R

33

V

HOME

OTÁZKY 1 >>> xx

CLÁNKY

REDEMPTORISTI-CSSR

Z DIEL SV. ALFONZA

Ikona Matky Ustavicnej Pomoci

Môj prvy katechizmus

MODLITBY

Iné NASE linky

Iné LINKY pre Vás

Základné informácie o nasej stránke

E-MAIL

33

31
Adventista a katolík
(pokracovanie)
Strucné zhrnutie

Maly roh

Adventisti velmi radi s velkou sebaistotou vysvetlujú biblické proroctvá. Nerespektujú pritom vôbec Bibliu, ktorá hovorí:

Predovsetkym vsak vedzte, ze nijaké proroctvo v Písme nepripústa súkromny vyklad.

2 Pt 1:20

Niektoré miesta v nich (v Pavlovych listoch) sú tazko zrozumitelné a neucení a neutvrdení ludia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu.

2 Pt 3:16

Chcem tu spomenút len jednu vec. Velmi casto mi bolo povedané, ze Biblia (Kniha Daniel) hovorí o takzvanom "malom rohu", ktory zmení casy. Tvrdia, ze tym malym rohom (selmou), ktory sa tam spomína, je katolícka Cirkev, predovsetkym pápezstvo. Pod zmenou casov rozumejú zmenu soboty na nedelu.

Nuz zobral som si Sväté Písmo a pozrel si to miesto:

Potom som videl v nocnych videniach stvrté zviera, hrozné a strasné a nadmieru mocné… malo desat rohov… a hla, iny roh, maly sa dvíhal medzi nimi…

Môj - Danielov - duch ustrnul v schránke a videnia, ktoré mi presli hlavou ma podesili. Prisiel som k jednému z tych, co tam stáli… I povedal mi a vylozil vyznam vecí… desat rohov: z toho královstva povstane desat králov, po nich vsak povstane iny, ten bude rozdielny od prvsích a troch králov zosadí. Bude hovorit reci proti Najvyssiemu a bude nivocit svätych Najvyssieho, bude chciet zmenit casy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na cas a casy a pol casu…

Dan 7:7-25

Zistil som jednoducho, bratia adventisti, ze prekrúcate Písmo. Dokazuje to aj Vasa najoficiálnejsia uz spomenutá kniha, kde sa hovorí: "Bozí zákon bol poruseny, ked moc malého rohu zmenila sobotu" (SDAB 262).

Písmo nehovorí, ze maly roh zmení casy, ale len, ze bude chciet zmenit casy. To je taky rozdiel, ako je rozdiel medzi "chciet si kúpit mercedes" a "mat ho v garázi". Ak i po tomto upozornení chcete nadalej falosne citovat Písmo, nenahovárajte si, ze máte lásku ku Pravde.

Ak tvrdíte, ze "maly roh" je katolícka Cirkev na cele s pápezom, povedzte mi, kedy katolícka Cirkev "hovorila reci proti Najvyssiemu"? Ak poviete, ze to boli skutky, bude to znovu proti Písmu, lebo tam je napísané, ze bude hovorit reci. Ako je mozné, ze to proroctvo neaplikujete na komunizmus alebo iné vlády, ktoré hovorili a hovoria neslychané reci proti Najvyssiemu? Len mimochodom, ako ste si istí, ze pod zmenou casov sa myslí sobota a nie zmena napríklad krestanskej doby?

Tvrdíte, bratia, ze pápezstvo, to je selma s císlom 666, o ktorej hovorí Apokalypsa (13:18) a snazíte sa to vsemozne dokázat.

Nemám ziadnych pochybností o tom, ze to nie je pravda, ba ze je to neslychaná zaslepenost a pycha, kto toto "neomylne" tvrdí.

Nuz ale predsa, ak by to podla Vás tak malo byt, ktory pápez je podla Vás tá selma? Ved ich doteraz bolo 264.

Vari vsetci?

Ak vsetci, tak potom by musel byt tou selmou aj prvy pápez, apostol Peter. Ved sa zdá, akoby s Vami súhlasil aj sám Jezis, ked Petrovi povedal: "Chod mi z cesty, satan!" (Mt 16:23)

Aj keby, opakujem, len ciste teoreticky, aj keby ste mali pravdu, aj tu Vás Písmo usvedcuje z omylu.

Jezis Kristus tieto tvrdé slová povedal Petrovi hned po tom, co mu prislúbil klúce od nebeského královstva. Zaiste nepochybujete o tom, ze Jezis vedel, ze po slovách: "Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev", mu vzápätí povie to tvrdé slovo "satan". Ci nepovedal to slovo práve kvôli Vám, aby ste pochopili, ze sírenie Jeho pravdy nebude závisiet od nasej, ale ani Vasej "bezhriesnosti", ale jedine od Jeho moci? Ze On je vsemohúci a môze zariadit veci ako On chce a nie ako by sme si to my predstavovali? Ze On nielen môze stvorit vesmír, ale môze aj postavit svoju neomylnú Cirkev na krehkom clovekovi a na krehkych ludoch?

Ci nebola prvym hriechom proti Bohu pycha?

A teda jedinym liekom je pokora, prijat veci tak ako ich zariadil sám Boh, poslúchat dvetisícrocnú Cirkev, lebo len tá môze byt Kristova, poslúchat Cirkev zalozenú na Petrovi a slabych ludoch, ktorá je vsak stlpom a základom pravdy.

Mozno to vsetko, co tu hovorím, nie ste schopní vôbec prijat. No nedivím sa tomu, lebo viem, ze viera je v prvom rade milost Bozia.

Boh dáva kazdému clovekovi na svete milost na modlitbu, aby ho mohol prosit a tak si vyprosit vsetky milosti, ktoré potrebuje na to, aby sa spasil.

Nuz ak ste ochotní povedat Bohu aspon asi tolko: "Boze, ukáz mi kde je pravda. Ukáz mi, ci sa nemylim. Pomôz mi nasledovat pravdu, nech by sa mala nachádzat kdekolvek" - v tom prípade sme uz na jednej lodi.

31
Adventista a katolík

1 - Úvodná strana
2 - Prv nez otocís list - SRDCE ZRODU
3 - CENTRÁLNY PILIER ADVENTISTOV
4 - VYDANIE TEJTO KNIHY
5 - Z DEJÍN ADVENTISTOV
6 - FARBA TEJTO KNIHY
7 - Námietky adventistov proti katolíckej Cirkvi (Vyjadrené jednym z nich)
8 - Odpoved na námietky adventistov - DIALÓG !
9 - Desat Bozích prikázaní a v rámci nich zvlást - SOBOTA
10 - Poradie soboty a prikázanie lásky - I.
11 - Poradie soboty a prikázanie lásky - II. - Desatoro ako také. - Prirodzeny a pozitívny mravny zákon. - Viera a mravy nie je celkom jedno a to isté.
12. - Autorita a dôvod na zmenu dna
13. - Autorita a poslanie.
14. - Hriesnost Cirkvi?
15. - Svätost Cirkvi
16. - SOLA SCRIPTURA? - Jedine Písmo?
17. - Predmetom viery sú TAJOMSTVÁ a nie Desat Bozich prikázaní.
18. "TELEGRAFICKÉ" ODPOVEDE
19. Dalsie námietky adventistov
OTÁZKA OSPRAVEDLNENIA A SPASENIA - ZÁSLUHY A SPÁSA
20. DEDICNY HRIECH
21. TAJOMSTVO BOHOCLOVEKA
22. KRISTOVO MYSTICKÉ TELO
23. SKUTKY A PRAVÁ VIERA
24. NASA JEDNOTA V KRISTOVI
25. PROTIRECENIE A TAJOMSTVO
26. POJEM TAJOMSTVA
27. ZÁSLUHY A SPÁSA - CO NA TO BIBLIA?
STRUCNE ZHRNUTIE
28. Sobota
29. Nedela
30. Cisté a necisté jedlá
31. Maly roh

HOME - Spät na »REDEMPTIO - VYKÚPENIE«
Spät k ZOZNAMU CLÁNKOV