R

38

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

38

0 - úvod
Sv. Jozef - Teologické vovedenie

Dané na internet dnes 19. marca 2004 na cest sv. Jozefa

 

Michael D. Griffin, O.C.D.

Sväty Jozef
Teologické vovedenie
Vydavatelstvo MISIONÁR, Klástor Redemptoristov, Masarykova 35, 071 01, Michalovce, Slovakia, 1998

ÚVOD

Rastúci prejav úcty k svätému Jozefovi, ktory sa objavuje za poslednych sto rokov, si vyzaduje vysvetlenie. Ako môzeme vysvetlit tento jav? Krestanská náboznost vo svojej úcte k niektorému svätému si vyzaduje viac nez len nadsenie; potrebuje byt zivená lepsím pochopením bohatych pohladov, ktoré exegéti a teológovia casom odhalili, ako aj postrehmi svätcov. Ak si uvázime, aké bohaté duchovné ovocie svätci touto poboznostou získali, ich vhlady si vynucujú nasu pozornost a respekt.

Ako casto sa stáva, ze srdce predvída závery, ktoré ucení teológovia az neskôr vyvodia! Tu v tomto spocíva velkost srdca. Ale z druhej strany, srdce je casto neisté a naplnené pochybnostami. Nie je to tak aj v prípade úcty k svätému Jozefovi? Mnohí ho milujú spontánne a hlboko, ale zaujíma ich, ci ich presvedcenie a viera sú vyvázené aj primeranou mierou súdnosti.

Svätcovi najlepsie poslúzime tym, ak sa vyhneme nebezpecenstvám zvelicovania jeho dôlezitosti na jednej strane a moznostou umensovania jeho velkosti na druhej strane. Dúfame, ze jeho opravdivé miesto v dejinách spásy sa nám ukáze stúdiom nasledujúceho: jeho miesta vo Svätom Písme; v spisoch teológov; stúdiom úcty k svätému Jozefovi, ako nám ju predkladá Cirkev.

Najväcsi kostol zasväteny sv. Jozefovi - Montreal, Kanada. Sv. Jozef je patrónom Kanady

(pokracovanie)
0 - úvod
Sv. Jozef - Teologické vovedenie

Obsah

Úvod

I. - Sväty Jozef vo Svätom Písme

1 - Sväty Jozef bol zenaty s Máriou, Matkou Bozou. - 2 - Sväty Jozef bol povazovany za otca Jezisa Krista - 3 - Sväty Jozef uplatnoval otcovské práva nad dietatom Jezisom. - 4 - Sväty Jozef bol clovek spravodlivy - 5 - Dodatok: Jozefova smrt.

II. - Teologické úvahy o svätom Jozefovi

1 - Bozské povolanie svätého Jozefa - 2 - Neposkvrnené pocatie alebo prenatálne posvätenie svätého Jozefa? - 3 - Panenské manzelstvo - 4 - Otcovstvo svätého Jozefa a) Vseobecny pojem otcovstva b) Falosné druhy otcovstva pripisované svätému Jozefovi c) Jozefovo otcovstvo je jedinecné - unikátne. - 5 - Sväty Jozef prechovával k Jezisovi opravdivé otcovské city - 6 - Svätost a dôstojnost svätého Jozefa - 7 - Patrón vseobecnej Cirkvi - 8 - Sväty Jozef vzaty do neba?

III. - Poboznost - úcta k svätému Jozefovi

1 - Vyznam slova poboznost - oddanost - 2 - Úcta k niektorému svätému - 3 - Poboznost - úcta k svätému Jozefovi - 4 - Preco sa úcta k svätému Jozefovi velmi odporúca - 5 - Poboznost - úcta zvlást vhodná pre nás moderny vek - 6 - Modlitba k svätému Jozefovi

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV