R
Sekcia duchovnych otázok a odpovedí
V
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150
Otázky 151-200

 

Otázka - 164

Duchovné bytosti - hierarchia anjelov [R. Steiner]

6. okt. 2003

Zdravim Vas,

vela krat som pocul od znamich o hierarchii duchovnych bytosti (anieli, archanieli, serafini, sily, mocnosti ...) Vsimol som si ich vyobrazenia aj v niektorych kostoloch v ich hierarchickej postupnosti.

V kostoloch ani na nabozenstve som vsak o nich nikdy nepocul (okrem anielov a archanielov)

Mohli by ste mi prosim Vas o tychto bytostiach povedat nieco viac, co je ich poslanim a preco takato hierarchia existuje?

Dakujem, Robert

PS: Aky nazor ma cirkev na filozofiu Rudolfa Steinera? 

Odpoved
o. Eirene
27. marec 2004

Prvá vec, ktorá mi prichádza pod ruku je katolícka encyklopédia. A je to hádam najtrefnejsia vec. V stati o anjeloch je aj stat (citujem):

Hierarchická organizácia

Hoci anjeli, ktorí sa objavujú vo prvotnych dielach Starého zákona, sú zarázajúco neosobní a sú zatienení dôlezitostou posolstva, ktoré prinásajú, alebo prácou, ktorú konajú, nechybajú im náznaky ohladom jestvovania urcitych hodností v nebeskej armáde.

Po Adamovom páde raj je strázeny pred nasimi prvymi rodicmi chrubínmi, ktorí su jasne Bozími sluzobníkmi, hoci sa nic nehovorí o ich prirodzenosti.

Cherubíni potom opät iba raz figurujú v Biblii, pozri Ezechielovu úzasnú víziu, kde sú zosiroka opísaní, a u Ezechiela (10. kapitola) sa vlastne nazyva cherub. Archa zmluvy bola strázená dvoma cheribínmi, ale sme ponechany na dohady, ako vyzerali. Bolo podotknuté s velkou pravdepodobnostou, ze máme ich napodobeniny (kópie) v okrídlenych bykoch a levoch stráziacich Asyrske paláce a tiez v nezvyklych okrydlenych ludoch s jastrabími hlavami, ktorí sú zobrazení na stenách niektorych ich budov.

Serafíni sa objavujú iba vo vízii Izaiása (6:6).

Spomenuli sme uz aj tajomnych sedem, ktorí stoja pred Bohom, a zdá sa, ze v nich máme náznak vnútorného kordónu, ktory obklopuje trón.

Vyraz archanjel sa vyskytuje iba u sv. Júdu a v 1. Solúncanom 4:15.

Ale sv. Pavol nám vybavil s dvoma dalsími zoznamami mien nebeskych zástupov. U Efezanov 1:21 nám hovorí, ze Kristus je povyseny "nad kazdé kniezatstvo, mocnost, silu a panstvo", a ked píse Kolosanom (1:16), hovorí: "V nom bolo stvorené vsetko na nebi a na zemi, viditelné i neviditelné, tróny aj panstvá, kniezatstvá aj mocnosti." Treba si vsimnút, ze pouzíva dve z tychto mien na mocnosti temnosti, ked (2:15) hovorí o Kristovi, ze "Odzbrojil kniezatstvá a mocnosti… triumfoval nad nimi." A nie je málo pozoruhodné, ze len o dva verse neskôr varuje svojich citatelov, aby sa nedali zviest ziadnym "uctievaním [nábozenstvom] anjelov". Zdá sa, ze kladie urcité odobrenie na urcitú oprávnenú anjelológiu, ale zároven ich varuje pred pripustením povery ohladom tejto veci. Máme náznaky takychto prehánaní v Knihe Henoch, kde, ako sme povedali, anjeli hrajú dost neproporcionálnu cast. Podobne aj Jozefus nám hovorí (Be. Jud., II, VIII, 7), ze Eséni museli urobit slub, ze budú zachovávat mená anjelov.

Videli sme uz ako (Daniel 10:12-21) jednotlivym anjelom boli vyclenené urcité územia, ktorych sú princami…

Rozprava "De Coelesti Hierarchia" [O nebeskej hierarchii], ktorá sa pripusuje sv. Denisovi Areopagitovi a ktorá mala taky velky vplyv na scholastikov, pojednáva zosiroka o hierarchiách a druhoch anjelov. Vseobecne sa pripústa, ze táto práca nebola od sv. Denisa, ale musela byt o niekolko storocí neskôr. Hoci náuka, ktorú obsahuje ohladom chórov anjelov bola v Cirkvi prijatá s neobycajnou jednomyselnostou, ziadny vyklad ohladom anjelskej hierarchie nie je záväzny pre nasu vieru. Jasny pohlad ohladom názoru cirkevnych Ucitelov na tento problém nám dá nasledujúci vynatok zo sv. Gregora Velkého (Hom. 34, In Evang):

Na základe autority Sv. Písma vieme, ze je devät zborov anjelov, t.j., Anjeli, Archanjeli, Mocnosti, Sily, Kniezatá, Panstvá, Tróny, Cherubíni a Serafíni. To ze jestvujú Anjeli a Archanjeli, nám hovorí takmer kazdá strana Sv. Písma, a knihy prorokov hovoria o Cherubínoch a Serafínoch. Sv. Pavol tiez, ked píse Efezanom, vypocítava 4 zbory, ked hovorí: 'nad kazdé kniezatstvo, mocnost, silu a panstvo', a opät, ked píse Kolosanom, hovorí: 'tróny aj panstvá, kniezatstvá aj mocnosti. [Vsetko je stvorené skrze neho a pre neho]'. Nuz ak teraz spojíme tieto dva zoznamy spolu, máme pät zborov, a pridajúc Anjelov a Archanjelov, Cherubínov a Serafínov, dostaneme 9 zborov anjelov.

Sv. Tomás (Summa Theologica I:108), nasledujúc sv. Denisa (De Coelesti Hierarchia, VI. VII.) rozdeluje anjelov do troch hierarchií, z ktorych kazdy obsahuje 3 zbory. Ako základ na toto ich rozdelenie je ich blízkost k Najvyssiemu Bytiu. Do prvej hierarchie dáva Serafínov, Cherubínov a Tróny. Do druhej Panstvá, Sily a Mocnosti. Do tretej Kniezatstvá, Archanjeli a Anjeli. Jedinymi individuálnymi menami anjelov, ktoré nám podáva Sv. Písmo sú Rafael, Michal a Gabriel, mená, ktoré znamenajú ich jednotlivé vlastnosti. Apokryfné hebrejské knihy ako napríklad Kniha Henocha, dávajú nám este iné mená ako Uriel a Jeremiel, zatialco mnohé iné sa nachádzajú v inych apokryfickych zdrojoch…


Co sa tyka Rudolfa Steinera, neviem, ani som nenasiel ziadne cirkevné stanovisko ohladom Rudolfa Steinera. Vsetky materiály vsak hovoria jasne, ze je daleko od katolíckeho ucenia ak nie priamo jeho protivníkom. Jeho meno je spojené s New Age, spiritizmom, "illuminatmi"…

Na jednom mieste je napísané o Steinerovi:

Ked bol este vzdy vo Weimar, Stainer napísal dve knihy "Friedrich Nietzshe-Bojovník za slobodu"…

Ako vieme, Nietzche bol velkym ateistom. Ak ho teda Stainer chváli, hovorí to jasne o tom, kde Steiner stál.

o. Eirene

HOME
Otázky 1- 50
Otázky 50 - 100
Otázky 101 - 150
Otázky 151-200
TVOJA OTÁZKA - mbc24@globalserve.net
OTÁZKY PODLA CÍSEL

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 -200