R

32

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

32

11
Odpoved Jehovovym svedkom
(pokracovanie)

IV. ZÁVER

Z tychto strán robíme dva podstatné závery:

1. JS "nepochádzajú od Boha", ale od ludí minulého storocia, ktorych zivot bol vsetko iné, len nie príkladny, a vôbec nie sú zalození ani na Jezisovi Kristovi ani na apostoloch. Biblia, ktorú prekladajú je prelozená pod Knorrovym riadením spôsobom velmi nevernym k orginálnym textom a s protikrestanskym vyznamom.

Základné body ich náuky sa opät vracajú k starému zidovstvu, ktoré nedokáze vidiet v Novom zákone naplnenie Starého. V ich vykladoch niet ani najmenej vedeckej serióznosti, ani ohladu na inteligenciu citatelov. Tvrdia s absolútnou istotou najneuveritelnejsie a najlahostajnejsie veci, len aby popreli históriu.

2. Je teda nielen neuzitocné, ale aj nebezpecné pre vieru chciet ich pocúvat a dávat sa s nimi do diskúzie, ak niet primeranej teologickej prípravy. Jezis vystríha svojich uceníkov: "Chránte sa falosnych prorokov: prichádzajú k vám v ovcom rúchu, ale vnútri sú draví vlci" (Mt 7:15; por. 24:23, 25; Lk 21:8). A sv. Pavol: "Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tych, co vyvolávajú rozbroje a pohorsenia v protive s ucením, ktoré ste prijali, a vyhybajte sa im" (Rim 16:17n; por. Gal 1:6,8; 1 Jn 2:19,25).

Ale len ciste obranny a odmietavy prístup nie je dostacujúci a nie je krestansky. Musíme si ale polozit jednu otázku: preco títo nasi bratia zanechali katolícku Cirkev, v ktorej sa narodili a zili, a bojujú proti nej s tolkou tvrdohlavostou? Sú to dokonca osoby, ktoré poznáme, neraz nasi príbuzní. Nemôzeme celkom vylúcit ich dobrú vôlu, túzbu po nábozenskej angazovanosti a morálnej solídnosti, nádej na odhalenie odpovede na velké otázky o urcení cloveka z Biblie .

Preco toto vsetko nenasli vo farskom spolocenstve? Nebude k tomu prispievat tiez málo presvedcivy spôsob, akym zijeme svoju vieru? Nedostatocné nábozenské vzdelanie, biedna znalost Svätého písma, prerusovaná a povrchná nábozenská prax (sv. liturgia, sviatosti), velmi priemerny krestansky zivot!

A neprispieva k tomu tiez nás nezáujem o ich bolesti a tazkosti, zvlást v hodine skúsky a pochybnosti?

Je to zlozitá a tazká previerka svedomia. Ale máme povinnost ju urobit, prv, nez zacneme hádzat kamene.

Snád nie málo Jehovovych svedkov cíti tarchu svojej situácie, nepoznajú omyly, ktorych sú obetami, zakúsajú clivotu po teple a radosti katolíckej Cirkvi. A od nás neocakávajú natolko ani vyvrátenie svojich omylov, ako skôr úprimne chápavy, prijímajúci a priatelsky prístup.

Nezabúdajme ale, ze okrem Jehovovych svedkov je dnes mnoho "novych nábozenstiev"!, ktoré si namyslajú, ze sú nositelmi pravdy a spásy, kladúc úklady nasej viere.

Ale pravda je len u Jezisa Krista, ktory povedal Pilátovi, hoci vedel, ze bude odsúdeny na smrt: " Ja som sa na to narodil a na to som prisiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Kazdy, kto je z pravdy, pocúva môj hlas." (Jn 18:37)

Nasa spása spocíva v napodobnovaní prvych krestanov, ktorí sa vytrvalo zúcastnovali na ucení apostolov a na bratskom spolocenstve, na lámaní chleba a na modlitbách." (Sk 2:42)

11
Odpoved Jehovovym svedkom


1
I. KTO SÚ JEHOVOVI SVEDKOVIA
1. Prosíme, nezvonte!
2. Preco "Jehovovi svedkovia"
3. Trochu z histórie
4. Organizácia a propaganda

2
II. UCENIE JEHOVOVYCH SVEDKOV
1. Biblia
2. Najsvätejsia Trojica

3
3. Je Jezis Kristus Bohom?

4
4. Co sa stane po smrti?

5
5. A Mária, Jezisova matka ?

6
6. Cirkev, Pápez, Sviatosti

7
7. Niektoré jednotlivé otázky
8. Dôvody úspechu

8
III. SVEDECTVÁ
1. Dvaja ex ministri Jehovovych svedkov

9
2. Istá pani

10
3. Günther Pape

11
IV. ZÁVER

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV