym svedkom

(pokracovanie)

II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV

5. A Mária, Jezisova matka ?

Tym, ze JS popierajú bozstvo Jezisa Krista, logicky popierajú i to, ze Mária by sa mohla nazyvat "Bozou Matkou". Pridávajú, ze ak bola pannou pri vtelení Jezisa, potom nou viac nebola, pretoze vraj mala dalsie deti, "nevlastnych bratov a nevlastné sestry Jezisove". A spolu s vecnym panenstvom popierajú aj Máriino neposkvrnené pocatie.

Poboznost k Panne Márii, utiekanie sa k jej orodovaniu a konecne úctu jej obrazu JS nepripústajú v ziadnom prípade.

Nebudeme sa zastavovat, aby sme vyvracali tieto bludy, pretoze je lahké nájst knihy, ktoré predstavujú pravdu o Neposkvrnenej Panne Márii a Matke Bozej a dôvody nasej zboznosti k nej. Pripomenme si len skutocnost, ze ucenie Jehovovych svedkov je znacne ovplyvnené antifeminizmom.

(pokracovanie)

5
Odpoved Jehovovym svedkom


1
I. KTO SÚ JEHOVOVI SVEDKOVIA
1. Prosíme, nezvonte!
2. Preco "Jehovovi svedkovia"
3. Trochu z histórie
4. Organizácia a propaganda

2
II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV
1. Biblia
2. Najsvätejsia Trojica

3
3. Je Jezis Kristus Bohom?

4
4. Co sa stane po smrti?

5
5. A Mária, Jezisova matka ?

6
6. Cirkev, Pápez, Sviatosti

7
7. Niektoré jednotlivé otázky
8. Dôvody úspechu

8
III. SVEDECTVÁ
1. Dvaja ex ministri Jehovovych svedkov

9
2. Istá pani

10
3. Günther Pape

11
IV. ZÁVER

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV